Prečo ma vodič nepočká, keď prestupujem z inej linky? - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Prečo ma vodič nepočká, keď prestupujem z inej linky?

Prioritnou povinnosťou vodičov MHD je v zmysle zákona aj platných interných predpisov DPB sústrediť sa na bezpečnosť cestnej premávky a plynulosť dopravy a dodržiavanie časových poriadkov. Vodič nie vždy musí zaregistrovať v spätnom zrkadle prestupujúcich cestujúcich z inej linky a keď mu dopravná situácia umožňuje bezpečný výjazd zo zastávky na cestnú komunikáciu a zaradenie sa do premávky, je povinný tak urobiť.
Ak by v priebehu jazdy na každej zastávke, kde práve stojí aj iná linka čakal na prestup mohlo by sa stať, že by zásade narušil cestovné poriadky a narušil plynulosť dopravy.