Prečo som dostal pokutu, keď som si kúpil SMS lístok? - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Prečo som dostal pokutu, keď som si kúpil SMS lístok?

Základnou podmienkou pri použití SMS cestovného lístka je povinnosť cestujúceho nastúpiť do vozidla s už prijatým platným SMS cestovným lístkom, čo znamená že nestačí, ak si pošlete sms-ku až pri nastupovaní do vozidla. Cestovný lístok zakúpený prostredníctvom SMS je platný až vtedy, keď Vám po odoslaní prázdnej SMS príde spiatočná SMS s cestovným lístkom. V prípade kontroly cestovných lístkov je smerodajný čas od kedy SMS lístok platí a nie čas odoslania požiadavky na lístok prázdnou SMS. Napríklad, odošlete si SMS lístok 15:32h, revízor síce označí čas kontroly v rovnakom čase, ale Vaša spiatočná SMS príde s cestovným lístkom platným od 15:34h, automaticky sa teda stávate „čiernym pasažierom“ a budete pokutovaný. Aj keď sa tento systém zdá poniektorým pasažierom nespravodlivý, ak by tieto pravidlá fungovali inak, systém SMS lístkov by bol veľmi ľahko zneužiteľný. Stačí predstaviť si situáciu pri ohlásení kontroly revízormi. V danej minúte by cestujúci bez platného cestovného lístka zaslali požiadavku na zakúpenie SMS lístka, čo by im umožňovalo cestovať bez platného cestovného lístka. Zároveň by mali istotu, že si SMS lístok stihnú cez mobil v prípade potreby zakúpiť.