Povinné zverejňovanie

Zmluvy Objednávky Faktúry
Rozšírené vyhľadávanie      
Dátum zverejnenia zmluvyRegistračné číslo zmluvyDodávateľNázov zmluvyCenaPredmet zmluvy
23.02.2012O 13/2012GARTNER CONSULTING s. r. o.Zmluva o dielo a Licencna zmluvavyhotovenie webovej stranky
20.02.2012O 11/2012AMC Consulting s.r.o.RAMCOVA ZMLUVA NA DODANIE TOVARUOriginalne tonerove naplne
17.02.2012N 79/2009RECAR Bratislava, a.s.Dodatok c.1Najom reklamnych ploch
15.02.2012O/9/2012SKP - SPORT spol. s r.o.Kupna zmluva190 000,00 EURKupa tovaru
15.02.2012O/10/2012Mikulas TarnociZmluva o dodavke a odbere elektrickej energie a vody230,30 EURDodavka a odber elektrickej energie a vody
15.02.2012O/14/2011SOR SLOVAKIA s.r.o.Dodatok c. 1Vypozicka vozidla
15.02.2012O/8/2012Allianz - Slovenská poistovna a.s.Poistna zmluva279 800,00 EURPoistna zmluva
06.02.2012O 7/2012MEDIATEL spol. s r.o.ZMLUVA O UVEREJNENI INZERCIE150,00 EURUverejnenie inzercie
06.02.2012O 6/2012B.O.B. Security spol. s r.o.ZMLUVA o poskytovani ochrannych bezpecnostnych sluzieb65 000,00 EURPoskytovanie ochrannych bezpecnostnych sluzieb
30.01.2012O 3/2012ALAS SLOVAKIA s.r.o.Zmluva na dodanie tovaru39 900,00 EURKamenivo do bitumenovych zmesi
31.01.2012O 78/2011EMtest-SK s.r.o.Zmluva o dielo a Licencna zmluva380 000,00 EURdodanie bezkontaktnych multifunkcnych identifikacnych cipovych kariet
30.01.2012O 5/2012EBA s.r.o.ZMLUVA c. Z51110038 o odbere odpaduOdber odpadu
27.01.2012O 4/2012BERK , spol. s.r.o.Zmluva na dodanie tovaru29 900,00 EURDodanie tovaru
27.01.2012N 14/2010SLOVNAFT a.s.Dodatok c.2Najom nebytovych prostriedkov
25.01.2012O 214/2008Hlavne mesto Slovenskej republiky BratislavaDodatok c. 2Zabezpecenie sluzieb vo verejnom zaujme
25.01.2012N 1/2012METRO Bratislava a.s.Zmluva o poskytnuti dlhodobeho hmotneho majetku na urcenych drahovych zariadeniach na realizaciu stavbyPoskytnutie dlhodobeho hmotneho majetku
23.01.2012O 2/2012City TV s. r. o.Zmluva o obchodnej zmluvy400,00 EURZmluva o obchodnej zmluvy
13.01.2012O 1/2012mhd.sk obcianske zdruzenieZmluva o vzajomnej spolupraciVzajomna spolupraca
09.01.2012O 90/2011SOR Libchavy s.r.o.Zmluva o pozickePozicka SOR NB 18
13.12.2011O 89/2011ZSE DISTRIBUCIA a.s.Zmluva o distribucii a pristupe do distribucnej sustavyDistribucia a pristup do distribucnej sustavy
29.12.2011O 95/2010ZLINER,s.r.o.DODATOK c. 1Zmluva o dielo
29.12.2011O 79/2011AUTO - IMPEX spol. s.r.o.Zmluva na poskytnutie sluzbyZmluva na poskytnutie sluzby
23.12.2011O 88/2011ZSE Energia a.s.Zmluva o dodavke elektriny132,75 EURDodavka elektriny
23.12.2011O 87/2011ZSE Energia a.s.Zmluva o dodavke elektriny68,29 EURDodavka elektriny
23.12.2011O 86/2011SPP a.s.ZMLUVA o dodavke stlaceneho zemneho plynuStlaceny zemny plyn
22.12.2011O 85/2011BATTEX Slovakia s.r.o.Zmluva na dodanie tovaru27 000,00 EURBaterie 17 KPH 100P C9
21.12.2011N 93/2005Orange Slovensko, a.s.DODATOK c. 2Dodatok k najomnej zmluve
20.12.2011N 59/2011Slovak Telekom a.s.Zmluva o najme534,00 EURZmluva o najme
20.12.2011N 58/2011Marek LachkovicZmluva o najme30,00 EURZmluva o najne
15.12.2011O 84/2011TATRA BANKA, a.s.Dodatok c. 1Revolvingovy uver

<<   <   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   >   >>

 

Dňa 01. januára 2012 nadobúda účinnosť zákon č. 382/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 207/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a zároveň mení a dopĺňa aj ďalšie zákony a to zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. januára 2011 (ďalej len infozákon).

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť (ďalej len DPB, a. s.) je povinná osoba podľa § 2 ods. 3 infozákona cit.: "Povinnými osobami sú ďalej aj právnické osoby založené povinnými osobami podľa ods. 1 a 2." Podľa § 3 ods. 2 cit.: "Povinná osoba podľa § 2 ods. 3 sprístupní iba informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami, nakladaní s majetkom štátu, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom obce, o životnom prostredí, o úlohách alebo odborných službách týkajúcich sa životného prostredia a o obsahu, plnení a činnostiach vykonávaných na základe uzatvorenej zmluvy".

Ustanovenia infozákona (podľa zákona č. 382/2011 Z. z.), sa vzťahujú na povinne zverejňovanú zmluvu uzavretú po 1. januári 2012, na objednávku tovarov a služieb vyhotovenú po 1. januári 2012 a na faktúru doručenú alebo zaplatenú po 1. januári 2012.