Otázky - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Otázky

Ak sa chcete zorientovať čo najrýchlejšie v Tarife MHD v Bratislave, pozrite si jej skrátenú verziu.

 

Kde môžem zaplatiť pokutu za cestovanie bez cestovného lístka?

Pokutu za cestovanie bez platného cestovného lístka možno zaplatiť priamo vo vozidle revízorovi, nielen hotovosťou, ale aj prostredníctvom POS terminálu, bezhotovostne bankovým prevodom v prospech DPB a.s., alebo v hotovosti na pokladni DPB a.s., Olejkárska 1. Bližšie informácie nájdete v časti Kontrola.

 

Aké doklady potrebujem k vybaveniu PCL?

Pre vystavenie predplatného cestovného lístka je potrebná vyplnená a podpísaná žiadosť, ktorú nájdete v priestoroch vybraných predajní DPB. a.s. a fotografia rozmerov 3 x 3.5 cm, OP. Viac informácií nájdete v sekcii Predplatný cestovný lístok alebo Kúpte si električenku online.

 

Aké doklady a potvrdenia sú potrebné pri zriadení študentského alebo dôchodcovského PCL ?

Pri nároku na Zľavnený PCL je potrebné predložiť:

študent – potvrdenie o návšteve školy
dôchodca – výmer o starobnom dôchodku (k nahliadnutiu)

Bližšie informácie a potvrdenie o návšteve školy nájdete v časti Predplatný cestovný lístok.

 

Čo mam robiť, keď som dostal pokutu aj napriek tomu že som si doma zabudol PCL?

V prípade zabudnutého PCL s platnosťou dlhšou ako 30 dní je potrebné sa dodatočne preukázať na pokladni DPB. a.s., Olejkárska 1 týmto PCL a preukazom totožnosti. Cestujúci v tomto prípade hradí manipulačný poplatok 5,- EUR.

 

Musím platiť za nadmernú batožinu?

Plateniu dovozného podliehajú príručné batožiny ktoré:

majú rozmery väčšie ako 30 x 40 x 60 cm,
sú tvaru valca s dĺžkou nad 150 cm s priemerom väčším ako 20 cm,
sú tvaru dosky s rozmermi väčšími ako 5 x 80 x 100 cm.

Výška dovozného je stanovená na 0,35 EUR a platí 180 minút 

 

Čo priniesla zmena organizácie trolejbusovej dopravy?

Kratšie intervaly medzi spojmi

Zmena organizácie trolejbusovej dopravy

Mapa linkového vedenia trolejbusov