Povinné zverejňovanie

Zmluvy Objednávky Faktúry
Rozšírené vyhľadávanie      
Dátum zverejnenia zmluvyRegistračné číslo zmluvyDodávateľNázov zmluvyCenaPredmet zmluvy
28.03.2012O 33/2012Hygotrend SK s.r.o.Rámcová dohoda140 000,00 EURRámcová dohoda
30.03.2012O 34/2012ITMG, s.r.o.ZMLUVA O POSKYTOVANÍ ÚDRŽBY A PODPORY SYSTÉMU SAP386 500,00 EURÚDRŽBA SYSTÉMU SAP
28.03.2012O 60/2011Československá obchodná banka a.s.Dodatok č. 1 k Zmluve o účelovom úvere č. 6464/11/447173 000 000,00 EURDodatok č. 1
27.03.2012O 31/2012Hlavné mesto SR Bratislava, Generálny investor BratislavyDohoda o spolupráciDohoda o spolupráci
27.03.2012O 30/2012Hlavné mesto SR Bratislava, Generálny investor BratislavyDohoda o spolupráciDohoda o spolupráci
29.03.2012O 29/2012Hlavné mesto SR Bratislava, Generálny investor BratislavyDohoda o spolupráciDohoda o spolupráci
21.03.2012O 25/2012COREX s.r.o.RAMCOVA DOHODA NA DODANIE TOVARU 11 617 590,00 EURNakup nahradnych dielov na autobusy
27.03.2012 O 28/2012BONUL, s.r.o.Zmluva o zaberpečení strážnej služby63 000,00 EURZaberpešenie bezpečnostnej strážnej služby
20.03.2012O 27/2012SLOVENSKE TUNELY a. s.Zmluva o dielo258 964,94 EURZmluva o dielo
14.03.2012O 24/2012STATNI TISKARNA CENIN, statni podnikZmluva o dielo26 687,50 EURZmluva o dielo
14.03.2012N 18/2011Fabrika, spol. s.r.o.DODATOK c. 2PARTY ELEKTRICKA
09.03.2012O 20/2012Baltazar Kiss - CalunikZmluva na poskytnutie sluzby39 900,00 EURPoskytnutie sluzby
08.03.2012O 19/2012SPEKTRUM PITTNER s.r.o.KUPNA ZMLUVA178 000,00 EURKupna zmluva
06.03.2012N 14/2006COFELY a.s.Dohoda o prevode prav a povinnostiDohoda o prevode prav a povinnosti
06.03.2012N 5/2012Skladovacia a.s.Zmluva o poskytnuti dlhodobeho hmotneho majetku na urcenych drahovych zariadeniach na realizaciu stavbyPoskytnutie dlhodobeho hmotneho majetku
05.03.2012O 16/2012Bratislavska vodarenska spolocnost, a.s.ZMLUVA O DIELA78,10 EURZmluva o dielo
05.03.2012O 17/2012OLO a.s.ZMLUVA c 1002/50/2012 O NAKLADANI S ODPADOMNakladanie s odpadom
05.03.2012O 155/2008A SMS s.r.o.Dodatok c. 3Dodatok c. 3
01.03.2012O 15/2012F.L.U. spol. s.r.o.ZMLUVA O UPRAVE VECI378 630,00 EURCistenie pracovnych odevov
29.02.2012O 96/2009Mestska cast Bratislava - RacaDodatok c. 4Dodatok c.4
29.02.2012N 75/2006Mestska cast Bratislava - RacaDohoda o ukonceni zmluvneho vztahuUkoncenie zmluvneho vztahu
29.02.2012O 214/2008Hlavne mesto Slovenskej republiky BratislavaDodatok c. 03/201153 513 614,00 EURDodatok c. 03/2011
29.02.2012O 12/2012cata-REAL, s.r.o.Zmluva na poskytovanie sluzieb1 780 000,00 EURPoskytovanie sluzieb
29.02.2012N 3/2012cata-REAL, s.r.o.ZMLUVA O NAJMEZmluva o najme
27.02.2012O 14/2012CESMAD Slovakia, Zdruzenie cestnych dopravcov Slovenskej republikyZmluva o spolupraciZmluva o spolupraci
24.02.2012O 29/96Transcom Technik, s.r.o.Dodatok c. 2Dodatok c. 2
23.02.2012O 13/2012GARTNER CONSULTING s. r. o.Zmluva o dielo a Licencna zmluvavyhotovenie webovej stranky
20.02.2012O 11/2012AMC Consulting s.r.o.RAMCOVA ZMLUVA NA DODANIE TOVARUOriginalne tonerove naplne
17.02.2012N 79/2009RECAR Bratislava, a.s.Dodatok c.1Najom reklamnych ploch
15.02.2012O/9/2012SKP - SPORT spol. s r.o.Kupna zmluva190 000,00 EURKupa tovaru

<<   <   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   >   >>

 

Dňa 01. januára 2012 nadobúda účinnosť zákon č. 382/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 207/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a zároveň mení a dopĺňa aj ďalšie zákony a to zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. januára 2011 (ďalej len infozákon).

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť (ďalej len DPB, a. s.) je povinná osoba podľa § 2 ods. 3 infozákona cit.: "Povinnými osobami sú ďalej aj právnické osoby založené povinnými osobami podľa ods. 1 a 2." Podľa § 3 ods. 2 cit.: "Povinná osoba podľa § 2 ods. 3 sprístupní iba informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami, nakladaní s majetkom štátu, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom obce, o životnom prostredí, o úlohách alebo odborných službách týkajúcich sa životného prostredia a o obsahu, plnení a činnostiach vykonávaných na základe uzatvorenej zmluvy".

Ustanovenia infozákona (podľa zákona č. 382/2011 Z. z.), sa vzťahujú na povinne zverejňovanú zmluvu uzavretú po 1. januári 2012, na objednávku tovarov a služieb vyhotovenú po 1. januári 2012 a na faktúru doručenú alebo zaplatenú po 1. januári 2012.