Povinné zverejňovanie - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Povinné zverejňovanie

Zmluvy Objednávky Faktúry
Rozšírené vyhľadávanie      
Dátum zverejnenia zmluvyRegistračné číslo zmluvyDodávateľNázov zmluvyCenaPredmet zmluvy
18.12.2013N 47/2013Mestská časťBratislava - Karlova VesNájomná zmluva0,38 EUR/rokNájom pozemku
18.12.2013N 48/2013SOR SLOVAKIA, s.r.o.Zmluva o prenájme priestorov37,50 € bez DPH/pracovná zmenaPrenájom priestorov
17.12.2013O 156/2013SWS Distribution a.s.Zmluva na dodanie a kovfiguráciu HW, SW a služieb pre informačnú infraštruktúru DPB a.s.viď. prílohaDodanie a konfigurácia HW a SW.
17.12.2013N 45/2013KGJ Invest a.s.Nájomná zmluvaNájom
12.12.2013O 155/2013Elektroline a.s.Smlouva o zápujčceZapožičanie
12.12.2013Dodat. č. 2 O 134/2012Stredoslovenská energetika, a.s. Dodatok č. 2Dodatok k zmluve
12.12.2013Dodat. č. 1 O 134/2012Stredoslovenská energetika, a.s.Dodatok č. 1Dodatok k zmluve
12.12.2013N 30/2013M.J.A. s.r.o.ZMLUVA O PODNÁJME POZEMKUPodnájom pozemku
12.12.2013Dodat. č. 7 N 35/1998Slovak Telecom, a.s.Dodatok č. 7Preĺženie doby platnosti zmluvy
12.12.2013N 29/2013Hlavné mesto Slovenskej republiky BratislavaDohoda o skončení nájmuSkončenie nájmu
10.12.2013O 154/2013ELZA Elektromontážny závod Bratislava a.s.Zmluva o dielo358 709,50 EURVýmena traťových rozvádzačov
09.12.2013Dodat. č. 2 O 76/2009Slovenský plynárenský priemysel, a.s.DODATOK č. 2Dodatok č. 2 k Zmluve na dodávku plynu
09.12.2013Dodat. č. 1 N 36/2012VEMAPOS, s.r.o.DODATOK č.1Predĺženie nájmu
06.12.2013Dodat. č. 3 N 45/2009Klub vojenskej histórie - CARPATIA nezávislé občianske združenieDODATOK č. 3Predĺženie prenájmu nebytových priestorov
05.12.2013Dodat. č. 3 O 137/2012ZSE Energia, a.s.Dodatok č. 3Dodatok k zmluve
05.12.2013Dodat. č. 3 O 136/2012ZSE Energia, a.s.Dodatok č. 3Dodatok k zmluve
04.12.2013Dodat. č. 6 O 81/2011Všeobecná úverová banka, a.s. DODATOK č. 6Dodatok k zmluve
03.12.2013O 153/2013Aspex, s.r.o.Rámcová zmluva na dodanie tovaru48 186,85 EURNákup kancelárskych potrieb
03.12.2013N 39/2013Hlavné mesto Slovenskej republiky BratislavaDOHODA O SPOLUPRÁCISpolupráca na realizácií projektu
03.12.2013N 38/2013Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, DOPRAVOPROJEKT, a.s.Dohoda o postúpení práv a povinnostíPostúpenie práv a povinností
03.12.2013N 40/2013Hlavné mesto Slovenskej republiky BratislavaZMLUVA O PREVODE PROJEKTOVAJ DOKUMENTÁCIE A PRÁVNOM NÁSTUPNÍCTVE STAVEBNÍKA STAVBYPrevod práv
03.12.2013Dodat. č. 1 N 58/2011Marek LachkovičDODATOK č.1Dodatok k zmluve
03.12.2013Dodat. č. 1 53/2013EMEL GRU s.r.o.Dodatok č. 1Dodatok k zmluve
29.11.2013Dodat. č.6 O 110/2006JUDr. Vladimír Kán, advokátDodatok č. 6Vzájomné vysporiadanie
29.11.2013Dodat. č.2 O 1/2013Hlavné mesto Slovenskej republiky BratislavaDodatok č. 2Finančná výpomoc
29.11.2013Dodat. č. 3 N 93/2005Orange Slovensko, a.s.DODATOK č. 3Predĺženie doby nájmu
27.11.2013Dodat. č. 5 N 56/2003ŽS-EMZ, spol. s r.o.DODATOK č. 5Predĺženie doby nájmu
26.11.2013O 152/2013Š-STRECHY, spol. s r.o.Zmluva o dielo č. 16/201313 338,21 EUROprava strechy, 2. časť
26.11.2013O 151/2013Š-STRECHY, spol. s r.o.Zmluva o dielo č. 15/201328 095,37 EUROprava strechy, 1. časť
25.11.2013Dodat. č. 2 N 83/2008Darina IvetičováDODATOK č. 2Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

<<   <   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   >   >>

 

Dňa 01. januára 2012 nadobúda účinnosť zákon č. 382/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 207/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a zároveň mení a dopĺňa aj ďalšie zákony a to zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. januára 2011 (ďalej len infozákon).

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť (ďalej len DPB, a. s.) je povinná osoba podľa § 2 ods. 3 infozákona cit.: "Povinnými osobami sú ďalej aj právnické osoby založené povinnými osobami podľa ods. 1 a 2." Podľa § 3 ods. 2 cit.: "Povinná osoba podľa § 2 ods. 3 sprístupní iba informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami, nakladaní s majetkom štátu, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom obce, o životnom prostredí, o úlohách alebo odborných službách týkajúcich sa životného prostredia a o obsahu, plnení a činnostiach vykonávaných na základe uzatvorenej zmluvy".

Ustanovenia infozákona (podľa zákona č. 382/2011 Z. z.), sa vzťahujú na povinne zverejňovanú zmluvu uzavretú po 1. januári 2012, na objednávku tovarov a služieb vyhotovenú po 1. januári 2012 a na faktúru doručenú alebo zaplatenú po 1. januári 2012.