Verejné obstarávanie - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Verejné obstarávanie

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť je právnickou osobou, na ktorú má Hlavné mesto SR Bratislava priamy rozhodujúci vplyv na základe vlastníckeho práva, finančného podielu a pravidiel, ktorými sa Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť spravuje a vykonáva činnosti uvedené v § 9 ods. 6 a 7 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť je obstarávateľom podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť postupuje ako verejný obstarávateľ podľa § 8 ods. 5 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak verejný obstarávateľ poskytne Dopravnému podniku Bratislava, akciová spoločnosť ako obstarávateľovi finančné prostriedky na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služieb, ktoré súvisia s činnosťou podľa § 9 ods. 3 až 9 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorých predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit ustanovený pre zadávanie nadlimitných zákaziek obstarávateľom alebo ide o tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré nesúvisia s činnosťou podľa § 9 ods. 3 až 9 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Adresa: Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava
Vybavuje: Kontakt na zodpovednú osobu je uvedený vždy v súťazných podkladoch.

Sadzobník úhrad nákladov za spracovanie podkladov vo verejnom obstarávaní (PDF, ~110KB)

 

Profil obstarávateľa Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť  

Obchodná verejná súťaž - Predaj pohľadávok 2/2018

Vydané: 19.02.2018
Ponuky do: 05.03.2018 do 10:00 hod.

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania / Výzva na predkladanie ponúk

Súťažné podklady

Názov dokumentu Dátum
Súťažné podmienky 19.02.2018 stiahnuť
Príloha 19.02.2018 stiahnuť

Obchodná verejná súťaž - Predaj pohľadávok 1/2018

Vydané: 19.02.2018
Ponuky do: 05.03.2018 do 10:00 hod.

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania / Výzva na predkladanie ponúk

Súťažné podklady

Názov dokumentu Dátum
Súťažné podmienky 19.02.2018 stiahnuť
Príloha 19.02.2018 stiahnuť
Príloha 19.02.2018 stiahnuť
Príloha 19.02.2018 stiahnuť

Obchodná verejná súťaž - Predaj pohľadávok 4

Vydané: 06.11.2017
Ponuky do: 01.12.2017 do 14:00 hod.

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania / Výzva na predkladanie ponúk

Súťažné podklady

Názov dokumentu Dátum
Súťažné podmienky 06.11.2017 stiahnuť

Ostatné

Názov dokumentu Dátum
Informácia o výsledku 15.12.2017 stiahnuť

Obchodná verejná súťaž - Predaj pohľadávok 3

Vydané: 05.10.2017
Ponuky do: 13.10.2017 do 10:00 hod.

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania / Výzva na predkladanie ponúk

Súťažné podklady

Názov dokumentu Dátum
Súťažné podmienky 05.10.2017 stiahnuť

Ostatné

Názov dokumentu Dátum
Informácia o výsledku 20.10.2017 stiahnuť

Nájom reklamných plôch

Vydané: 23.08.2017
Ponuky do: 13. septembra 2017 do 10:00 hod.

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania / Výzva na predkladanie ponúk

Súťažné podklady

Názov dokumentu Dátum
súťažné podmienky 23.08.2017 stiahnuť

Nákup elektrobusov pre Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

Vydané: 30.06.2017
Ponuky do: 04.08.2017 do 10:00 hod.
Druh obstarávania: NZ - nadlimitná zákazka

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania / Výzva na predkladanie ponúk

Súťažné podklady

Názov dokumentu Dátum
Súťažné podklady 30.06.2017 stiahnuť

Ostatné

Názov dokumentu Dátum
Korigendum č. 1 10.07.2017 stiahnuť
Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk 01.08.2017 stiahnuť

Obchodná verejná súťaž - Predaj pohľadávok 2

Vydané: 20.06.2017
Ponuky do: 30.06.2017 do 10:00 hod.

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania / Výzva na predkladanie ponúk

Súťažné podklady

Názov dokumentu Dátum
Súťažné podmienky 20.06.2017 stiahnuť

Ostatné

Názov dokumentu Dátum
Informácia o výsledku 17.07.2017 stiahnuť

Provízni predajcovia

Vydané: 23.05.2017
Ponuky do: 26.06.2017 do 09:00 hod.
Druh obstarávania: NZ - nadlimitná zákazka

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania / Výzva na predkladanie ponúk

Súťažné podklady

Názov dokumentu Dátum
Súťažné podklady 23.05.2017 stiahnuť

Ostatné

Názov dokumentu Dátum
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania Ú. v. EÚ/S 23.05.2017 stiahnuť
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 30.06.2017 stiahnuť

Obchodná verejná súťaž - Predaj pohľadávok

Vydané: 02.05.2017
Ponuky do: 10.05.2017 do 14:00 hod.

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania / Výzva na predkladanie ponúk

Súťažné podklady

Názov dokumentu Dátum
Súťažné podmienky stiahnuť

Ostatné

Názov dokumentu Dátum
Informácia o výsledku 11.05.2017 stiahnuť

Nákup pohonných hmôt pre potreby DPB, a.s.

Vydané: 10.03.2017
Ponuky do: 18.04.2017 do 10:00 hod.
Druh obstarávania: NZ - nadlimitná zákazka

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania / Výzva na predkladanie ponúk

Súťažné podklady

Názov dokumentu Dátum
Súťažné podklady 10.03.2017 stiahnuť
Príloha č. 3 k Súťažným podkladom 10.03.2017 stiahnuť
Príloha č. 4 k Súťažným podkladom 10.03.2017 stiahnuť
Vysvetlenie súťažných podkladov 11.04.2017 stiahnuť

Ostatné

Názov dokumentu Dátum
Správa o zákazke 04.09.2017 stiahnuť

Nákup autobusov do 8,6 m pre Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

Vydané: 03.02.2017
Ponuky do: 13.03.2017, do 10.00 hod.
Druh obstarávania: NZ - nadlimitná zákazka

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania / Výzva na predkladanie ponúk

Súťažné podklady

Názov dokumentu Dátum
Súťažné podklady 03.02.2017 stiahnuť
Korigendum 22.2.2017 stiahnuť
Vysvetlenie č. 1 3.3.2017 stiahnuť

Nákup autobusov do 10,5 m pre Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

Vydané: 03.02.2017
Ponuky do: 13.03.2017, do 10.00 hod.
Druh obstarávania: NZ - nadlimitná zákazka

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania / Výzva na predkladanie ponúk

Súťažné podklady

Názov dokumentu Dátum
Súťažné podklady 03.02.2017 stiahnuť
Korigendum 22.2.2017 stiahnuť
Vysvetlenie č. 1 3.3.2017 stiahnuť

Nákup autobusov do 12,2 m pre Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

Vydané: 03.02.2017
Ponuky do: 13.03.2017, do 10.00 hod.
Druh obstarávania: NZ - nadlimitná zákazka

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania / Výzva na predkladanie ponúk

Súťažné podklady

Názov dokumentu Dátum
Súťažné podklady 03.02.2017 stiahnuť
Korigendum 22.2.2017 stiahnuť
Vysvetlenie č. 1 3.3.2017 stiahnuť

Nákup autobusov do 18,8 m pre Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

Vydané: 03.02.2017
Ponuky do: 13.03.2017, do 10.00 hod.
Druh obstarávania: NZ - nadlimitná zákazka

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania / Výzva na predkladanie ponúk

Súťažné podklady

Názov dokumentu Dátum
Súťažné podklady 03.02.2017 stiahnuť
Korigendum 22.2.2017 stiahnuť
Vysvetlenie č. 1 3.3.2017 stiahnuť

Zriadenie konsignačného skladu pre nákup náhradných dielov na autobusy IKARUS, IRISBUS, IVECO, KAROSA a SOLARIS

Vydané: 02.12.2016
Ponuky do: 09.01.2017, do 10.00 hod.
Druh obstarávania: NZ - nadlimitná zákazka

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania / Výzva na predkladanie ponúk

Súťažné podklady

Názov dokumentu Dátum
Súťažné podklady 02.12.2016 stiahnuť
Príloha č. 3 k SP-JED-formulár 02.12.2016 stiahnuť
Príloha č. 4 k SP-Technická špecifikácia-Tabuľka č. 1 a 2 02.12.2016 stiahnuť
Príloha č. 1 a 2 k Hlavnej zmluve 02.12.2016 stiahnuť
Správa o zákazke 22.12.2016 stiahnuť

Obchodná verejná súťaž

Vydané: 25.11.2016
Ponuky do: 12.12.2016 do 15.00 hod.

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania / Výzva na predkladanie ponúk

Ostatné

Názov dokumentu Dátum
Oznámenie o výsledku stiahnuť

Nákup olejov a mazív

Vydané: 13.04.2016
Ponuky do: 27.05.2016
Druh obstarávania: NZ - nadlimitná zákazka

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania / Výzva na predkladanie ponúk

Ostatné

Názov dokumentu Dátum
správa o zákazke 30.09.2016 stiahnuť

Zriadenie konsignačných skladov a dodávka nových náhradných dielov pre autobusy SOR, SOLARIS, Iveco,Irisbus, Citelis, Karosa.

Vydané: 16.5.2016
Ponuky do: 10.6.2016 od 10:00 hod.
Druh obstarávania: NZ - nadlimitná zákazka

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania / Výzva na predkladanie ponúk

Ostatné

Názov dokumentu Dátum
Oznámenie o vyhlásení VO-TED-EÚ 13.5.2016 stiahnuť
Ďalšie doplňujúce údaje 13.5.2016 stiahnuť
Vysvetľovanie 30.5.2016 stiahnuť
Správa o zákazke 2.9.2016 stiahnuť

Regenerácia koľajových oblúkov a konštrukcií

Vydané: 13.04.2016
Ponuky do: 24.05.2016 do 9:00 hod..

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania / Výzva na predkladanie ponúk

Servis a údržba automatických koľajnicových mazníkov RME 235 DUO PACK

Vydané: 13.04.2016
Ponuky do: 03.05.2016 do 9:00 hod.

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania / Výzva na predkladanie ponúk

Opravy a revízie samohasiacich zariadení v autobusoch

Vydané: 11.2.2016
Ponuky do: 01.03.2016 do 9:00 hod.

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania / Výzva na predkladanie ponúk

Komplexné zabezpečenie ochrany bezpečnostnou službou pre potreby DPB, a.s.

Vydané: 31.03.2016
Ponuky do:
Druh obstarávania: NZ - nadlimitná zákazka

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania / Výzva na predkladanie ponúk

Ostatné

Názov dokumentu Dátum
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 09.09.2016 stiahnuť

Pohonné hmoty DPB, a.s.

Vydané: 13.04.2016
Ponuky do: 30.05.2016 10:00 hod.
Druh obstarávania: NZ - nadlimitná zákazka

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania / Výzva na predkladanie ponúk

Súťažné podklady

Názov dokumentu Dátum
Súťažné podklady stiahnuť

Ostatné

Názov dokumentu Dátum
Správa o zákazke 18.08.2016 stiahnuť

Nákup prevodoviek pre autobusy SOR, SOLARIS, IRISBUS

Vydané: 11.4.2016
Ponuky do: 23.5.2016 do 9:00
Druh obstarávania: NZ - nadlimitná zákazka

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania / Výzva na predkladanie ponúk

Výmena rozvádzača R+660V

Vydané: 12.10.2015
Ponuky do: 29.10.2015 do 9:00
Druh obstarávania: PL - podlimitná zakázka

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania / Výzva na predkladanie ponúk

Súťažné podklady

Názov dokumentu Dátum
Súťažné podklady 12.10.2015 stiahnuť

Ostatné

Názov dokumentu Dátum
Správa o zákazke 29.1.2016 stiahnuť

Regenerácia koľajových konštrukcií vrátane náhradných funkčných časti alebo celkov

Vydané: 12.10.2015
Ponuky do: 30.10.2015 do 9:00
Druh obstarávania: PL - podlimitná zakázka

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania / Výzva na predkladanie ponúk

Súťažné podklady

Názov dokumentu Dátum
Súťažné podklady 12.10.2015 stiahnuť
Vysvetlenie súťažných podkladov 15.10.2015 stiahnuť
Oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu 23.10.2015 stiahnuť
Správa o zákazke 15.2.2016 stiahnuť

Modernizácia údržbovej základne - 2. etapa

Vydané: 2.9.2015
Ponuky do: 13.10.2015
Druh obstarávania: NZ - nadlimitná zákazka

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania / Výzva na predkladanie ponúk

Súťažné podklady

Názov dokumentu Dátum
Súťažné podklady 2.9.2015 stiahnuť

Plán verejného obstarávania

Vydané: 20.06.2015
Ponuky do:

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania / Výzva na predkladanie ponúk

Obchodná verejná súťaž

Vydané: 19.03.2015
Ponuky do: 09.04.2015 do 15:00

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania / Výzva na predkladanie ponúk

Ostatné

Názov dokumentu Dátum
Oznámenie o výsledku_OVS 15.04.2015 stiahnuť

Nemrznúca zmes do chladičov

Vydané: 21.01.2015
Ponuky do: 03.03.2015 do 09:00
Druh obstarávania: NZ - nadlimitná zákazka

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania / Výzva na predkladanie ponúk

Súťažné podklady

Názov dokumentu Dátum
Súťažné podklady 21.01.2015 stiahnuť

Ostatné

Názov dokumentu Dátum
OZNÁMENIE O DODATOČNÝCH INFORMÁCIÁCH, INFORMÁCIÁCH O NEUKONČENOM KONANÍ ALEBO KORIGENDE stiahnuť

Modernizácia údržbovej základne DPB, a.s. - 2. etapa

Vydané: 19.01.2015
Ponuky do: 02.03.2015 do 10:00
Druh obstarávania: NZ - nadlimitná zákazka

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania / Výzva na predkladanie ponúk

Súťažné podklady

Názov dokumentu Dátum
Súťažné podklady 19.01.2015 stiahnuť
Vysvetlenie súťažných podkladov_č. 1 26.01.2015 stiahnuť
Vysvetlenie súťažných podkladov_č 2 20.2.2015 stiahnuť

Ostatné

Názov dokumentu Dátum
OZNÁMENIE O DODATOČNÝCH INFORMÁCIÁCH, INFORMÁCIÁCH O NEUKONČENOM KONANÍ ALEBO KORIGENDE stiahnuť

Nákup náhradných dielov pre autobusy SOR a Solaris pre DPB a.s.

Vydané: 8.12.2014
Ponuky do: 19.01.2015 09:00
Druh obstarávania: NZ - nadlimitná zákazka

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania / Výzva na predkladanie ponúk

Súťažné podklady

Názov dokumentu Dátum
Súťažné podklady 8.12.2014 stiahnuť
Príloha č 1 k SP Tabuľka 1 8.12.2014 stiahnuť
Príloha č 1 k SP Tabuľka 2 8.12.2014 stiahnuť
Príloha č 1 k RD Tabuľka 1 8.12.2014 stiahnuť
Príloha č 1 k RD Tabuľka 2 8.12.2014 stiahnuť

Ostatné

Názov dokumentu Dátum
Informácia § 44 ods. 2 26.02.2015 stiahnuť

Akumulátory

Vydané: 1.12.2014
Ponuky do: 13.01.2015 do 9:00
Druh obstarávania: NZ - nadlimitná zákazka

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania / Výzva na predkladanie ponúk

Súťažné podklady

Názov dokumentu Dátum
Súťažné podklady 1.12.2014 stiahnuť

Ostatné

Názov dokumentu Dátum
Informácia § 44 ods. 2 26.02.2015 stiahnuť

Obchodná verejná súťaž - nájom plôch na umiestnenie nápojových a potravinových automatov

Vydané: 14.11.2014
Ponuky do: 5.12.2014 do 9.00 hod

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania / Výzva na predkladanie ponúk

Ostatné

Názov dokumentu Dátum
Informácia o výsledku 17.12.2014 stiahnuť

Obchodná verejná súťaž - nájom nebytových priestorov v objekte vozovne Jurajov dvor v Bratislave

Vydané: 30.10.2014
Ponuky do: 18. 11. 2014 do 15,00 hod.

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania / Výzva na predkladanie ponúk

Ostatné

Názov dokumentu Dátum
Informácia o výsledku 26.11.2014 stiahnuť

Čistenie dopravných prostriedkov MHD

Vydané: 28.8.2014
Ponuky do: 25.09.2014 09:00
Druh obstarávania: NZ - nadlimitná zákazka

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania / Výzva na predkladanie ponúk

Ostatné

Názov dokumentu Dátum
Zmluva 13.1.2015 stiahnuť
Správa o zákazke 26.1.2015 stiahnuť

Technické plyny

Vydané: 07.08.2014
Ponuky do: 26.08.2014 9:00
Druh obstarávania: PL - podlimitná zakázka

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania / Výzva na predkladanie ponúk

Súťažné podklady

Názov dokumentu Dátum
Súťažné podklady 07.08.2014 stiahnuť
Vysvetlenie SP 13.08.2014 stiahnuť

Ostatné

Názov dokumentu Dátum
Informácia § 44 ods. 2 13.10.2014 stiahnuť

Rôzne chemické výrobky

Vydané: 23.6.2014
Ponuky do: 10.7.2014
Druh obstarávania: PL - podlimitná zakázka

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania / Výzva na predkladanie ponúk

Súťažné podklady

Názov dokumentu Dátum
Súťažné podklady 23.6.2014 stiahnuť
Príloha č.1 k SP 23.6.2014 stiahnuť
Príloha č. 1 k Zmluve 23.6.2014 stiahnuť

Ostatné

Názov dokumentu Dátum
Informácia § 44 ods. 2 4.8.2014 stiahnuť

Nákup olejov pre vozidlá MHD

Vydané: 2.7.2014
Ponuky do: 22.07.2014 do 9:00
Druh obstarávania: PL - podlimitná zakázka

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania / Výzva na predkladanie ponúk

Súťažné podklady

Názov dokumentu Dátum
Súťažné podklady 2.7.2014 stiahnuť
Vysvetlenie súťažných podkladov 14.7.2014 stiahnuť
Vysvetlenie súťažných podkladov II 16.7.2014 stiahnuť
Príloha č. 1 k vysvetleniu II 16.7.2014 stiahnuť
Príloha č. 2 k vysvetleniu II 16.7.2014 stiahnuť

Ostatné

Názov dokumentu Dátum
Informácia podľa § 44 ods. 2 13.10.2014 stiahnuť

Modernizácia údržbovej základne DPB, a.s.

Vydané: 9.5.2014
Ponuky do: 25.06.2014 do 09:00
Druh obstarávania: NZ - nadlimitná zákazka

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania / Výzva na predkladanie ponúk

Súťažné podklady

Názov dokumentu Dátum
Súťažné podklady 13.9.2014 stiahnuť
Vysvetlenie č.1 18.06.2014 stiahnuť

Ostatné

Názov dokumentu Dátum
Informácia § 44 ods. 2 30.07.2014 stiahnuť

Napájačové polia meniarní a jednosmerné rýchlovypínače do meniarní

Vydané: 22.04.2014
Ponuky do: 03.06.2014 10:00
Druh obstarávania: NZ - nadlimitná zákazka

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania / Výzva na predkladanie ponúk

Ostatné

Názov dokumentu Dátum
Informácia § 44 ods. 2 25.07.2014 stiahnuť

Nákup kĺbových autobusov pre Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

Vydané: 19.02.2014
Ponuky do: 04.04.2014
Druh obstarávania: NZ - nadlimitná zákazka

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania / Výzva na predkladanie ponúk

Súťažné podklady

Názov dokumentu Dátum
Nákup kĺbových autobusov pre Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 19.02.2014 stiahnuť
Vysvetlenie súťažných podkladov 21.3.2014 stiahnuť
Vysvetlenie súťažných podkladov č. 2 28.3.2014 stiahnuť

Ostatné

Názov dokumentu Dátum
Informácia § 44 ods. 2 22.07.2014 stiahnuť

Nákup autobusov pre Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

Vydané: 19.02.2014
Ponuky do: 04.04.2014
Druh obstarávania: NZ - nadlimitná zákazka

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania / Výzva na predkladanie ponúk

Súťažné podklady

Názov dokumentu Dátum
Nákup autobusov pre Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 19.02.2014 stiahnuť
Vysvetlenie súťažných podkladov 21.3.2014 stiahnuť
Vysvetlenie súťažných podkladov č. 2 28.3.2014 stiahnuť

Ostatné

Názov dokumentu Dátum
Informácia podľa § 44 ods. 2 zákona 23.05.2014 stiahnuť

Technická realizácia núteného odťahu

Vydané: 12.10.2013
Ponuky do:
Druh obstarávania: NZ - nadlimitná zákazka

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania / Výzva na predkladanie ponúk

Ostatné

Názov dokumentu Dátum
Správa o zákazke 16.1.2014 stiahnuť

informácia podľa § 9 ods.9

Vydané: 20.01.2014
Ponuky do:

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania / Výzva na predkladanie ponúk

Súťažné podklady

Názov dokumentu Dátum
Informácia 231 20.01.2014 stiahnuť
Informácia 01 20.01.2014 stiahnuť
informácia233 20.01.2014 stiahnuť
informácia CP 5 21.01.2014 stiahnuť

Ostatné

Názov dokumentu Dátum
Informácia CP5 22.1.2014 stiahnuť
Informácia 6 29.1.2014 stiahnuť
Informácia 8 29.1.2014 stiahnuť
Informácia 9 29.1.2014 stiahnuť
Informácia 12 12.02.2014 stiahnuť

Čistenie dopravných prostriedkov MHD

Vydané: 9.12.2013
Ponuky do: žiadosti o účasť do 08.01.2014 09:00
Druh obstarávania: NZ - nadlimitná zákazka

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania / Výzva na predkladanie ponúk

Ostatné

Názov dokumentu Dátum
Informácia podľa § 41 ods.1 14.02.2014 stiahnuť
Informácia podľa § 41 ods.1 18.02.2014 stiahnuť
Správa podla § 21 ods. 2 9.4.2014 stiahnuť
OZNÁMENIE O NEUKONČENOM KONANÍ 9.4.2014 stiahnuť

informácia podľa § 9 ods.9

Vydané: 29.11.2013
Ponuky do:

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania / Výzva na predkladanie ponúk

Súťažné podklady

Názov dokumentu Dátum
informácia 85 29.11.2013 stiahnuť
informácia 224 29.11.2013 stiahnuť
informiacia 227 29.11.2013 stiahnuť
informacia 301 29.11.2013 stiahnuť
informacia 300 29.11.2013 stiahnuť

Ostatné

Názov dokumentu Dátum
informácia 226 29.11.2013 stiahnuť

informácia podľa § 9 ods.9

Vydané: 29.11.2013
Ponuky do:

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania / Výzva na predkladanie ponúk

Súťažné podklady

Názov dokumentu Dátum
informácia 222 29.11.2013 stiahnuť
informácia 228 29.11.2013 stiahnuť
informácia 225 29.11.2013 stiahnuť
informácia 224 29.11.2013 stiahnuť

informácia podľa § 9 ods.9

Vydané: 29.11.2013
Ponuky do:

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania / Výzva na predkladanie ponúk

Súťažné podklady

Názov dokumentu Dátum
informácia 189 29.11.2013 stiahnuť
informácia 199 29.11.2013 stiahnuť
informácia 206 29.11.2013 stiahnuť
informácia 205 29.11.2013 stiahnuť

Operatívny leasing osobných a dodávkových vozidiel pre DPB, a.s.

Vydané: 7.11.2013
Ponuky do: 06.12.2013
Druh obstarávania: NZ - nadlimitná zákazka

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania / Výzva na predkladanie ponúk

Ostatné

Názov dokumentu Dátum
Vysvetlenie 28.11.2013 stiahnuť
Informačná povinnosť § 41 ods.1 zákona 10.02.2014 stiahnuť
Informačná povinnosť § 41 ods.1 zákona 20.02.2014 stiahnuť
Informácia podľa § 44 ods. 2 zákona 28.02.2014 stiahnuť
Správa o zákazke § 21 ods.2 a 3 zákona 26.03.2014 stiahnuť

Dodanie stravných poukážok

Vydané: 30.10.2013
Ponuky do:
Druh obstarávania: NZ - nadlimitná zákazka

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania / Výzva na predkladanie ponúk

Ostatné

Názov dokumentu Dátum
Správa o zákazke 30.10.2013 stiahnuť

Technická realizácia núteného odťahu

Vydané: 12.10.2013
Ponuky do: 25.11.2013 09:00
Druh obstarávania: NZ - nadlimitná zákazka

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania / Výzva na predkladanie ponúk

Súťažné podklady

Názov dokumentu Dátum
SP Technická realizácia núteného odťahu 14.10.2013 stiahnuť

Ostatné

Názov dokumentu Dátum
Analýza činnosti odťahovej služby 14.10.2013 stiahnuť
Informácia podľa § 41 ods.1 22.11.2013 stiahnuť
Informácia podľa § 41 ods.1 09.12.2013 stiahnuť
Informácia podľa § 41 ods.1 10.12.2013 stiahnuť
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk §44 ods.2 18.12.2013 stiahnuť

SMS predaj cestovných lístkov

Vydané: 25.10.2013
Ponuky do:

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania / Výzva na predkladanie ponúk

Ostatné

Názov dokumentu Dátum
Správa o zákazke 25.10.2013 stiahnuť

Nákup náhradných dielov pre autobusy Irisbus Citelis a Iveco Daily

Vydané: 09.10.2013
Ponuky do: 25.11.2013 do 9:00 hod.
Druh obstarávania: NZ - nadlimitná zákazka

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania / Výzva na predkladanie ponúk

Súťažné podklady

Názov dokumentu Dátum
SP_ND Irisbus a Iveco 09.10.2013 stiahnuť
Vysvetlenie požiadaviek týkajúcich sa Oznámenia a SP 23.10.2013 stiahnuť
Vysvetlenie požiadaviek týkajúcich sa Oznámenia a SP (2) 31.10.2013 stiahnuť
Vysvetlenie požiadaviek týkajúcich sa Oznámenia a SP (3) 05.11.2013 stiahnuť

Ostatné

Názov dokumentu Dátum
Informácia podľa § 41 ods. 1 13.11.2013 stiahnuť
Informácia podľa § 41 ods. 1 06.12.2013 stiahnuť
Informácia podľa § 44 ods. 2 10.01.2014 stiahnuť
Správa o zákazke 27.02.2014 stiahnuť

Nákup náhradných dielov pre autobusy SOR a Solaris

Vydané: 09.10.2013
Ponuky do: 25.11.2013, 9:00 hod.
Druh obstarávania: NZ - nadlimitná zákazka

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania / Výzva na predkladanie ponúk

Súťažné podklady

Názov dokumentu Dátum
SP_ND SOR a Solaris 09.10.2013 stiahnuť
Vysvetlenie požiadaviek týkajúcich sa Oznámenia a SP 23.10.2013 stiahnuť

Ostatné

Názov dokumentu Dátum
Informácia podľa § 41 ods. 1 13.11.2013 stiahnuť
Informácia podľa § 41 ods. 1 20.02.2014 stiahnuť
Informácia podľa § 44 ods. 2 07.03.2014 stiahnuť

Informácia podľa § 9 ods.9

Vydané: 23.9.2013
Ponuky do:

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania / Výzva na predkladanie ponúk

Ostatné

Názov dokumentu Dátum
Informácia podľa § 9 ods.9 23.9.2013 stiahnuť

Operatívny leasing osobných a dodávkových vozidiel

Vydané: 19.09.2013
Ponuky do: 4.11.2013 do 9:00 hod
Druh obstarávania: NZ - nadlimitná zákazka

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania / Výzva na predkladanie ponúk

Ostatné

Názov dokumentu Dátum
Správa o zákazke 31.10.2013 stiahnuť

Informácia podľa § 9 ods.9

Vydané: 19.9.2013
Ponuky do:

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania / Výzva na predkladanie ponúk

Ostatné

Názov dokumentu Dátum
Informácia podľa § 9 ods.9 19.9.2013 stiahnuť
Informácia podľa § 9 ods.9 19.9.2013 stiahnuť
informácia podľa § 9 ods.9 19.9.2013 stiahnuť

Nákup posypovej soli technickej na zastávky MHD

Vydané: 18.9.2013
Ponuky do: 07.10. 2013 do 9:00 hod
Druh obstarávania: PL - podlimitná zakázka

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania / Výzva na predkladanie ponúk

Ostatné

Názov dokumentu Dátum
Informácia §41-Otváranie časti ponúk OSTATNÉ 01.10.2013 stiahnuť
Informácia §41-Otváranie časti ponúk KRITÉRIA 14.10.2013 stiahnuť
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk-§44 ods.2 31.10.2013 stiahnuť
Správa o zákazke 25.11.2013 stiahnuť

Informácia podľa § 9 ods.9

Vydané: 18.9.2013
Ponuky do:

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania / Výzva na predkladanie ponúk

Ostatné

Názov dokumentu Dátum
Informácia podľa § 9 ods.9 18.9.2013 stiahnuť
Informácia podľa § 9 ods.9 18.9.2013 stiahnuť
informácia podľa § 9 ods.9 18.9.2013 stiahnuť
informácia podľa § 9 ods.9 18.9.2013 stiahnuť

Informácia podľa § 9 ods.9

Vydané: 16.09.2013
Ponuky do:

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania / Výzva na predkladanie ponúk

Ostatné

Názov dokumentu Dátum
Informácia podľa § 9 ods.9 16.09.2013 stiahnuť

Informácia podľa § 9 ods.9

Vydané: 13.9.2013
Ponuky do:

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania / Výzva na predkladanie ponúk

Ostatné

Názov dokumentu Dátum
Informácia podľa § 9 ods.9 13.09.2013 stiahnuť
Informácia podľa § 9 ods.9 13.09.2013 stiahnuť
informácia podľa § 9 ods.9 13.09.2013 stiahnuť

Informácia podľa § 9 ods.9

Vydané: 11.09.2013
Ponuky do:

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania / Výzva na predkladanie ponúk

Ostatné

Názov dokumentu Dátum
informacia 180 11.09.2013 stiahnuť
Informácia podľa § 9 ods.9 11.09.2013 stiahnuť

Informácia podľa § 9 ods.9

Vydané: 10.09.2013
Ponuky do:

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania / Výzva na predkladanie ponúk

Ostatné

Názov dokumentu Dátum
Informácia podľa § 9 ods.9 10.09.2013 stiahnuť
Informácia podľa § 9 ods.9 10.09.2013 stiahnuť
informácia podľa § 9 ods.9 10.09.2013 stiahnuť
informácia podľa § 9 ods.9 10.09.2013 stiahnuť
informácia podľa § 9 ods.9 10.09.2013 stiahnuť

Informácia podľa § 9 ods.9

Vydané: 09.09.2013
Ponuky do:

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania / Výzva na predkladanie ponúk

Ostatné

Názov dokumentu Dátum
Informácia podľa § 9 ods.9 09.09.2013 stiahnuť
Informácia podľa § 9 ods.9 09.09.2013 stiahnuť
informácia podľa § 9 ods.9 09.09.2013 stiahnuť

Informácia podľa § 9 ods.9

Vydané: 09.09.2013
Ponuky do:

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania / Výzva na predkladanie ponúk

Ostatné

Názov dokumentu Dátum
Informácia podľa § 9 ods.9 09.09.2013 stiahnuť
Informácia podľa § 9 ods.9 09.09.213 stiahnuť
informácia podľa § 9 ods.9 09.09.2013 stiahnuť
informácia podľa § 9 ods.9 09.09.2013 stiahnuť
informácia podľa § 9 ods.9 09.09.2013 stiahnuť

Informácia podľa § 9 ods.9

Vydané: 05.09.2013
Ponuky do:

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania / Výzva na predkladanie ponúk

Ostatné

Názov dokumentu Dátum
Informácia podľa § 9 ods.9 05.09.2013 stiahnuť
Informácia podľa § 9 ods.9 05.09.2013 stiahnuť
informácia podľa § 9 ods.9 05.09.2013 stiahnuť

Informácia podľa § 9 ods.9

Vydané: 04.09.2013
Ponuky do:

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania / Výzva na predkladanie ponúk

Ostatné

Názov dokumentu Dátum
Informácia podľa § 9 ods.9 04.09.2013 stiahnuť
Informácia podľa § 9 ods.9 04.09.2013 stiahnuť

Informácia podľa § 9 ods.9

Vydané: 02.09.2013
Ponuky do:

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania / Výzva na predkladanie ponúk

Ostatné

Názov dokumentu Dátum
Informácia podľa § 9 ods.9 02.09.2013 stiahnuť

Informácia podľa § 9 ods.9

Vydané: 2.09.2013
Ponuky do:

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania / Výzva na predkladanie ponúk

Ostatné

Názov dokumentu Dátum
Informácia podľa § 9 ods.9 02.09.2013 stiahnuť
Informácia podľa § 9 ods.9 02.09.2013 stiahnuť
informácia podľa § 9 ods.9 02.09.2013 stiahnuť
informácia podľa § 9 ods.9 02.09.2013 stiahnuť
informácia podľa § 9 ods.9 02.09.2013 stiahnuť

Informácia podľa § 9 ods. 9

Vydané: 02.09.2013
Ponuky do:

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania / Výzva na predkladanie ponúk

Ostatné

Názov dokumentu Dátum
Informácia podľa § 9 ods.9 02.09.2013 stiahnuť
Informácia podľa § 9 ods.9 02.09.2013 stiahnuť
informácia podľa § 9 ods.9 02.09.2013 stiahnuť
informácia podľa § 9 ods.9 02.09.2013 stiahnuť

Dlhodobý prenájom autobusov pre Dopravný podnik Bratislava a.s.

Vydané: 29.6.2013
Ponuky do: 15.08.2013 09:00
Druh obstarávania: NZ - nadlimitná zákazka

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania / Výzva na predkladanie ponúk

Súťažné podklady

Názov dokumentu Dátum
Vysvetlenie 8.8.2013 stiahnuť

Ostatné

Názov dokumentu Dátum
Informácia podľa § 41 ods 1 14.8.2013 stiahnuť
Informácia podľa § 41 ods. 1 4.9.2013 stiahnuť
informácia podľa § 44 ods. 2 8.10.2013 stiahnuť

Výmena traťových rozvádzačov pre električkové a trolejbusové trate

Vydané: 28.6.2013
Ponuky do:
Druh obstarávania: NZ - nadlimitná zákazka

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania / Výzva na predkladanie ponúk

Ostatné

Názov dokumentu Dátum
Informácia podľa § 41 ods 1 12.8.2013 stiahnuť
Informácia podľa § 41 ods 1 2.9.2013 stiahnuť
Informácia v zmysle § 44 ods. 2 zákona 09.10.2013 stiahnuť

Odstraňovanie havárií na zariadeniach PTZ zapríčinených cudzím zavinením

Vydané: 28.6.2013
Ponuky do: 30.07.2013 09:00
Druh obstarávania: PL - podlimitná zakázka

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania / Výzva na predkladanie ponúk

Ostatné

Názov dokumentu Dátum
Informácia podľa § 41 ods. 1 29.7.2013 stiahnuť
Informácia podľa § 41 ods. 1 12.8.2013 stiahnuť

Opravy a revízie samohasiacich zariadení

Vydané: 27.6.2013
Ponuky do: 31.7.2013 do 9:00
Druh obstarávania: PL - podlimitná zakázka

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania / Výzva na predkladanie ponúk

Ostatné

Názov dokumentu Dátum
Informácia podľa § 41 ods. 1 30.7.2013 stiahnuť
Informácia podľa § 41 ods. 1 7.8.2013 stiahnuť
informácia podľa §44 ods. 2 16.9.2013 stiahnuť

Čalúnnické práce pre autobusy MHD

Vydané: 27.6.2013
Ponuky do: 19.7.2013 do 9:00
Druh obstarávania: PZ - podprahová zákazka

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania / Výzva na predkladanie ponúk

Ostatné

Názov dokumentu Dátum
Informácia-§ 41_Ostatné 15.7.2013 stiahnuť
Informácia-§ 41_Kritériá 1.8.2013 stiahnuť
informácia podľa §44 ods. 2 4.9.2013 stiahnuť

Dlhodobý prenájom trolejbusov pre Dopravný podnik Bratislava, a.s.

Vydané: 18.5.2013
Ponuky do: 01.07.2013 09:00
Druh obstarávania: NZ - nadlimitná zákazka

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania / Výzva na predkladanie ponúk

Ostatné

Názov dokumentu Dátum
Informácia podľa § 41 ods. 1 1.7.2013 stiahnuť
Informácia podľa § 41 ods. 1 19.7.2013 stiahnuť
informácia podľa § 44 ods. 2 18.9.2013 stiahnuť

Protektory, nákup vrátane opravy a likvidácie

Vydané: 7.5.2013
Ponuky do: 24.06.2013 09:00
Druh obstarávania: NZ - nadlimitná zákazka

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania / Výzva na predkladanie ponúk

Ostatné

Názov dokumentu Dátum
Informácia podľa § 41 ods. 1 18.6.2013 stiahnuť
Informácia podľa § 41 ods. 1 15.8.2013 stiahnuť
Informácia podľa § 44 ods. 2 4.9.2013 stiahnuť

Nákup náhradných dielov a servisné služby na vozidlá Mercedes-Benz a Evobus

Vydané: 7.5.2013
Ponuky do: 24.06.2013 09:00
Druh obstarávania: NZ - nadlimitná zákazka

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania / Výzva na predkladanie ponúk

Ostatné

Názov dokumentu Dátum
Informácia podľa § 41 ods. 1) 18.6.2013 stiahnuť
Informácia podľa § 41 ods. 1) 25.6.2013 stiahnuť
informácia podľa §44 ods. 2 16.7.2013 stiahnuť

Farby, laky, tmely a pomocný materiál

Vydané: 23.4.2013
Ponuky do: 27.05.2013 09:00
Druh obstarávania: PL - podlimitná zakázka

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania / Výzva na predkladanie ponúk

Ostatné

Názov dokumentu Dátum
Informácia podľa § 41 ods. 1) 24.5.2013 stiahnuť
Informácia podľa § 41 ods. 1) 26.6.2013 stiahnuť
Informácia podľa § 44 ods. 2 11.7.2013 stiahnuť

Nákup sólo a kĺbových trolejbusov pre Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

Vydané: 6.4.2013
Ponuky do: 27.05.2013 09:00
Druh obstarávania: NZ - nadlimitná zákazka

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania / Výzva na predkladanie ponúk

Ostatné

Názov dokumentu Dátum
Informácia podľa § 44 ods. 2 12.6.2013 stiahnuť

Predaj motorových vozidiel

Vydané: 21.10.2013
Ponuky do:

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania / Výzva na predkladanie ponúk

Súťažné podklady

Názov dokumentu Dátum
Vyhlásenie 21.10.2013 stiahnuť
Oznámenie 8.11.2013 stiahnuť
Informácia o výsledku OVS 04.02.2014 stiahnuť