Povinné zverejňovanie - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Vyhľadávač spojenia
Zo zastávky:  
Dátum:  
  Rozšírené

Povinné zverejňovanie

Zmluvy Objednávky Faktúry
Rozšírené vyhľadávanie      
Dátum zverejnenia zmluvyRegistračné číslo zmluvyDodávateľNázov zmluvyCenaPredmet zmluvy
02.09.2013O 74/2013Mestská časť Bratislava - RačaZMLUVA O UZATVORENÍ BUDÚCEJ ZMLUVYEvakuačná preprava
22.08.2013O 81/2013HC SLOVAN Bratislava, a.s.Zmluva o spolupráci2 000,00 EURZmluva o spolupráci
22.08.2013Dodat. č. 1 O 19/2010Schindler výťahy a eskalátory a.s.DODATOK č. 11 104,00 EURÚdržba a servis výťahov
21.08.2013O 78/2013Shopping Palace Bratislava v.o.s.Zmluva o obchodnej spolupráci3 000,00 EURZmluva o obchodnej spolupráci
20.08.2013Dodatok č. 1 O 44/2013Asphere, a.s.DODATOK č. 1Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb GPS monitorovania vozidiel a merania analógových veličín
20.08.2013O 77/2013Občanské sdružení Za záchranu historických trolejbusů a autobusů ZMLUVA O OBCHODNEJ SPOLUPRÁCIPrevedenie vlastníckeho práva
14.08.2013O 76/2013EMtest-SK s.r.o.ZMLUVA O DIELO a LICENČNÁ ZMLUVA25 485,00 EURZhotovenie revízorských čítačiek
14.08.2013O 75/2013Západoslovenská distribučná, a.s.Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy16,34 EURPripojenie do distribučnej sústavy
14.08.2013O 73/2013Mestská časť Bratislava - Čuňovo ZMLUVA O UZATVORENÍ BUDÚCEJ ZMLUVYEvakuačná cestná preprava
13.08.2013Dodatok č. 3 O 145/2009DOPRAVOPROJEKT, a.s.DODATOK č. 3viď. dodatokDodatok č. 3 Zmluvy o dielo
07.08.2013O 71/2013EuroISO, s.r.o.ZMLUVA1 200,00 EURPoradenstvo
07.08.2013O 72/2013ŠKP-ŠPORT, spol. s r.o.Kúpna zmluva199 000,00 EURFarby a lakovnícky materiál
07.08.2013Dodat. č. 2 O 13/2013Bratislavská integrovaná doprava, a.s., Slovak Lines, a.s., Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Železnice Slovenskej republiky Dodatok č. 2Úprava, doplnenie a spresnenie vybraných ustanovení jednotlivých príloh zmluvy
07.08.2013Dodat. č. 1 O 146/2012Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Dodatok č. 1viď. dodatokDodávka stlačeného zemného plynu
31.07.2013 O 70/2013POLÁK spol. s r.o.Zmluva o odbere a spracovaní vyradených MHD vozidielviď. zmluvaOdber a spracovanie vyradených vozidiel MHD
31.07.2013O 69/2013 ŠT/03/011/13/SMLŠKODA TRANSPORTATION a.s.Zmluva36 750 000,00 EURNákup električiek
30.07.2013N 26/2013Hlavné mesto Slovenskej republiky BratislavaDohoda o podmienkach úpravy časti miestnej komunikácie Kukučínova ulicaÚprava miestnej komunikácie
30.07.2013O 67/2013NetPoint, s.r.o.Zmluva o dielo5 752,89 EURNákup analyzátorov dychu
24.07.2013O 68/2013Kiss Zoltán - Ribana TradeZmluva o dielo18 649,88 EURZhotovenie a montáž plastových dverí a okien a PVC podlahy
18.07.2013O 65/2013Slovenská sporiteľňa, a.s.Zmluva o bežnom účteZmluva o bežnom účte
18.07.2013O 64/2013Slovenská sporiteľňa, a.s.Zmluva o bežnom účteZmluva o bežnom účte
18.07.2013O 66/2013 ŠT/03/010/13/SML ŠKODA TRANSPORTATION a.s.Zmluvaviď. zmluvaNákup električiek
18.07.2013N 25/2013Hlavné mesto Slovenskej republiky BratislavaDohoda o započítaní vzájomných pohľadávok117 375,92 EURZapočítanie pohľadávok
18.07.2013Dodat. č. 1 O 7/2013Mestská časť - LamačDODATOK Č. 1Spolufinancovanie dopravy
15.07.2013O 63/2013REKMA - Trading, s.r.o.Zmluva o dielo64 147,00 EUROprava plastických zálievok medzipanelových škár koľajového telesa
15.07.2013O 62/2013ELZA Elektromontážny závod Bratislava, a.s.ZMLUVA na opravu195 248,87 EUROprava električkovej trate
15.07.2013Dod. č. 1 N 27/2012SLOVNAFT, a.s. DODATOK č. 1 1 107,05 EURNájom nebytových priestorov
15.07.2013O 61/2013Slovenská autobusová doprava Poprad, akciová spoločnosťZMLUVA O VÝPOŽIČKEZmluva o výpožičke
12.07.2013O 60/2013Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.Konica Minolta Prenájom82,00 EURPrenájom
09.07.2013Dodat. č. 1 O 59/2013 A-Z LOKOMAT, spol. s r.o.DODATOK č. 1Zníženie cien náhradných dielov

<<   <   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   >   >>

 

Dňa 01. januára 2012 nadobúda účinnosť zákon č. 382/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 207/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a zároveň mení a dopĺňa aj ďalšie zákony a to zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. januára 2011 (ďalej len infozákon).

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť (ďalej len DPB, a. s.) je povinná osoba podľa § 2 ods. 3 infozákona cit.: "Povinnými osobami sú ďalej aj právnické osoby založené povinnými osobami podľa ods. 1 a 2." Podľa § 3 ods. 2 cit.: "Povinná osoba podľa § 2 ods. 3 sprístupní iba informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami, nakladaní s majetkom štátu, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom obce, o životnom prostredí, o úlohách alebo odborných službách týkajúcich sa životného prostredia a o obsahu, plnení a činnostiach vykonávaných na základe uzatvorenej zmluvy".

Ustanovenia infozákona (podľa zákona č. 382/2011 Z. z.), sa vzťahujú na povinne zverejňovanú zmluvu uzavretú po 1. januári 2012, na objednávku tovarov a služieb vyhotovenú po 1. januári 2012 a na faktúru doručenú alebo zaplatenú po 1. januári 2012.