Povinné zverejňovanie

Zmluvy Objednávky Faktúry
Rozšírené vyhľadávanie      
Dátum zverejnenia zmluvyRegistračné číslo zmluvyDodávateľNázov zmluvyCenaPredmet zmluvy
17.10.2012Dod. č. 2 O 29/2011A.R.S. spol. s r.o.DODATOK č.2Dodatok č. 2
17.10.2012O 121/2012Mgr. Andrea Stuchlíková - AST DESIGN ZMLUVA O ÚPRAVE VECI39 900,00 EURKrajčírske práce
11.10.2012N 36/2012VEMAPOS, s.r.o. NÁJOMNÁ ZMLUVA1 650,00 EURParkovacie miesta
11.10.2012O 119/2012ISO QUALITYCERT s.r.o.Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti certifikácie systému manažérstvaČl. IIISlužby v oblasti certifikácie systému manažérstva
11.10.2012O 118/2012GGT a.s.MANDÁTNA ZMLUVA399 999,00 EURPredaj a distribúcia cestovných lístkov
05.10.2012N 34/2012Železnice Slovenskej republikyZmluva o realizácií vyvolanej úpravy na dlhodobom hmotnom majetkuPoskytnutie dlhodobého hmotného majetku
28.09.2012Dodatok č.2 O 60/2011Československá obchodná banka, a.s.Dodatok č. 23 000 000,00 EURÚčelový úvar
27.09.2012Dodatok č. 1 O 70/2011AKUŠAT, s.r.o.Dodatok č. 1Dodatok č. 1 k Zmluve na dodanie tovarov
27.09.2012Dodatok č. 1 O 243/2005Bratislavské kultúrne a informačné strediskoDodatok č. 1Akceptácia preukazov BA City Card v MHD Bratislava
26.09.2012O 115/2012Ing. Martin BorguľaDAROVACIA ZMLUVA1 000,00 EURDarovanie
26.09.2012Dodatok č. 1 O 79/2007Mestská časť Bratislava - VajnoryZmluva o odstraňovaní vozidielOdstraňovanie vozidiel
25.09.2012O 117/2012FIRESTA - Fišer, rekonštrukcie, stavby, a.s., organizačná zložka Zmluva na obnovu koľajových konštrukcií1 255 327,00 EURRekonštrukcia koľajového zvršku
21.09.2012O 116/2012KPMG Slovensko, spol. s.r.o. Zmluva o poskytnutí služieb399 000,00 EURPoradenské služby
19.09.2012O 114/2012Kharisma, s.r.o.Zmluva o obchodnej spolupráci10 000,00 EURPropagácia
18.09.2012O 113/2012 Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s.r.o.ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA7 359 660,00 EURZáložné právo
18.09.2012O 112/2012 Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s.r.o.Úverová zmluva7 359 660,00 EURÚver
18.09.2012Dodatok č. 1 O 82/2007Mestská časť Bratislava - DúbravkaDodatok č. 1 Odstrňovanie vozidiel
18.09.2012Dodatok č. 1 O 87/2012SMM 1, s.r.o.Dodatok č. 1.voď. dodatokOprava poškodených zábradlí
18.09.2012O 106/2012ŠKP- ŠPORT, s r.o.Rámcová dohoda189 600,00 EURNákup chemických výrobkov
18.09.2012Dodatok č. 2 N 16/2011P&P TAVERNA, s.r.o.DODATOK č. 2Úprava podmienok
14.09.2012O 211/2005Bratislavská teplárenská, a.s.Odberový diagram na dodávku a odber teplaDodávka a odber tepla na rok 2013
14.09.2012O 210/2005Bratislavská teplárenská, a.s.Odberový diagram na dodávku a odber teplaDodávka a odber tepla na rok 2013
14.09.2012O 76/2007Mestská časť Bratislava - Karlova VesDodatok č. 1Odstraňovanie vozidiel
14.09.2012O 91/2009Mestská časť Bratislava - PetržalkaDodatok č. 1Odstraňovanie vozidiel
14.09.2012O 110/2012Československá obchodní banka, a.s.Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1802/12/01053Záložné právo k hnuteľným veciam
14.09.2012O 109/2012Československá obchodní banka, a.s.Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1946/12/01053Záložné právo k hnuteľným veciam
10.09.2012O 107/2012Československá obchodní banka, a.s.Zmluva o úvere4 777 847,00 EURPoskytnutie úveru
07.09.2012O105/2012EuroISO, s.r.o.Zmluva na poradenstvo1 930,00 EURPoradenstvo pri zavedení a údržbe systému manažérstva
06.09.2012O 80/2007Mestská časť Bratislava - RačaDodatok č. 1Odstraňovanie vozidiel
05.09.2012O 104/2012EMIT, s.r.o.Zmluva o podnájme48 900,00 EURPodnájom nebytových priestorov

<<   <   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   >   >>

 

Dňa 01. januára 2012 nadobúda účinnosť zákon č. 382/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 207/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a zároveň mení a dopĺňa aj ďalšie zákony a to zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. januára 2011 (ďalej len infozákon).

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť (ďalej len DPB, a. s.) je povinná osoba podľa § 2 ods. 3 infozákona cit.: "Povinnými osobami sú ďalej aj právnické osoby založené povinnými osobami podľa ods. 1 a 2." Podľa § 3 ods. 2 cit.: "Povinná osoba podľa § 2 ods. 3 sprístupní iba informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami, nakladaní s majetkom štátu, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom obce, o životnom prostredí, o úlohách alebo odborných službách týkajúcich sa životného prostredia a o obsahu, plnení a činnostiach vykonávaných na základe uzatvorenej zmluvy".

Ustanovenia infozákona (podľa zákona č. 382/2011 Z. z.), sa vzťahujú na povinne zverejňovanú zmluvu uzavretú po 1. januári 2012, na objednávku tovarov a služieb vyhotovenú po 1. januári 2012 a na faktúru doručenú alebo zaplatenú po 1. januári 2012.