Prečo som dostal pokutu, keď som si len nestihol označiť cestovný lístok? - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Prečo som dostal pokutu, keď som si len nestihol označiť cestovný lístok?

Na oddelení prepravnej kontroly sa často stretávame so žiadosťami o odpustenie pokuty. Dopravný podnik Bratislava disponuje dôkladným kontrolným mechanizmom, preto dôvody ako napríklad nedostatočný časový limit na označenie cestovného lístka DPB individuálne preverí a na základe šetrenia žiadosť posúdi.
Označovače cestovných lístkov vo vozidlách MHD sa zablokujú po prihlásení výkonu kontroly revízorom v palubnom počítači vozidla. Časová lehota na zablokovanie označovačov v prípade revízie je daná programovým vybavením vozidiel MHD a vodič ani revízori ju nemôžu ničím ovplyvniť. Pri nástupe do vozidla má mať cestujúci pripravený lístok na označenie a je povinný označiť si ho ihneď po nástupe do vozidla v najbližšom označovači cestovných lístkov. V prípade nefunkčnosti označovača je možné túto skutočnosť preveriť.