Pravidlá správneho nastupovania a vystupovania pri cestovní MHD - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Pravidlá správneho nastupovania a vystupovania pri cestovní MHD

Pri nastupovaní a vystupovaní je potrebné dodržiavať stanovené pravidlá. Mnohí sa s nimi neoboznámia a preto vinou neinformovanosti často dochádza k zbytočným úrazom. Ak sa chcete vyhnúť úrazu, zakliesneniu medzi dvere, prosím rešpektujte zvukové a svetelné znamenie „NEVYSTUPUJTE - NENASTUPUJTE“ pri zatváraní dverí vozidla a pri odchode vozidla zo zastávky. Cestujúci musí sám dbať o to, aby včas nastúpil a vystúpil na správnej zastávke. V mestskej hromadenej doprave je povolené využívať na nástup a výstup všetky dvere vozidiel, ak je vozidlo vybavené jednotlivými tlačidlami na otváranie dverí, tak cestujúci je povinný ich použiť.
Pri využívaní mestskej hromadnej dopravy je cestujúci povinný oboznámiť sa so všetkými pravidlami a vďaka získaným informáciám môže predísť konfliktným, prípadne nebezpečným situáciám.