Prečo je problém vyhodiť bezdomovca z vozidla MHD? - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Prečo je problém vyhodiť bezdomovca z vozidla MHD?

Cestujúca verejnosť sa často sťažuje na nepríjemnosti spojené s prepravou niektorých bezdomovcov vo vozidlách MHD. Bratislavský dopravca sa snaží túto problematiku riešiť, nemá však kompetencie na to, aby mohol zasiahnuť. Zamestnanci podniku – vodiči, dispečeri či revízori nemajú zákonné právomoci spojené s priamym zásahom, ktoré cestujúca verejnosť požaduje. Často sa tiež stáva, že na slovné výzvy na opustenie vozidla dotknuté osoby nereagujú. V takýchto prípadoch preto môže následne konať iba polícia na základe príslušných zákonov. Ak by však pri každom prípade cestujúceho bezdomovca bola privolaná polícia, narušilo by to plynulosť cestnej premávky. Verejnosť však pociťuje problematiku niektorých osôb bez základných hygienických návykov ako pálčivý problém v širších súvislostiach, nielen v prostriedkoch MHD, ale aj na verejných priestranstvách. Táto problematika by si preto vyžadovala komplexné riešenia, čo však nie je v kompetenciách Dopravného podniku Bratislava.