Aktuálna správa: Uzavretie Landererovej ul.

Povinné zverejňovanie

Zmluvy Objednávky Faktúry
Rozšírené vyhľadávanie      
Dátum zverejnenia zmluvyRegistračné číslo zmluvyDodávateľNázov zmluvyCenaPredmet zmluvy
02.12.2011O 76/2011EGENUS s.r.o.Zmluva o najme e-mailoveho servera a o poskytovani servisnych sluzieb386 500,00 EURZmluva o najme e-mailoveho servera a o poskytovani servisnych sluzieb
02.12.20110 69/2011Dopravny podnik mesta Košice, akciová spoločnosťDohoda o zruseni zmluvneho vztahuDohoda o zruseni zmluvneho vztahu
02.12.2011O 78/2010NOPE a.s.Dodatok c. 1Dodatok c. 1 k Servisnej zmluve o poskytovani zarucneho servisu
01.12.2011O 23/2011ABUSS, s.r.o.Dodatok c.1zmluva o najme dopravnych prostriedkov
30.11.2011O 75/2011EMtest-SK s.r.o.Zmluva o dielo25 485,00 EURZmluva o dielo a Licencna zmluva
30.11.2011O 73/2011Linde Material Handling Slovenska republika s.r.o.ZMLUVA O UZAVRETI BUDUCEJ ZMLUVY1 000,00 EURZMLUVA O UZAVRETI BUDUCEJ ZMLUVY
30.11.2011O 72/2011Linde Material Handling Slovenska republika s.r.o.Zmluva o najme manipulacnej technikyZmluva o najme manipulacnej techniky
30.11.2011N 50/2011Alois Dallmayr Automaten-Service, s.r.o.Najomna zmluva51,00 EURNajom ploch v objektoch DPB
24.11.2011O 74/2011Advokatska kancelaria JANCO, JAKUBCAK A PARTNERI, s.r.o.Ramcova dohoda o poskytnuti pravnych sluzieb9 000,00 EURRamcova dohoda o poskytnuti pravnych sluzieb
24.11.2011O 188/2009TEKNOPLAST s.r.o.Dodatok c. 2 k Zmluve na dodavke tovaru reg. c. 188/2009Dodatok c. 2 k Zmluve na dodavke tovaru reg. c. 188/2009
24.11.2011O 71/2011JUDr. Jozef ParrakZmluva o vykone exekucii42,00 EURZmluva o vykone exekucii
16.11.2011Dodatok c.1 N 14/2011 Slovenska republika - Univerzitna nemocnica BratislavaZMLUVA O NAJME NEBYTOVYCH PRIESTOROVZmluva o najme nebytovych priestorov
16.11.2011N 44/2005 AS - Centrum spol. s r.o.DODATOK c. 4Doba najmu
16.11.2011N 47/2002AS-CENTRUM spol. s.r.o.DODATOK c. 3Doba najmu
14.11.2011O 70/2011AKUSAT, s.r.o.Zmluva na nakup autobaterii a akumulatorov60 000,00 EURNakup autobaterii
08.11.2011N 57/2006 dodatok c. 5Jarmila Lalikova - SOMADodatok c. 5 k najomnej zmluveDodatok k najomnej zmluve
08.11.2011N 47/2007 dod. 3Jarmila Lalikova - SOMADodatok c. 3 k najomnej zmluveDodatok k najomnej zmluve
31.10.2011o 56/2011JR CONSULTING, s.r.o.Zmluva o dieloPravidelne servisne prehliadky opravy tankovacieho systemu PHM
31.10.2011O 176/2008SPP a.s.Dodatok c. 5/2011 k zmluve o dodávke plynu Dodavka plynu
28.10.2011O 68/2011ARTON spol. s r.o.Zmluva o dodavke a odbere elektrickej energieDodavka a odbere elektrickej energie
28.10.2011O 69/2011Dopravny podnik mesta Košice, akciová spoločnosťPríkazná zmluvaPríkazná zmluva na zabezpecenie obstarania tovaru v roku 2011
27.10.2011O 67/2011Siemens s.r.o.Zmluva o zabezpeceni zmluvy o dodavke elektriny1 000,00 EURZaberpecenie zmluv o dodavke elektriny
21.10.2011O 55/2011SLOVNAFT a.s.Zmluva na dodavku motorovej nafty a sluzieb spojenych s prevadzkovanim cerpacich stanicZmluva na dodavku motorovej nafty a sluzieb spojenych s prevadzkovanim cerpacich stanic
21.10.2011N 41/2011SLOVNAFT a.s.Zmluva o najme Zmluva o najme cerpacich stanic
17.10.2011O 66/2011CSOB, a.s.Zmluva o poskytovani sluzby CSOB elektronickeho bankovnictvaZmluva o poskytovani sluzby CSOB elektronickeho bankovnictva
17.10.2011 O 65/2011CSOB, a.s.Zmluva o beznom ucteZmluva o beznom ucte
17.10.2011O 58/2011PROFIS spol.s.r.o.Servisna zmluva PO /01/09/2011103 000,00 EURPoskytovanie sluzieb pre zabezpecenie ochrany pred poziarmi
17.10.2011O 64/2011CSOB, a.s.Zmluva o zriadeni zalozneho prava k pohladavke klienta voci banke c. 6408/11/447171 000 000,00 EURZmluva o zriadeni zalozneho prava k pohladavke klienta voci banke c. 6408/11/44717
17.10.2011O 63/2011CSOB, a.s.Zmluva o zriadeni zalozneho prava k hnutelnym veciam c. 6406/11/447179 416 634,00 EURZmluva o zriadeni zalozneho prava k hnutelnym veciam c. 6406/11/44717
17.10.2011O 62/2011CSOB, a.s.Zmluva o zriadeni zalozneho prava k hnutelnym veciam c. 6407/11/4471710 416 634,00 EURZmluva o zriadeni zalozneho prava k hnutelnym veciam c. 6407/11/44717

<<   <   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   >   >>

 

Dňa 01. januára 2012 nadobúda účinnosť zákon č. 382/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 207/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a zároveň mení a dopĺňa aj ďalšie zákony a to zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. januára 2011 (ďalej len infozákon).

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť (ďalej len DPB, a. s.) je povinná osoba podľa § 2 ods. 3 infozákona cit.: "Povinnými osobami sú ďalej aj právnické osoby založené povinnými osobami podľa ods. 1 a 2." Podľa § 3 ods. 2 cit.: "Povinná osoba podľa § 2 ods. 3 sprístupní iba informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami, nakladaní s majetkom štátu, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom obce, o životnom prostredí, o úlohách alebo odborných službách týkajúcich sa životného prostredia a o obsahu, plnení a činnostiach vykonávaných na základe uzatvorenej zmluvy".

Ustanovenia infozákona (podľa zákona č. 382/2011 Z. z.), sa vzťahujú na povinne zverejňovanú zmluvu uzavretú po 1. januári 2012, na objednávku tovarov a služieb vyhotovenú po 1. januári 2012 a na faktúru doručenú alebo zaplatenú po 1. januári 2012.