Povinné zverejňovanie - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Vyhľadávač spojenia
Zo zastávky:  
Dátum:  
  Rozšírené

Povinné zverejňovanie

Zmluvy Objednávky Faktúry
Rozšírené vyhľadávanie      
Dátum zverejnenia zmluvyRegistračné číslo zmluvyDodávateľNázov zmluvyCenaPredmet zmluvy
16.10.2013O 140/2013WEGA LH s.r.o.ZMLUVA O DIELO85 100,00 EURZhotovenie dochádzkového, prístupového a návštevného systému
16.10.2013O 139/20134RAIL, a.s.Zmluva o nájme dopravných prostriedkov1 627 371,00 EURPrenájom vozidiel
16.10.2013O 138/2013PUDOS-PLUS, spol. s r.o.Zmluva o dielo155 714,00 EURModernizácia prevádzkových plôch
14.10.2013O 137/2013Slovak Telekom, a.s.ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI PREVÁDZKOVANÍ SMS SLUŽBYviď. prílohaPoskytovanie služby SMS
14.10.2013O 136/2013Orange Slovensko, a.s.ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI PREVÁDZKOVANÍ SMS SLUŽBYviď. prílohaPoskytovanie služby SMS
14.10.2013O 135/2013MobileTech, s.r.o. ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SMS SLUŽBYPoskytovanie služby SMS
14.10.2013O 134/2013Telefónica Slovakia, s.r.o.ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI PREVÁDZKOVANÍ SMS SLUŽBYviď. prílohaPoskytovanie služby SMS
09.10.2013N 28/2013CITY GASTRO s.r.o.ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV A POSKYTOVANÍ STRAVOVANIAviď. zmluvaNájomná zmluva
07.10.2013O 132/2013Big Media, spol. s r.o.Zmluva o obchodnej spolupráci3 000,00 EURObchodná spolupráca
03.10.2013O 131/2013Autoprofit, s.r.o.Zmluva na dodanie tovaru19 999,00 EURZmes do ostrekovačov
02.10.2013O 130/2013A.R.S. spol. s r.o.Rámcová dohoda na dodanie tovaru1 573 440,00 EURNákup protektorovaných pneumatík
02.10.2013O 129/2013ELEKTRA SLOVENSKO a.s.Zmluva o dielo34 925,00 EUROdstraňovanie havárií na zariadeniach PTZ zapríčinených cudzím zavinením
30.09.2013Dod. č. 1 O 57/2013Hlavné mesto Slovenskej republiky BratislavaDODATOK č. 1Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci
30.09.2013O 128/2013GTS Slovakia, s.r.o.Zmluva o poskytovaní verejných služiebviď. zmluvaVerejné elekronické komunikačné služby
30.09.2013O 127/2013QEX, a.s.Kúpna zmluva35 155,60 EURDodávka 2 ks počítačiek a triedičiek mincí
23.09.2013O 126/2013Slovenská sporiteľňa, a.s. Zmluva o príjmaní KarietPríjmanie kariet za účelom bezhotovostných úhrad
23.09.2013Dodat. č. 3 O 13/2013Bratislavská integrovaná doprava, a.s., Slovak Lines, a.s., Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Železnice Slovenskej republikyDodatok č. 3Rozúčtovanie tržieb
23.09.2013O 125/2013Baltazár Kiss - ČalúnnikZmluva o dielo38 470,00 EURČalúnnicke práce pre vozidlá MHD
19.09.2013O 123/2013Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôdviď. zmluvaDodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd
19.09.2013O 122/2013Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôdviď. zmluvaDodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd
19.09.2013O 121/2013Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôdviď. zmluvaDodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd
19.09.2013O 120/2013Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôdviď. zmluvaDodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd
19.09.2013O 119/2013Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôdviď. zmluvaDodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd
19.09.2013O 118/2013Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôdviď. zmluvaDodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd
19.09.2013O 117/2013Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôdviď. zmluvaDodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd
19.09.2013O 116/2013Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôdviď. zmluvaDodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd
19.09.2013O 115/2013Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôdviď. zmluvaDodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd
19.09.2013O 114/2013Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôdviď. zmluvaDodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd
19.09.2013O 113/2013Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôdviď. zmluvaDodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd
19.09.2013O 112/2013Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôdviď. zmluvaDodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd

<<   <   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   >   >>

 

Dňa 01. januára 2012 nadobúda účinnosť zákon č. 382/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 207/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a zároveň mení a dopĺňa aj ďalšie zákony a to zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. januára 2011 (ďalej len infozákon).

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť (ďalej len DPB, a. s.) je povinná osoba podľa § 2 ods. 3 infozákona cit.: "Povinnými osobami sú ďalej aj právnické osoby založené povinnými osobami podľa ods. 1 a 2." Podľa § 3 ods. 2 cit.: "Povinná osoba podľa § 2 ods. 3 sprístupní iba informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami, nakladaní s majetkom štátu, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom obce, o životnom prostredí, o úlohách alebo odborných službách týkajúcich sa životného prostredia a o obsahu, plnení a činnostiach vykonávaných na základe uzatvorenej zmluvy".

Ustanovenia infozákona (podľa zákona č. 382/2011 Z. z.), sa vzťahujú na povinne zverejňovanú zmluvu uzavretú po 1. januári 2012, na objednávku tovarov a služieb vyhotovenú po 1. januári 2012 a na faktúru doručenú alebo zaplatenú po 1. januári 2012.