Povinné zverejňovanie

Zmluvy Objednávky Faktúry
Rozšírené vyhľadávanie      
Dátum zverejnenia zmluvyRegistračné číslo zmluvyDodávateľ Názov zmluvyCenaPredmet zmluvy
07.01.2014O 1/2014Car Towing a.s.KONCESNÁ ZMLUVA NA ODŤAHOVÚ SLUŽBUOVýkon odťahovaj služby
31.01.2014Dodat. č. 1 O 1/2014CarTowing a.s.Dodatok č. 1Dodatok k zmluve
14.01.2015O 2/2015cata - REAL, s.r.o.Zmluva na poskytnutie služieb3 560 000,00 EURPoskytovanie služieb
25.03.2014Dodat. č. 2 O 12/2012cata - REAL, s.r.o.Dodatok č. 2Dodatok k zmluve
25.02.2014Dodat. č. 1 012/2012cata - REAL, s.r.o.Dodatok č. 1Dodatok k zmluve
14.01.2015Dodat. č. 1 N 3/2012cata-REAL, s.r.o.DODATOK č. 1Dodatok k zmluve
29.02.2012O 12/2012cata-REAL, s.r.o.Zmluva na poskytovanie sluzieb1 780 000,00 EURPoskytovanie sluzieb
29.02.2012N 3/2012cata-REAL, s.r.o.ZMLUVA O NAJMEZmluva o najme
25.03.2014O 22/2014Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.Zmluva s eminentom listinných akcií na meno o vedení zoznamu akcionárovZmluva s eminentom listinných akcií
27.02.2012O 14/2012CESMAD Slovakia, Zdruzenie cestnych dopravcov Slovenskej republikyZmluva o spolupraciZmluva o spolupraci
09.10.2013N 28/2013CITY GASTRO s.r.o.ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV A POSKYTOVANÍ STRAVOVANIAviď. zmluvaNájomná zmluva
08.06.2012Dodatok č. 1 N 16/2012CITY GASTRO s.r.o.DODATOK č. 1viď. dodatokNájom nebytových priestorov
30.04.2012N 16/2012CITY GASTRO s.r.o.ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV A POSKYTOVANÍ STRAVOVANIAviď zmluvaNájomná zmluva
23.01.2012O 2/2012City TV s. r. o.Zmluva o obchodnej zmluvy400,00 EURZmluva o obchodnej zmluvy
06.03.2012N 14/2006COFELY a.s.Dohoda o prevode prav a povinnostiDohoda o prevode prav a povinnosti
28.10.2014Dodat. č. 1 O 36/2014COREX s.r.o.DODATOK č.1Dodatok k zmluve
10.06.2014O 36/2014COREX s.r.o.Zmluva na kúpu sólo autobusov4 097 940,00 EURNákup autobusov
21.03.2012O 25/2012COREX s.r.o.RAMCOVA DOHODA NA DODANIE TOVARU 11 617 590,00 EURNakup nahradnych dielov na autobusy
21.03.2011O 9/2011COREX s.r.o.Kupna zmluva k ramcovej zmluve273 700,00 EURNakup nizkopodlaznych autobusov
25.02.2014Dodat. č. 2 025/2012COREX, s.r.o.DODATOK č. 2Dodatok k zmluve
25.02.2014O 11/2014COREX, s.r.o.RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU995 160,00 EURNákup náhradných dielov pre autobusy
12.06.2012Dodatok č. 2 O 25/2012COREX, s.r.o.DODATOK č. 2viď. cenník Náhradné diely
17.05.2012Dodatok č. 1 O 25/2012COREX, s.r.o.Dodatok č. 1Dodatok č. 1 O znížení cien náhradných dielov na autobusy Ikarus
17.10.2011O 66/2011CSOB, a.s.Zmluva o poskytovani sluzby CSOB elektronickeho bankovnictvaZmluva o poskytovani sluzby CSOB elektronickeho bankovnictva
17.10.2011 O 65/2011CSOB, a.s.Zmluva o beznom ucteZmluva o beznom ucte
17.10.2011O 64/2011CSOB, a.s.Zmluva o zriadeni zalozneho prava k pohladavke klienta voci banke c. 6408/11/447171 000 000,00 EURZmluva o zriadeni zalozneho prava k pohladavke klienta voci banke c. 6408/11/44717
17.10.2011O 63/2011CSOB, a.s.Zmluva o zriadeni zalozneho prava k hnutelnym veciam c. 6406/11/447179 416 634,00 EURZmluva o zriadeni zalozneho prava k hnutelnym veciam c. 6406/11/44717
17.10.2011O 62/2011CSOB, a.s.Zmluva o zriadeni zalozneho prava k hnutelnym veciam c. 6407/11/4471710 416 634,00 EURZmluva o zriadeni zalozneho prava k hnutelnym veciam c. 6407/11/44717
17.10.2011o 61/2011CSOB, a.s.Zmluva o ucelovom uvere c. 6404/11/447171 000 000,00 EURZmluva o ucelovom uvere c. 6404/11/44717
17.10.2011o 60/2011CSOB, a.s.Zmluva o ucelovom uvere c. 6464/11/447173 000 000,00 EURZmluva o ucelovom uvere c. 6464/11/44717

<<   <   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   >   >>

 

Dňa 01. januára 2012 nadobúda účinnosť zákon č. 382/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 207/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a zároveň mení a dopĺňa aj ďalšie zákony a to zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. januára 2011 (ďalej len infozákon).

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť (ďalej len DPB, a. s.) je povinná osoba podľa § 2 ods. 3 infozákona cit.: "Povinnými osobami sú ďalej aj právnické osoby založené povinnými osobami podľa ods. 1 a 2." Podľa § 3 ods. 2 cit.: "Povinná osoba podľa § 2 ods. 3 sprístupní iba informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami, nakladaní s majetkom štátu, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom obce, o životnom prostredí, o úlohách alebo odborných službách týkajúcich sa životného prostredia a o obsahu, plnení a činnostiach vykonávaných na základe uzatvorenej zmluvy".

Ustanovenia infozákona (podľa zákona č. 382/2011 Z. z.), sa vzťahujú na povinne zverejňovanú zmluvu uzavretú po 1. januári 2012, na objednávku tovarov a služieb vyhotovenú po 1. januári 2012 a na faktúru doručenú alebo zaplatenú po 1. januári 2012.