Povinné zverejňovanie - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Povinné zverejňovanie

Zmluvy Objednávky Faktúry
Rozšírené vyhľadávanie      
Dátum zverejnenia zmluvyRegistračné číslo zmluvyDodávateľNázov zmluvyCenaPredmet zmluvy
20.01.2015O 6/2014Hlavné mesto Slovenskej republiky BratislavaDohoda o započítaní vzájomných pohľadávokZapočítanie vzájomných pohľadávok
19.01.2015Dodat. č. 1 O 50/2014RAIL WAYS, s.r.o.DODATOK č. 1Dodatok k zmluve
16.01.2015N 2/2015KÁVOMATY, s.r.o.Nájomná zmluva70,00 EURNájom plochy
14.01.2015Dodat. č. 1 N 3/2012cata-REAL, s.r.o.DODATOK č. 1Dodatok k zmluve
14.01.2015O 2/2015cata - REAL, s.r.o.Zmluva na poskytnutie služieb3 560 000,00 EURPoskytovanie služieb
12.01.2015O 1/2015Iveco Czech Republic, a.s.Dohoda o spolupráci pri popredajnom servise autobusov v rámci interných služiebviď. zmluvaPopredajný servis
12.01.2015Dodatok č. 2 O 4/2013SOR Libchavy spol. s r.o.DODATOK č. 2Dodatok k zmluve
29.12.2014Dodat. č. 5 N 68/2008Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.DODATOK č. 5Dodatok k zmluve
23.12.2014O 94/2014MAGNA ENERGIA a.s.ZMLUVA O DODÁVKE PLYNUDodávka plynu
23.12.2014Dodat. č. 2 O 80/2014Stredoslovenská energetika, a.s. Dodatok č. 2Dodávka silovej elektriny
23.12.2014Dodat. č. 2 O 79/2014Stredoslovenská energetika, a.s. Dodatok č. 2Dodávka silovej elektriny
22.12.2014O 93/2014SPP CNG s.r.o.ZMLUVA o dodávke stlačeného zemného plynu pre zákazníkov s odberom CNG viac ako 40 000 kg/rok Odber stlačeného zemného plynu
22.12.2014Dodat. č. 1 O 29/2014Škoda Electric a.s.DODATOK č. 1Dodatok k zmluve
19.12.2014Dod. č. 6 N 10/2002Stanislav Jančula, Daniela JančulováDODATOK č. 6Dodatok k zmluve
19.12.2014Dod. č. 2 N 35/2009Stanislav Jančula, Daniela JančulováDODATOK č. 2Dodatok k zmluve
19.12.2014Dod. č. 2 O 3/2014ŠKODA ELECTRIC a.s.DODATOK č. 2Dodatok k zmluve
19.12.2014O 92/2014Mestská časť Bratislava - RačaZmluva o spolupráci v oblasti mestskej hromadnej dopravyviď. zmluvaPoskytnutie zvýšených výkonov električkovej dopravy
19.12.2014O 91/2014Malé Krasňany s.r.o.Zmluva o obchodnej spolupráciPropagácia prvkov korporátnej identity objednávateľa
19.12.2014Dodatok č. 1 O 37/2014SOLARIS Bus & Coach S.A.DODATOK č. 1Dodatok k zmluve
10.12.2014O 82/2014SOLARIS Bus & Coach S.A., SOLARIS CZECH spol. s r.o.Servisná zmluvaviď. zmluvaZáručný, mimozáručný a pozáručný servis
10.12.2014O 90/2014A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o.ZMLUVA NA POSKYTNUTIE SLUŽBY Elektronická registratúra
08.12.2014O 89/2014Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republikyZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANĆNÉHO PRÍSPEVKUFinančný príspevok
05.12.2014N 36/2012VEPAMOS, s.r.o.Skončenie platnosti Zmluvyskončenie Nájomnej zmluvy
04.12.2014Dodatok č. 1 O 158/2013ŠKODA TRANSPORTATION a.s.DODATOK č. 1Dodatok k zmluve
04.12.2014Dodatok č. 1 O 157/2013ŠKODA TRANSPORTATION a.s.DODATOK č. 1Dodatok k zmluve
03.12.2014N 36/2014IN-kanál, spol. s r.o.Zmluva o nájme nebytových priestorovNájom nebytových priestorov
03.12.2014N 33/2014Malé Krasňany s.r.o.Zmluva o poskytnutí dlhodobého hmotného majetku na určených dráhových zariadeniach na realizáciu stavby Poskytnutie dlhodobého hmotného majetku
03.12.2014N 31/2014LAND Residential, a.s.Zmluva o poskytnutí dlhodobého hmotného majetku na určených dráhových zariadeniach na realizáciu stavby Poskytnutie dlhodobého hmotného majetku
03.12.2014Príloha č. 3 Dohody O 211/2005Bratislavská teplárenská, a.s.DOHODA O PREDDAVKOVÝCH PLATBÁCH NA ROK 2015Dohoda o preddavkových platbách
02.12.2014Dodatok č. 7 O 81/2011Všeobecná úverová banka, a.s.Dodatok k zmluveDodatok k zmluve

<<   <   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   >   >>

 

Dňa 01. januára 2012 nadobúda účinnosť zákon č. 382/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 207/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a zároveň mení a dopĺňa aj ďalšie zákony a to zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. januára 2011 (ďalej len infozákon).

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť (ďalej len DPB, a. s.) je povinná osoba podľa § 2 ods. 3 infozákona cit.: "Povinnými osobami sú ďalej aj právnické osoby založené povinnými osobami podľa ods. 1 a 2." Podľa § 3 ods. 2 cit.: "Povinná osoba podľa § 2 ods. 3 sprístupní iba informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami, nakladaní s majetkom štátu, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom obce, o životnom prostredí, o úlohách alebo odborných službách týkajúcich sa životného prostredia a o obsahu, plnení a činnostiach vykonávaných na základe uzatvorenej zmluvy".

Ustanovenia infozákona (podľa zákona č. 382/2011 Z. z.), sa vzťahujú na povinne zverejňovanú zmluvu uzavretú po 1. januári 2012, na objednávku tovarov a služieb vyhotovenú po 1. januári 2012 a na faktúru doručenú alebo zaplatenú po 1. januári 2012.