Povinné zverejňovanie - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Povinné zverejňovanie

Zmluvy Objednávky Faktúry
Rozšírené vyhľadávanie      
Dátum zverejnenia zmluvyRegistračné číslo zmluvyDodávateľNázov zmluvyCenaPredmet zmluvy
20.12.2012O 144/2012ZSE Distribúcia, a.s.Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy15,98 EURPripojenie elektrického zariadenia
19.12.2012Dod. č. 2 N 45/2009Klub vojenskej histórie - CARPATHIADODATOK č. 2Doba nájmu
19.12.2012N 40/2012Jarmila Hargašová - LajčákováZmluva o poskytnutí dlhodobého hmotného majetkuOchrana napájacích káblov
19.12.2012N 42/2012SR - Univerzitná nemocnica BratislavaDohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorovUkončenie zmluvného vzťahu
19.12.2012Dod. č. 1 N 15/2012Alois Dallmayr Automaten - Service, s.r.o.Dodatok č. 1 Dodatok č. 1
19.12.2012Dod. č. 3 N 68/2008Železničná spoločnosť Slovensko. a.s.DODATOK č. 3Dodatok č. 3
19.12.2012Dod. č. 1 O 98/2012Tlačová agentúra Slovenskej republikyDODATOK č. 1Dodatok č.1
10.12.2012O 143/2012PANEURO INVEST, s.r.o.Kúpna zmluvaviď zmluvaNákup tovaru
10.12.2012O 142/2012EUROMAR spol. s r.o.Zmluva na dodanie tovaru36 000,00 EURPosypová soľ
06.12.2012Dodatok č. 5 O 81/2011Všeobecná úverová banka a.s.Dodatok č. 5viď. zmluvaZmluva o úvere
05.12.2012O 140/2012BKS Úspech, s.r.o.Zmluva o dielo č. 2012/0711 800,00 EURAudit logistických procesov
03.12.2012O 139/2012Nadácia pre deti SlovenskaZmluva o spolupráci pri realizácii verejnej zbierky Hodina deťomVerejná zbierka
27.11.2012Dod. č.1 O 137/2012ZSE Energia, a.s. Dodatok č. 1viď. zmluvaNákup silovej elektriny
27.11.2012O 137/2012ZSE Energia, a.s.Zmluva o nákupe a dodávke silovej elektriny na rok 2013viď. zmluvaNákup silovej elektriny
27.11.2012Dod. č. 1 O 136/2012ZSE Energia, a.s.Dodatok č.1 viď. zmluvaNákup silovej elektriny
27.11.2012O 136/2012ZSE Energia, a.s.Zmluva o nákupe a dodávke silovej elektriny na rok 2013viď. zmluvaNákup silovej elektriny
27.11.2012O 138/2012NOPE a.s.ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB SERVISNEJ ČINNOSTIviď. zmluvaPozáručný servis a vykonávanie odborných prehliadok a skúšok
20.11.2012O 135/2012MAGIS, s.r.o.Zmluva na dodanie tovaru33 400,00 EURZaznamenávacie zariadenia
15.11.2012O 55/2011 SLOVNAFT, a.s. Dodatok č.1Motorová nafta
15.11.2012N 39/2012Hlavné mesto Slovenskej republiky BratislavaZmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena305,00 EURZriadenie vecného bremena
13.11.2012O 134/2012Stredoslovenská energetika, a.s.Zmluva o dodávke plynuviď. zmluvaDodávka plynu
13.11.2012O 133/2012Orange Slovensko, a.s.Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služiebviď. zmluvaElektronické komunikačné služby
09.11.2012O 132/2012Dopravní stavby Brno, s.r.o.RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU651 189,80 EURDodanie tovaru
09.11.2012O 131/2012SLOVENSKÉ TUNELY a.s.Zmluva o dodávke a odbere elektrickej energie a vodyDodávka a odber elektrickej energie a vody
06.11.2012O 130/2012Arrow line, a.s.Zmluva o dielo199 168,00 EUROprava koľajových oblúkov
06.11.2012O 128/2012Tatra banka a.s.ZMLUVA O PRIJÍMANÍ PLATOBNÝCH KARIET PROSTREDNÍCTVOM SAMOOBSLUŽNÝCH ZARIADENÍviď. Obchodné podmienky Prímanie platobných kariet
29.10.2012Dodatok č. 1 O 82/2011Image Well Services s.r.o.DODATOK č. 1Odber elektrickej energie, vodného a stočného
26.10.2012O 126/2012SLOVENSKÉ TUNELY a.s.Zmluva o dielo1 064 783,63 EURSanácia havarijného stavu tunela pod hradným vrchom v Bratislave
26.10.2012Dodatok č. 5 N 50/2011Saint - Gobain Construction Products, s.r.o.DODATOK č. 5Predĺženie doby nájmu
26.10.2012O 125/2012Marián Troliga - MTRÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU1 704 019,00 EURNákup náhradných dielov

<<   <   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   >   >>

 

Dňa 01. januára 2012 nadobúda účinnosť zákon č. 382/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 207/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a zároveň mení a dopĺňa aj ďalšie zákony a to zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. januára 2011 (ďalej len infozákon).

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť (ďalej len DPB, a. s.) je povinná osoba podľa § 2 ods. 3 infozákona cit.: "Povinnými osobami sú ďalej aj právnické osoby založené povinnými osobami podľa ods. 1 a 2." Podľa § 3 ods. 2 cit.: "Povinná osoba podľa § 2 ods. 3 sprístupní iba informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami, nakladaní s majetkom štátu, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom obce, o životnom prostredí, o úlohách alebo odborných službách týkajúcich sa životného prostredia a o obsahu, plnení a činnostiach vykonávaných na základe uzatvorenej zmluvy".

Ustanovenia infozákona (podľa zákona č. 382/2011 Z. z.), sa vzťahujú na povinne zverejňovanú zmluvu uzavretú po 1. januári 2012, na objednávku tovarov a služieb vyhotovenú po 1. januári 2012 a na faktúru doručenú alebo zaplatenú po 1. januári 2012.