Povinné zverejňovanie

Zmluvy Objednávky Faktúry
Rozšírené vyhľadávanie      
Dátum zverejnenia zmluvyRegistračné číslo zmluvyDodávateľNázov zmluvyCenaPredmet zmluvy
19.04.2012O 43/2012Hlavné mesto Slovenskej republiky BratislavaZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA K PROJEKTOVÝ SLUŽBÁM SÚVISIACIM S PRÍPRAVOU STAVBY PRAŽSKÁ - HROBOŇOVAviď. zmluvaPrevod vlastníckeho práva
17.04.2012Dodatok č. 1 N 50/2011Alois Dallmayer Automaten- Service, sr.o. DODATOK č. 1Nájomná zmluva
13.04.2012O 42/2012PROTENG s.r.o.Zmluva na poskytnutie služby39 900,00 EUROpravy a revízie samohasiacich zariadení autobusov
12.04.2012O 41/2012Messer Tatragas, spol. s.r.o.Zmluva na dodanie tovaru39 900,00 EURDodanie tovaru
12.04.2012O 40/2012JUDEX CORP., s.r.o. Rámcová dohoda190 000,00 EURRámcová dohoda
12.04.2012O 39/2012REMPO, s.r.o.Rámcová dohoda376 000,00 EURRámcová dohoda
12.04.2012N 12/2012Kaufland Slovenská republika v.o.s.Zmluna o poskytnutí DHMbezodplatnePoskytnutie DHM
05.04.2012N 9/2011Železnice Slovenskej republikyZmluva o realizácii na určených dráhových zariadeniachPoskytnutie dlhodobého hmotného majetku
30.03.2012O 21/2012JUDr. Marián Chovanec a JUDr. Ján JanecZMLUVA O VYKONÁVANÍ EXEKÚCIÍVykonávanie exekúcií
30.03.2012O 35/2012JUDr. Marián Chovanec a JUDr. Pavel HalásZMLUVA O VYKONÁVANÍ EXEKÚCIÍVykonávanie exekúcií
30.03.2012O 18/2012JUDr. Marián Chovanec a JUDr. Vladimír UsačevZMLUVA O VYKONÁVANÍ EXEKÚCIÍVykonávanie exekúcií
30.03.2012O 110/2006JUDr. Vladimír Kán, advokát Dodatok č. 5Vymáhanie pohĺadávok
04.04.2012O 36/2012region PRESZMLUVA O INZERCII99,00 EURInzercia
28.03.2012O 33/2012Hygotrend SK s.r.o.Rámcová dohoda140 000,00 EURRámcová dohoda
30.03.2012O 34/2012ITMG, s.r.o.ZMLUVA O POSKYTOVANÍ ÚDRŽBY A PODPORY SYSTÉMU SAP386 500,00 EURÚDRŽBA SYSTÉMU SAP
28.03.2012O 60/2011Československá obchodná banka a.s.Dodatok č. 1 k Zmluve o účelovom úvere č. 6464/11/447173 000 000,00 EURDodatok č. 1
27.03.2012O 31/2012Hlavné mesto SR Bratislava, Generálny investor BratislavyDohoda o spolupráciDohoda o spolupráci
27.03.2012O 30/2012Hlavné mesto SR Bratislava, Generálny investor BratislavyDohoda o spolupráciDohoda o spolupráci
29.03.2012O 29/2012Hlavné mesto SR Bratislava, Generálny investor BratislavyDohoda o spolupráciDohoda o spolupráci
21.03.2012O 25/2012COREX s.r.o.RAMCOVA DOHODA NA DODANIE TOVARU 11 617 590,00 EURNakup nahradnych dielov na autobusy
27.03.2012 O 28/2012BONUL, s.r.o.Zmluva o zaberpečení strážnej služby63 000,00 EURZaberpešenie bezpečnostnej strážnej služby
20.03.2012O 27/2012SLOVENSKE TUNELY a. s.Zmluva o dielo258 964,94 EURZmluva o dielo
14.03.2012O 24/2012STATNI TISKARNA CENIN, statni podnikZmluva o dielo26 687,50 EURZmluva o dielo
14.03.2012N 18/2011Fabrika, spol. s.r.o.DODATOK c. 2PARTY ELEKTRICKA
09.03.2012O 20/2012Baltazar Kiss - CalunikZmluva na poskytnutie sluzby39 900,00 EURPoskytnutie sluzby
08.03.2012O 19/2012SPEKTRUM PITTNER s.r.o.KUPNA ZMLUVA178 000,00 EURKupna zmluva
06.03.2012N 14/2006COFELY a.s.Dohoda o prevode prav a povinnostiDohoda o prevode prav a povinnosti
06.03.2012N 5/2012Skladovacia a.s.Zmluva o poskytnuti dlhodobeho hmotneho majetku na urcenych drahovych zariadeniach na realizaciu stavbyPoskytnutie dlhodobeho hmotneho majetku
05.03.2012O 16/2012Bratislavska vodarenska spolocnost, a.s.ZMLUVA O DIELA78,10 EURZmluva o dielo
05.03.2012O 17/2012OLO a.s.ZMLUVA c 1002/50/2012 O NAKLADANI S ODPADOMNakladanie s odpadom

<<   <   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   >   >>

 

Dňa 01. januára 2012 nadobúda účinnosť zákon č. 382/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 207/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a zároveň mení a dopĺňa aj ďalšie zákony a to zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. januára 2011 (ďalej len infozákon).

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť (ďalej len DPB, a. s.) je povinná osoba podľa § 2 ods. 3 infozákona cit.: "Povinnými osobami sú ďalej aj právnické osoby založené povinnými osobami podľa ods. 1 a 2." Podľa § 3 ods. 2 cit.: "Povinná osoba podľa § 2 ods. 3 sprístupní iba informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami, nakladaní s majetkom štátu, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom obce, o životnom prostredí, o úlohách alebo odborných službách týkajúcich sa životného prostredia a o obsahu, plnení a činnostiach vykonávaných na základe uzatvorenej zmluvy".

Ustanovenia infozákona (podľa zákona č. 382/2011 Z. z.), sa vzťahujú na povinne zverejňovanú zmluvu uzavretú po 1. januári 2012, na objednávku tovarov a služieb vyhotovenú po 1. januári 2012 a na faktúru doručenú alebo zaplatenú po 1. januári 2012.