Povinnosti a práva cestujúcich pri kontrole cestovných lístkov - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Povinnosti a práva cestujúcich pri kontrole cestovných lístkov

Medzi časté podnety zo strany cestujúcej verejnosti sú aj sťažnosti na revízorov. Ak sa cestujúci nepreukáže platným cestovným lístkom je povinný na výzvu predložiť doklad totožnosti. Revízor sa preukazuje pri kontrole identifikačnou kartou alebo odznakom. Cestujúci často žiadajú revízora o odpustenie pokuty, revízor však nie je kompetentný urobiť takýto úkon. Ak sa cestujúci cíti byť pokutovaný neoprávnene, môže požiadať o prešetrenie udalosti na oddelení kontroly Dopravného podniku Bratislava prostredníctvom formuláru zaslaním na adresu vnutorna.kontrola@dpb.sk. Pokiaľ sa cestujúci nemôže alebo nechce preukázať svojimi osobnými údajmi, je povinný strpieť potrebné úkony spojené s privolaním polície a zistením jeho totožnosti. Viac informácií sa dozviete v sekcii Kontrola.