Povinné zverejňovanie - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Povinné zverejňovanie

Zmluvy Objednávky Faktúry
Rozšírené vyhľadávanie      
Dátum zverejnenia zmluvyRegistračné číslo zmluvyDodávateľ Názov zmluvyCenaPredmet zmluvy
29.01.2013O 2/2013Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Zmluva o poskytovaní služby premiestňovania vozidiel78,10 EURPremiestňovanie motorových vozidiel
24.01.2013O 1/2013Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Zmluva č. PZ00177019_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôdviď. zmluvaDodávka pitnej vody
09.07.2012O 83/2012Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.ZMLUVA č. 165Odpadové vody
28.06.2012O 72/2012Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Zmluva č. PZ00023829_001Dodávka pitnej vody
28.06.2012O 71/2012Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Zmluva č. PZ00025783_001Dodávka pitnej vody
28.06.2012O 70/2012Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Zmluva č. PZ00000622_007Dodávka pitnej vody
28.06.2012O 69/2012Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Zmluva č. PZ00023525_001Dodávka pitnej vody
28.06.2012O 68/2012Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Zmluva č. PZ00090663_001Dodávka pitnej vody
28.06.2012O 67/2012Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Zmluva č. PZ00053845_001Dodávka pitnej vody
28.06.2012O 66/2012Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Zmluva č. PZ00022615_001 Dodávka pitnej vody
27.09.2012Dodatok č. 1 O 243/2005Bratislavské kultúrne a informačné strediskoDodatok č. 1Akceptácia preukazov BA City Card v MHD Bratislava
05.02.2014N 1/2014Bratislavské podhradie, s.r.o.Zmluva o poskytnutí dlhodobého hmotného majetku na určených dráhových zariadeniach na realizáciu stavbyPoskytnutie DHM
05.11.2015O 50/2015Bratislavský samosprávny krajZmluva o refundácii za poskytnutie dodatočnej zľavyCenníkRefundácia poskytnutej dodatočnej zľavy
18.11.2013O 146/2013BTT s.r.o.Zmluva o nakladaní s odpadom327 650,00 EURZber, preprava, zhodnotenie a zneškodňovanie odpadu
08.02.2016O 11/2016BUSE s.r.o.Kúpna zmluvaviď. zmluvaDobudovanie tarifného zabezpečenia na území hlavného mesta SR Bratislavy
08.02.2016O 10/2016BUSE s.r.o.Rámcová zmluvaviď. zmluvaDobudovanie tarifného zabezpečenia na území hlavného mesta SR Bratislavy
01.10.2015O 43/2015BUSE s.r.o.ZMLUVA O DIELO119 240,00 EURZmluva o dielo
28.06.2011N 20/2011BVS a.s.Zmluva o docasnom pouzivani dlhodobeho hmotneho majetku 35,00 EURZmluva o docasnom pouzivani dlhodobeho hmotneho majetku za ucelom rekonstrukcnych prac
07.01.2014O 1/2014Car Towing a.s.KONCESNÁ ZMLUVA NA ODŤAHOVÚ SLUŽBUOVýkon odťahovaj služby
31.01.2014Dodat. č. 1 O 1/2014CarTowing a.s.Dodatok č. 1Dodatok k zmluve
14.01.2015O 2/2015cata - REAL, s.r.o.Zmluva na poskytnutie služieb3 560 000,00 EURPoskytovanie služieb
25.03.2014Dodat. č. 2 O 12/2012cata - REAL, s.r.o.Dodatok č. 2Dodatok k zmluve
25.02.2014Dodat. č. 1 012/2012cata - REAL, s.r.o.Dodatok č. 1Dodatok k zmluve
14.01.2015Dodat. č. 1 N 3/2012cata-REAL, s.r.o.DODATOK č. 1Dodatok k zmluve
29.02.2012O 12/2012cata-REAL, s.r.o.Zmluva na poskytovanie sluzieb1 780 000,00 EURPoskytovanie sluzieb
29.02.2012N 3/2012cata-REAL, s.r.o.ZMLUVA O NAJMEZmluva o najme
21.09.2015N 23/2015CEDIC SK, s.r.o.ZmluvaPoskytnutie dlhodobého hmotného majetku
25.03.2014O 22/2014Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.Zmluva s eminentom listinných akcií na meno o vedení zoznamu akcionárovZmluva s eminentom listinných akcií
27.02.2012O 14/2012CESMAD Slovakia, Zdruzenie cestnych dopravcov Slovenskej republikyZmluva o spolupraciZmluva o spolupraci
27.04.2015Dodat. č. 2 N 16/2012CITY GASTRO s.r.o.DODATOK č. 2Dodatok k zmluve

<<   <   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   >   >>

 

Dňa 01. januára 2012 nadobúda účinnosť zákon č. 382/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 207/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a zároveň mení a dopĺňa aj ďalšie zákony a to zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. januára 2011 (ďalej len infozákon).

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť (ďalej len DPB, a. s.) je povinná osoba podľa § 2 ods. 3 infozákona cit.: "Povinnými osobami sú ďalej aj právnické osoby založené povinnými osobami podľa ods. 1 a 2." Podľa § 3 ods. 2 cit.: "Povinná osoba podľa § 2 ods. 3 sprístupní iba informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami, nakladaní s majetkom štátu, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom obce, o životnom prostredí, o úlohách alebo odborných službách týkajúcich sa životného prostredia a o obsahu, plnení a činnostiach vykonávaných na základe uzatvorenej zmluvy".

Ustanovenia infozákona (podľa zákona č. 382/2011 Z. z.), sa vzťahujú na povinne zverejňovanú zmluvu uzavretú po 1. januári 2012, na objednávku tovarov a služieb vyhotovenú po 1. januári 2012 a na faktúru doručenú alebo zaplatenú po 1. januári 2012.