Povinné zverejňovanie

Zmluvy Objednávky Faktúry
Rozšírené vyhľadávanie      
Dátum zverejnenia zmluvyRegistračné číslo zmluvyDodávateľNázov zmluvyCenaPredmet zmluvy
09.01.2012O 90/2011SOR Libchavy s.r.o.Zmluva o pozickePozicka SOR NB 18
13.12.2011O 89/2011ZSE DISTRIBUCIA a.s.Zmluva o distribucii a pristupe do distribucnej sustavyDistribucia a pristup do distribucnej sustavy
29.12.2011O 95/2010ZLINER,s.r.o.DODATOK c. 1Zmluva o dielo
29.12.2011O 79/2011AUTO - IMPEX spol. s.r.o.Zmluva na poskytnutie sluzbyZmluva na poskytnutie sluzby
23.12.2011O 88/2011ZSE Energia a.s.Zmluva o dodavke elektriny132,75 EURDodavka elektriny
23.12.2011O 87/2011ZSE Energia a.s.Zmluva o dodavke elektriny68,29 EURDodavka elektriny
23.12.2011O 86/2011SPP a.s.ZMLUVA o dodavke stlaceneho zemneho plynuStlaceny zemny plyn
22.12.2011O 85/2011BATTEX Slovakia s.r.o.Zmluva na dodanie tovaru27 000,00 EURBaterie 17 KPH 100P C9
21.12.2011N 93/2005Orange Slovensko, a.s.DODATOK c. 2Dodatok k najomnej zmluve
20.12.2011N 59/2011Slovak Telekom a.s.Zmluva o najme534,00 EURZmluva o najme
20.12.2011N 58/2011Marek LachkovicZmluva o najme30,00 EURZmluva o najne
15.12.2011O 84/2011TATRA BANKA, a.s.Dodatok c. 1Revolvingovy uver
15.12.2011O 83/2011Ing. Adamec Peter - SlovelZmluva na dodanie tovaru19 000,00 EURzmluva na dodanie tovaru
13.12.2011N 22/2009Slovak Telekom a.s.DODATOK c. 3Umiestnenie technologickeho zariadenia
13.12.2011N 46/98Slovak Telekom a.s.DODATOK c. 6Umiestnenie technologickeho zariadenia
13.12.2011N 32/98Slovak Telekom a.s.DODATOK c. 6Umiestnenie technologickeho zariadenia
13.12.2011O 82/2011ImageWell Services s.r.o.Zmluva o dodavke a odbere elektrickej energie a vodyDodavka a odber elektrickej energie
12.12.2011O 80/2011GG Tabak a.s.Zmluva na dodanie tovaru100 000,00 EURzmluva na dodanie tovaru
09.12.2011O 81/2011VUB, a.s.DODATOK c. 4 DODATOK c. 4 k ZMLUVE O UVERE c 43/ZU/2009
08.12.2011N 46/2003Jozef NespesnyDODATOK c. 5Najomna zmluva
05.12.2011O 76/2009SPP a.s.Dodatok c. 1Zmluva o dodavke plynu
02.12.2011O 77/2011Stefan Zorad - CB PRACTIC PRORamcova zmluva386 500,00 EURServisne sluzby poplachovych systemov narusenia a kamerovych systemov
02.12.2011O 76/2011EGENUS s.r.o.Zmluva o najme e-mailoveho servera a o poskytovani servisnych sluzieb386 500,00 EURZmluva o najme e-mailoveho servera a o poskytovani servisnych sluzieb
02.12.20110 69/2011Dopravny podnik mesta Košice, akciová spoločnosťDohoda o zruseni zmluvneho vztahuDohoda o zruseni zmluvneho vztahu
02.12.2011O 78/2010NOPE a.s.Dodatok c. 1Dodatok c. 1 k Servisnej zmluve o poskytovani zarucneho servisu
01.12.2011O 23/2011ABUSS, s.r.o.Dodatok c.1zmluva o najme dopravnych prostriedkov
30.11.2011O 75/2011EMtest-SK s.r.o.Zmluva o dielo25 485,00 EURZmluva o dielo a Licencna zmluva
30.11.2011O 73/2011Linde Material Handling Slovenska republika s.r.o.ZMLUVA O UZAVRETI BUDUCEJ ZMLUVY1 000,00 EURZMLUVA O UZAVRETI BUDUCEJ ZMLUVY
30.11.2011O 72/2011Linde Material Handling Slovenska republika s.r.o.Zmluva o najme manipulacnej technikyZmluva o najme manipulacnej techniky
30.11.2011N 50/2011Alois Dallmayr Automaten-Service, s.r.o.Najomna zmluva51,00 EURNajom ploch v objektoch DPB

<<   <   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   >   >>

 

Dňa 01. januára 2012 nadobúda účinnosť zákon č. 382/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 207/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a zároveň mení a dopĺňa aj ďalšie zákony a to zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. januára 2011 (ďalej len infozákon).

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť (ďalej len DPB, a. s.) je povinná osoba podľa § 2 ods. 3 infozákona cit.: "Povinnými osobami sú ďalej aj právnické osoby založené povinnými osobami podľa ods. 1 a 2." Podľa § 3 ods. 2 cit.: "Povinná osoba podľa § 2 ods. 3 sprístupní iba informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami, nakladaní s majetkom štátu, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom obce, o životnom prostredí, o úlohách alebo odborných službách týkajúcich sa životného prostredia a o obsahu, plnení a činnostiach vykonávaných na základe uzatvorenej zmluvy".

Ustanovenia infozákona (podľa zákona č. 382/2011 Z. z.), sa vzťahujú na povinne zverejňovanú zmluvu uzavretú po 1. januári 2012, na objednávku tovarov a služieb vyhotovenú po 1. januári 2012 a na faktúru doručenú alebo zaplatenú po 1. januári 2012.