Povinné zverejňovanie - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Povinné zverejňovanie

Zmluvy Objednávky Faktúry
Rozšírené vyhľadávanie      
Dátum zverejnenia zmluvyRegistračné číslo zmluvyDodávateľNázov zmluvyCenaPredmet zmluvy
31.01.2014Dodat. č. 1 O 1/2014CarTowing a.s.Dodatok č. 1Dodatok k zmluve
27.01.2014O 5/2014Wolters Kluwer s.r.o.LICENČNÁ ZMLUVA1 221,60 EURLicenčná zmluva
23.01.2014N 27/2013URBIA ETA, s.r.o., Hlavné mesto Slovenskej republiky BratislavaZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENAZriadenie vecného bremena
16.01.2014Dodat. č. 4 N 68/2008Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.DODATOK č. 4Dodatok k zmluve
14.01.2014N 50/2013Hlavné mesto Slovenskej republiky BratislavaDohoda o započítaní vzájomných pohľadávok59 791,27 EURZapočítanie vzájomných pohĺadávok
13.01.2014Dodat. č. 1 147/2012Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.Dodatok č. 1Dodatok k zmluve
10.01.2014O 3/2014ŠKODA ELECTRIC a.s.Zmluva o poskytovaní údržbyviď. zmluvaÚdržba vozidiel
08.01.2014Dodat. č. 1 N 44/2013Trakce, a.s.Dodatek č. 1 Dodatok k zmluve
08.01.2014O 2/2014KONNEX s.r.oZMLUVA O DIELO46 000,00 EUROprava plošiny
07.01.2014O 1/2014Car Towing a.s.KONCESNÁ ZMLUVA NA ODŤAHOVÚ SLUŽBUOVýkon odťahovaj služby
27.12.2013N 44/2013Trakce, a.s.Smlouva o výpujčce a smlouva o budoucí smlouvě kupníDočasné bezplatné užívanie
20.12.2013Dodat. č. 4 N 4/2000METRO Bratislava a.s.DODATOK č. 4Dodatok k zmluve
20.12.2013O 163/2013Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Zmluva o dodávke stlačeného zemného plynuOdber stlačeného zemného plynu
20.12.2013O 162/2013KGJ Invest a.s.ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ PREVÁDZKY KOGENERAČNÉHO ZDROJA KGJ JURAJOV DVOR2 000,00 EURVýstavba kogeneračného zdroja
20.12.2013O 161/2013Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a.s., Ing. Róbert Križan EUROCARRÁMCOVÁ DOHODA O NÁJME DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV450 000,00 EURNájom dopravných prostriedkov
20.12.2013O 160/2013KPMG Slovensko, spol. s r.o.Zmluva o poskytnutí služieb399 000,00 EURPoradenské služby
20.12.2013Dodat. č. 1 N 59/2011Slovak Telekom, a.s.DODATOK č. 1Dodakok k zmluve
20.12.2013Dodat. č. 1 O 138/2013PUDOS-PLUS, spol. s.r.o.Dodatok č. 1210 769,00 EURDodatok k zmluve
20.12.2013O 159/2013Hlavné mesto Slovenskej republiky BratislavaZMLUVA O ZABEZPEČENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIAZabezpečenie verejného obstarávania
19.12.2013Dodat. č. 4 O 13/2013Bratislavská integrovaná doprava, a.s., Slovak Lines, a.s., Železnice Slovenskej republiky, Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.Dodatok č. 4Dodatok k zmluve
19.12.2013O 158/2013ŠKODA TRANSPORTATION a.s.Zmluva o poskytovaní údržbyPoskytovanie údržby
19.12.2013O 157/2013ŠKODA TRANSPORTATION a.s.Zmluva o poskytovaní údržbyPoskytovanie údržby
19.12.2013O 210,211/2005Bratislavská teplárenská, a.s.DOHODA O PREDDAVKOVÝCH PLATBÁCH NA ROK 2014Preddavkové platby
18.12.2013Dodat. č. 1 O 26/2013KONZEKO spol. s r.o.DODATOK č. 1Dodatok č. 1 k Zmluve o odbere odpadu
18.12.2013Dodat. č. 2 O 17/2012Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.DODATOK č. 1002/50/2012 - 2Dodatok č. 1002/50/2012 - 2 ku Zmluve o nakladaní s odpadom
18.12.2013N 47/2013Mestská časťBratislava - Karlova VesNájomná zmluva0,38 EUR/rokNájom pozemku
18.12.2013N 48/2013SOR SLOVAKIA, s.r.o.Zmluva o prenájme priestorov37,50 € bez DPH/pracovná zmenaPrenájom priestorov
17.12.2013O 156/2013SWS Distribution a.s.Zmluva na dodanie a kovfiguráciu HW, SW a služieb pre informačnú infraštruktúru DPB a.s.viď. prílohaDodanie a konfigurácia HW a SW.
17.12.2013N 45/2013KGJ Invest a.s.Nájomná zmluvaNájom
12.12.2013O 155/2013Elektroline a.s.Smlouva o zápujčceZapožičanie

<<   <   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   >   >>

 

Dňa 01. januára 2012 nadobúda účinnosť zákon č. 382/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 207/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a zároveň mení a dopĺňa aj ďalšie zákony a to zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. januára 2011 (ďalej len infozákon).

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť (ďalej len DPB, a. s.) je povinná osoba podľa § 2 ods. 3 infozákona cit.: "Povinnými osobami sú ďalej aj právnické osoby založené povinnými osobami podľa ods. 1 a 2." Podľa § 3 ods. 2 cit.: "Povinná osoba podľa § 2 ods. 3 sprístupní iba informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami, nakladaní s majetkom štátu, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom obce, o životnom prostredí, o úlohách alebo odborných službách týkajúcich sa životného prostredia a o obsahu, plnení a činnostiach vykonávaných na základe uzatvorenej zmluvy".

Ustanovenia infozákona (podľa zákona č. 382/2011 Z. z.), sa vzťahujú na povinne zverejňovanú zmluvu uzavretú po 1. januári 2012, na objednávku tovarov a služieb vyhotovenú po 1. januári 2012 a na faktúru doručenú alebo zaplatenú po 1. januári 2012.