Cestovanie s kočíkom alebo invalidným vozíkom - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Cestovanie s kočíkom alebo invalidným vozíkom

Dopravný podnik Bratislava vďaka nízkopodlažným vozidlám umožňuje cestujúcim komfortnejšie cestovanie, ktoré sa dotýka najmä osôb cestujúcich s detskými kočíkmi či invalidnými vozíkmi. Pri preprave však musia dotknuté osoby dodržiavať niekoľko pravidiel, často sa však stáva, že ich cestujúci nerešpektujú a preto dochádza ku konfliktným, niekedy až nebezpečným situáciám. Do vozidla môžu nastúpiť a vystúpiť len s vedomím vodiča a umiestniť detský kočík alebo invalidný vozík na miesto určené na jeho prepravu označené piktogramom. Podľa prepravných podmienok uvedených v Prepravnom poriadku MHD ak cestujúci potrebuje na nástup do vozidla alebo výstup z vozidla dlhší čas, je povinný na to upozorniť vodiča aj určeným znamením signalizačného zariadenia.
Medzi podnetmi cestujúcej verejnosti sa objavuje aj negatívna reakcia, že do druhého vozňa električkovej súpravy nie je možné nastúpiť s kočíkom alebo invalidným vozíkom. Preprava detského kočíka a invalidného vozíka v druhom vozidle súpravy je zakázaná z bezpečnostného hľadiska, nakoľko vodič by nemal kontrolu nad cestujúcimi s kočíkom či invalidným vozíkom a nemohol by dostatočne dohliadať na bezpečné nastupovanie a vystupovanie a samotnú prepravu.

Vo vozidle sa smie súčasne prepravovať len jeden detský kočík alebo invalidný vozík. Vodič môže výnimočne povoliť prepravu aj viacerých, pokiaľ ich je možné umiestniť na mieste určenom na prepravu.