Povinné zverejňovanie - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Povinné zverejňovanie

Zmluvy Objednávky Faktúry
Rozšírené vyhľadávanie      
Dátum zverejnenia zmluvyRegistračné číslo zmluvyDodávateľNázov zmluvyCenaPredmet zmluvy
08.07.2013O 59/2013A-Z LOKOMAT, spol. s r.o.RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU12 265 386,00 EURNáhradné diely pre dopravné prostriedky
04.07.2013O 58/2013OTO JABOREK, JA-MIZmluva o dielo39 900,00 EUROdstránenie náterov a nevhodných drevín
03.07.2013O 57/2013Hlavné mesto Slovenskej republiky BratislavaZmluva č. 1/2013 o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci2 000 000,00 EURFinančná výpomoc
03.07.2013N 24/2013Hlavné mesto Slovenskej republiky BratislavaDOHODA O SPOLUPRÁCIModernizácia električkovej trate
03.07.2013N 23/2013Hlavné mesto Slovenskej republiky BratislavaDOHODA O SPOLUPRÁCIStavba trolejbusovej trate
03.07.2013N 22/2013Hlavné mesto Slovenskej republiky BratislavaDOHODA O SPOLUPRÁCIModernizácia električkovej trate
03.07.2013N 21/2013Hlavné mesto Slovenskej republiky BratislavaDOHODA O SPOLUPRÁCIStavba trolejbusovej trate
03.07.2013N 20/2013Hlavné mesto Slovenskej republiky BratislavaDOHODA O SPOLUPRÁCIModernizácia električkovej trate
01.07.2013O 55/2013ECO-BAU-GLOBAL v skratke EBG, s.r.o.ZMLUVA O DIELO54 446,15 EURRekonštrukčné práce
28.06.2013O 56/2013 ELC/BUS/OU/014/2013ŠKODA ELECTRIC a.s. Zmluvaviď. zmluvaNákup a modernizácia vozového parku
25.06.2013O 49/2013HC SLOVAN Bratislava s.s.Zmluva o obchodnej spolupráci35 000,00 EURPreprava fanúšikov
27.06.2013Dodat. č. 3 N 18/2011Fabrika, spol. s r.o.DODATOK č. 3Párty električka
19.06.2013O 54/2013EMIT, s.r.o.Zmluva o podnájme53 900,00 EURPodnájom nebytových priestorov
19.06.2013O 53/2013EMEL GRU s.r.oZmluva o poskytnutí služieb30 440,00 EURPrehliadky oceľových konštrukcií
18.06.2013N 17/2013E.P.E., s.r.o.ZMLUVA o prenájme a prevádzkovaní tepelno-technického zariadenia1,00 EURPrenájom a prevádzkovanie Technologickej časti výmenníkovej stanice
18.06.2013N 16/2013E.P.E., s.r.o.Nájomná zmluvaviď. zmluvaPrenájom nebytového priestoru
17.06.2013O 47/2013Hlavné mesto Slovenskej republiky BratislavaDohoda o postúpení práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o dieloDohoda o postúpení práv a povinností
17.06.2013N 15/2013Hlavné mesto Slovenskej republiky BratislavaZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCTVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIEPrevod vlastníctva projektovej dokumentácie
14.06.2013O 48/2013MEDILAB s.r.o.Zmluva o vykonávaní pracovnej zdravotnej služby138 350,00 EURVykonávanie pracovnej zdravotnej služby
13.06.2013O 51/2013Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.Konica Minolta Prenájomviď. zmluvaPrenájom, servis a údržba zariadenia
13.06.2013O 50/2013PUDOS-PLUS s.r.o.Zmluva o dielo345 183,00 EURModernizácia údržbovej základne DPB, a.s.
10.06.2013N 14/2013Hlavné mesto Slovenskej republiky BratislavaDohoda o započítaní vzájomných pohľadávok93 802,42 EURZapočítanie pohľadávok
10.06.2013N 13/2013Hlavné mesto Slovenskej republiky BratislavaDOHODA O SPOLUPRÁCIElektričková trať
10.06.2013O 45/2013Nadácia PontisZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU100,00 EURPoskytnutie grantu
06.06.2013Dodat. č. 1 O 17/2012Odvoz a likvidácia odpadu a.s. DodatokZmena otváracích hodín
30.05.2013N 14/2013Ing. Jozef ŠipošZmluva o poskytnutí DHMPoskytnutie DHM
30.05.2013Dodat. 1 O 13/2013Bratislavská integrovaná doprava, a.s. Slovak Lines, a.s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Železnice Slovenskej republikyDodatok č. 1Súčinnosť Integrovaného dopravného systému
28.05.2013Dodat. č. 2 O 45/2009DOPRAVOPROJEKT a.s.DODATOK č. 238 300,00 EURVypracovanie dokumentácie
28.05.2013O 46/2013SPEKTRUM PITTNER, s.r.o.ZMLUVA NA DODANIE CESTOVNÝCH LÍSTKOV A REAKTÍVNYCH PÁSOK DO OZNAČOVAČOV CESTOVNÝ LÍSTKOV211 375,00 EURDodávka cestovných lístkov a reaktívnych pások
27.05.2013O 204/2002Obec Chorvátsky GrobDODATOK č. 6Dodatok č. 6 k Zmluve o zabezpečení mestskej hromadnej dopravy

<<   <   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   >   >>

 

Dňa 01. januára 2012 nadobúda účinnosť zákon č. 382/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 207/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a zároveň mení a dopĺňa aj ďalšie zákony a to zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. januára 2011 (ďalej len infozákon).

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť (ďalej len DPB, a. s.) je povinná osoba podľa § 2 ods. 3 infozákona cit.: "Povinnými osobami sú ďalej aj právnické osoby založené povinnými osobami podľa ods. 1 a 2." Podľa § 3 ods. 2 cit.: "Povinná osoba podľa § 2 ods. 3 sprístupní iba informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami, nakladaní s majetkom štátu, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom obce, o životnom prostredí, o úlohách alebo odborných službách týkajúcich sa životného prostredia a o obsahu, plnení a činnostiach vykonávaných na základe uzatvorenej zmluvy".

Ustanovenia infozákona (podľa zákona č. 382/2011 Z. z.), sa vzťahujú na povinne zverejňovanú zmluvu uzavretú po 1. januári 2012, na objednávku tovarov a služieb vyhotovenú po 1. januári 2012 a na faktúru doručenú alebo zaplatenú po 1. januári 2012.