Prečo v lete nefunguje klíma a cez zimu kúrenie? - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Prečo v lete nefunguje klíma a cez zimu kúrenie?   

Na základe prevádzkových predpisov je povinné kúrenie vo vozidlách MHD pri poklese vonkajšej teploty pod + 5 stupňov Celzia. Ak teda v deň podania sťažnosti bolo vonku napríklad 14 stupňov Celzia, sťažnosť na nevykúrené vozidlo je neopodstatnená. Celkovo možno považovať otázku kúrenia za pomerne subjektívnu záležitosť nakoľko poniektorí sa môžu sťažovať na vysoké teploty vo vozidlách kvôli oblečeniu, ďalším teplota nemusí vyhovovať a sťažujú sa na nízke hodnoty. Okrem to ho, klimatizované vozidlá majú problém udržať si teplotu, keďže na zastávkach sa dvere neustále otvárajú a zatvárajú. Rovnako ako je v zimných mesiacoch frekventovanou témou zo strany cestujúcej verejnosti kúrenie v prostriedkoch MHD, v letných mesiacoch je to otázka klimatizovaných autobusov. DPB disponuje 46 klimatizovanými vozidlami, ktoré sú viditeľne označené.
Zároveň si dovoľujeme upozorniť cestujúcu verejnosť, že naši vodiči dennodenne čelia požiadavkám zo strany cestujúcich, aby regulovali automaticky prednadstavený stupeň klímy. Niektorým cestujúcim totiž vyhovuje chladnejšie prostredie, iným nie. Žiadame preto cestujúcich, aby vodičov oslovovali len v nevyhnutných prípadoch, pretože prvoradou povinnosťou každého vodiča je sústrediť sa na bezpečnosť cestnej premávky.
Vodičov je možné upozorniť na teplo, prípadne zimu, ale len na zastávke, keď sa nevenuje riadeniu.