Povinné zverejňovanie - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Povinné zverejňovanie

Zmluvy Objednávky Faktúry
Rozšírené vyhľadávanie      
Dátum zverejnenia zmluvyRegistračné číslo zmluvyDodávateľNázov zmluvyCenaPredmet zmluvy
25.03.2013Dod. č. 4 O 43/2010GTS Slovakia, s.r.o.DODATOK č. 4Internet
25.03.2013Dod. č. 1 O 44/2010GTS Slovakia, s.r.o.DODATOK č. 1Prenájom okruhov
25.03.2013O 21/2013IBG International Battery Group, s.r.o.Zmluva na dodanie tovaru177 000,00 EURDodanie tovaru
25.03.2013Dod. č. 1 O 65/2012ZVAROS, s.r.o.DODATOK č. 1Servisné práce
20.03.2013O 20/2013Elektra Slovensko, akciová spoločnosťZmluva na vykonanie stavebných prác149 897,21 EUROprava TT obratisko Šulekova a úprava TT Dlhé diely
19.03.2013Dod. č. 9 O 277/2004NMB-Minebea Slovakia s.r.o.DODATOK č. 9Poskytnutie dopravy
07.03.2013O 18/2013SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.Zmluva o dodávke, odbere a využívaní súboru informácií350,00 EURPoskytnutie informácií
07.03.2013O 17/2013SKLÁDKY a ODPADY s.r.o.Zmluva o nakladaní s odpadom331 144,00 EURZber, preprava, zhodnotenie a zneškodňovanie odpadov
05.03.2013O 16/2013Best FM Production, a.s.ZMLUVA O BARTEROVEJ SPOLUPRÁCI4 250,00 EURBarterová spolupráca
05.03.2013Dod. č.6 O 36/1998Edenred Slovakia, s.r.o. DODATOK č.6Stravovacie služby
28.02.2013O 9/2013Mastská časť Bratislava-Staré MestoZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ ZMLUVYEvakuačná cestná preprava
28.02.2013O 14/2013Mestská časť Bratislava-RužinovZMLUVA O UZATVORENÍ BUDÚCEJ ZMLUVYEvakuačná cestná preprava
28.02.2013O 13/2013Bratislavská integrovaná doprava, a.s.Zmluva o podmienkach prepravy a zabezpečení činnosti súvisiacich s prevádzkou Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom krajiIntegrovaná doprava v Bratislavskom kraji
21.02.2013O 12/2013Slovenská sporiteľňa, a.s.Zmluva o bežnom účteZriadenie bežného účtu
18.02.2013O 11/2013Bratislavská organizácia cestovného ruchuMANDÁTNA ZMLUVAPredaj turistických cestovných lístkov
15.02.2013N 3/2013Ing. Ján ŠtímeľZmluva o poskytnutí dlhodobého hmotného majetkuPoskytnutie DHM
14.02.2013O 10/2013Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s.Poistná zmluva č. 411016346279 800,00 EURPoistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti
11.02.2013O 8/2013Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnostKUPNÍ SMLOUVA100 000,00 CZKNákup električky
05.02.2013O 7/2013Mestská časť Bratislava - LamačDOHODA O SPOLUFINANCOVANÍ V OBLASTI MESTSKEJ HROMADNEJ DOPRAVY500,00 EURSpolufinancovanie dopravy obyvateľov
05.02.2013O 6/2013Autoprofit, s.r.o.Zmluva na dodanie tovaru143 050,00 EURDodanie tovaru
04.02.2013O 5/2013BARO, spol. s.r.o.ZMLUVA NA DODANIE TOVARU56 970,00 EURDodanie tovaru
31.01.2013O 4/2013SOR Libchavy spol. s r.o.SMLOUVA O VÝPŮJČCEviď. zmuvaZapožičanie autobusu
29.01.2013O 3/2013MEDIATEL, spol. s r.o.Zmluva o uverejnení inzercie150,00 EURUverejnenie inzercie
29.01.2013O 2/2013Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Zmluva o poskytovaní služby premiestňovania vozidiel78,10 EURPremiestňovanie motorových vozidiel
24.01.2013O 1/2013Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Zmluva č. PZ00177019_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôdviď. zmluvaDodávka pitnej vody
21.01.2013Dod. č. 3 O 65/2009REMING CONSULT a.s.DODATOK č. 3109 550,00 EURProjektové služby
16.01.2013Dod. č. 3 N 4/2000METRO Bratislava a.s.DODATOK č. 3viď. dodatokNájom pozemkov
14.01.2013N 1/2013Židovská náboženská obec BratislavaZMLUVA170,00 EURUžívanie kanalizačnej šachty
11.01.2013Dod. č. 5 O 96/2009Mestská časť Bratislava - RačaDodatok č. 5 k Dohode o spolupráci v oblasti mestskej hromadnej dopravyDodatok
09.01.2013O 147/2012Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, s.r.o.ZMLUVA O POSKYTOVANÍ VLEČKOVÝCH SLUŽIEB viď. prílohaVlečkové služby

<<   <   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   >   >>

 

Dňa 01. januára 2012 nadobúda účinnosť zákon č. 382/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 207/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a zároveň mení a dopĺňa aj ďalšie zákony a to zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. januára 2011 (ďalej len infozákon).

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť (ďalej len DPB, a. s.) je povinná osoba podľa § 2 ods. 3 infozákona cit.: "Povinnými osobami sú ďalej aj právnické osoby založené povinnými osobami podľa ods. 1 a 2." Podľa § 3 ods. 2 cit.: "Povinná osoba podľa § 2 ods. 3 sprístupní iba informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami, nakladaní s majetkom štátu, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom obce, o životnom prostredí, o úlohách alebo odborných službách týkajúcich sa životného prostredia a o obsahu, plnení a činnostiach vykonávaných na základe uzatvorenej zmluvy".

Ustanovenia infozákona (podľa zákona č. 382/2011 Z. z.), sa vzťahujú na povinne zverejňovanú zmluvu uzavretú po 1. januári 2012, na objednávku tovarov a služieb vyhotovenú po 1. januári 2012 a na faktúru doručenú alebo zaplatenú po 1. januári 2012.