Údržba a poriadok na zastávkach - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Údržba a poriadok na zastávkach

Neporiadok na zastávkach často svedčí o nekultúrnom správaní sa verejnosti. Pri údržbe zastávok sa často stretávame s vandalizmom, nelegálnym výlepom plagátov, ale aj znečistením verejných priestranstiev. Vandali pravidelne rozbíjajú presklené zastávky, dokonca ich podpaľujú a každodenne spôsobujú Dopravnému podniku a Hlavnému mestu SR Bratislava nemalé škody. DPB sa snaží udržiavať ich a vývozom smetí dokonca koná nad rámec svojich kompetencií, vandalizmus však bohužiaľ narastá. Cestujúca verejnosť si tiež často neuvedomuje, že malé smetné nádoby v prvom rade slúžia na vyhadzovanie použitých cestovných lístkov, a nie na komunálny odpad.