Vodič na mňa nepočkal, keď som dobiehal na spoj. Prečo? - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Vodič na mňa nepočkal, keď som dobiehal na spoj. Prečo?

Medzi bežné podnety cestujúcej verejnosti patrí aj sťažnosť na vodičov, ktorí cestujúceho nepočkali pri dobiehaní na spoj. Dilemu, či dobehnúť na autobus, trolejbus či električku, riešil snáď už každý z nás. Spravidla obviňujeme málo empatického vodiča, ktorý nás na zastávke nepočkal. Musíme však pochopiť, že nie vždy dokáže vodič zaregistrovať cestujúceho dobiehajúceho na spoj, najmä ak chce dobehnúť k zadným dverám. Rovnako môže mať vodič meškanie, ktoré by ho prestojom na zastávke ešte viac predĺžilo. Prvoradou povinnosťou vodiča je dbať o bezpečnosť cestujúcich a sústrediť sa na premávku, preto ak už vychádza zo zastávky, jeho pozornosť je plne koncentrovaná na cestnú premávku. Zároveň treba pripomenúť pravidlá prepravného poriadku, ktorý jednoznačne hovorí, že povinnosťou cestujúceho je byť na zastávke pripravený na nastúpenie do vozidla a dbať o to, aby včas nastúpil a vystúpil z vozidla. Za týmto účelom upozornenia slúži aj zvukové signalizačné zariadenie ohlasujúce koniec výstupu a nástupu.