Povinné zverejňovanie - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Povinné zverejňovanie

Zmluvy Objednávky Faktúry
Rozšírené vyhľadávanie      
Dátum zverejnenia zmluvyRegistračné číslo zmluvyDodávateľNázov zmluvyCenaPredmet zmluvy
22.05.2014Dodat. č. 1 N 48/2013KGJ Invest a.s.DODATOK č. 1Dodatok k zmluve
19.05.2014O 30/2014Marián Troliga - MTRÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU744 000,00 EURRámcová dohoda
19.05.2014O 34/2014AMC Consulting, s.r.o.RÁMCOVÁ ZMLUVA NA DODANIE TOVARU96 000,00 EURDodanie tovaru
16.05.2014O 33/2014Trendwood-twd, s.r.o.Zmluva o dodávke a odbere elektrickej energie viď. zmluvaDodávka a odber elektrickej energie
12.05.2014O 32/2014ŠKODA ELECTRIC a.s.Rámcová smlouva o díloviď. zmluvaTechnicko-bezpečnostné skúšky trolejbusov
09.05.2014O 31/2014Tomáš Erdélyi - Q-SERVISRámcová zmluva na opravu a servis výdajných stojanov PHM37 500,00 EUROprava a servis výdajných stojanov PHM
06.05.2014Dodat. č. 6 N 45/2004Wustenrot poisťovňa, a.s.Dodatok č. 63 652,00 EURDodatok k zmluve
06.05.2014Dodat. č. 1 O 66/2013ŠKODA TRANSPORTATION a.s.DODATOK č. 1 k Zmluve č. ŠT/03/010/13/SMLDodatok k zmluve
29.04.2014O 56/2013ŠKODA ELECTRIC a.s.DODATOK č. 1Dodatok č. 1 k Zmluve č. ELC/BUS/OU/014/2013
29.04.2014O 29/2014ŠKODA ELECTRIC a.s.Dohoda o dočasnom pridelení zamestnancovDočasné pridelenie zamestnancov
29.04.2014O 28/2014Datasoft Consulting s.r.o.ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVAviď. prílohaZmluva o dielo a Licenčná zmluva
23.04.2014Dodat. č.1 O 200/2008Slovenská sporiteľňa, a.s.Dodatok, ktorým sa mení Oprávnená osoba pre službu SporoPay/službu E-commerceDodatok k zmluve
16.04.2014O 27/2014F.L.U. spol. s r.o.Rámcová zmluva na poskytnutie služieb350 970,00 EURČistenie uniforiem
15.04.2014Dodat. č. 1 O 7/2009Všeobecká úverová banka, a.s.DODATOK č. 1Dodatok k zmluve
15.04.2014Dodat. č. 5 O 94/2007Všeobecná úverová banka, a.s. DODATOK č. 5Dodatok k zmluve
15.04.2014Dodat. č. 1 O 50/2013 PUDOS-PLUS spol. s r.o.DODATOK č. 1Dodatok k zmluve
15.04.2014O 26/2014Microsoft Slovakia s.r.o.Zmluva o poskytovaní služieb podpory Microsoft Premier Support29 920,00 EURPoskytovanie služieb
09.04.2014 Dodat. č. 1 N 27/2013URBIA ETA, s.r.o., Hlavné mesto Slovenskej Republiky BratislavaDodatok č. 1Dodatok k zmluve
02.04.2014O 25/2014Izraelská obchodná komora na SlovenskuZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku6 000,00 EURNenávratný finančný príspevok
01.04.2014O 24/2014MEDIAPRESS Bratislava spol. s r.o.Zmluva o dodávke a odbere elektrickej energieDodávka elektrickej energie
01.04.2014N 11/2014G.S.B.V., s.r.o.Zmluva o poskytnutí dlhodobého hmotného majetku na určených dráhových zariadeniach na realizáciu stavbyPoskytnutie dlhodobého hmotného majetku
27.03.2014O 23/2014SMARTMEDIA solutions s.r.o.Zmluva o obchodnej spolupráci3 000,00 EURPropagácia prvkov korporátnej identity
27.03.2014Dodat. č. 1 0 23/2013Slovenská sporiteľňa, a.s.Dodatok č. 1Dodatok k zmluve
26.03.2014O 14/2014Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.Poistná zmluva189 700,00 EURPoistenie finančných škôd spôsobených spoločnosti
25.03.2014Dodat. č. 2 O 12/2012cata - REAL, s.r.o.Dodatok č. 2Dodatok k zmluve
25.03.2014O 22/2014Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.Zmluva s eminentom listinných akcií na meno o vedení zoznamu akcionárovZmluva s eminentom listinných akcií
24.03.2014Dodat. č. 2 N 50/2011Dallmayr Vending & Office k.s.DODATOK č. 2 Dodatok k zmluve
24.03.2014Dodat. č. 1 O 78/2012ZEMAKSPORT, s.r.o.DODATOK č. 1Dodatok k zmluve
24.03.2014O 21/2014ELZA Elektromontážny závod Bratislava a.s. ZMLUVA O DIELO79 920,54 EUROprava električkového telesa
19.03.2014Dodat. č. 1 75/2013 Západoslovenská distribučná, a.s.Dodatok č. 1169 300,00 EURDodatok k zmluve

<<   <   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   >   >>

 

Dňa 01. januára 2012 nadobúda účinnosť zákon č. 382/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 207/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a zároveň mení a dopĺňa aj ďalšie zákony a to zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. januára 2011 (ďalej len infozákon).

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť (ďalej len DPB, a. s.) je povinná osoba podľa § 2 ods. 3 infozákona cit.: "Povinnými osobami sú ďalej aj právnické osoby založené povinnými osobami podľa ods. 1 a 2." Podľa § 3 ods. 2 cit.: "Povinná osoba podľa § 2 ods. 3 sprístupní iba informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami, nakladaní s majetkom štátu, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom obce, o životnom prostredí, o úlohách alebo odborných službách týkajúcich sa životného prostredia a o obsahu, plnení a činnostiach vykonávaných na základe uzatvorenej zmluvy".

Ustanovenia infozákona (podľa zákona č. 382/2011 Z. z.), sa vzťahujú na povinne zverejňovanú zmluvu uzavretú po 1. januári 2012, na objednávku tovarov a služieb vyhotovenú po 1. januári 2012 a na faktúru doručenú alebo zaplatenú po 1. januári 2012.