Povinné zverejňovanie - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Povinné zverejňovanie

Zmluvy Objednávky Faktúry
Rozšírené vyhľadávanie      
Dátum zverejnenia zmluvyRegistračné číslo zmluvyDodávateľNázov zmluvyCenaPredmet zmluvy
20.08.2014N 14/2014Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.ZmluvaPoskytnutie dlhodobého hmotného majetku
18.08.2014O 51/2014Transprojekt s.r.o.ZMLUVA500 000,00 EUROprava električkovej trate
18.08.2014N 24/2014SLOVNAFT, a.s.ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROVNájom nebytových priestorov
15.08.2014O 50/2014RAIL WAYS, s.r.o.RÁMCOVÁ ZMLUVA O DIELO1 355 000,00 EURZmluva o dielo
13.08.2014Dodat. č. 7 204/2002Obec Chorvátsky GrobDODATOK č. 7Dodatok k zmluve
13.08.2014O 139/20134RAIL, a.s.DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVNÉHO VZŤAHUUkončenie zmluvného vzťahu
12.08.2014O 49/2014MANDAT AUDIT, s.r.o.ZMLUVA O POSKYTOVANÍ AUDÍTORSKÝCH SLUŽIEB5 000,00 EURAudítorské služby
11.08.2014Dodat. č. 1 N 62/2004Národná diaľničná spoločnosť, a.s.Dodatok č. 1Dodatok k zmluve
07.08.2014O 48/2014SOR Libchavy spol. s r.o.Zmluva na kúpu kĺbových autobusov č. 48/20147 705 000,00 EURNákup kĺbových autobusov
29.07.2014Dodat. č. 1 O 67/2011Siemens s.r.o.Dodatok č. 1Dodatok k zmluve
24.07.2014Dodat. č. 2 O 53/2013EMEL GRU s.r.o.Dodatok č. 2Dodatok k zmluve
24.07.2014O 47/2014Slovanet, a.s.Zmluva o obchodnej spolupráci6 000,00 EURPropagácia prvkov korporátnej identity
17.07.2014O 46/2014Trannsprojekt s.r.o.SUBLICENČNÁ ZMLUVARealizácia opravy električkovej trate
15.07.2014O 45/2014DRUHÁ PREVODNÁ, s.r.o.Zmluva o postúpení pohľadávok6 044,00 EURPostúpenie pohľadávok
15.07.2014Dodat. č. 2 O 56/2013ŠKODA ELECTRIC a.s. DODATOK č. 2Dodatok k zmluve
30.06.2014O 44/2014GARTNER CONSULTING s.r.o.Zmluva o poskytovaní webhostingových služiebviď. prílohaPoskytovanie služieb
30.06.2014O 43/2014Západoslovenská distribučná, a.s.Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavyZmluva o pripojení
27.06.2014O 42/2014Advokátska kancelária JANČO, JAKUBČÁK A PARTNERI, s.r.o.RÁMCOVÁ DOHODA23 750,00 EURPoskytnutie právnych služieb
26.06.2014Dodat. č. 14 N 54/2001Národná diaľničnáspoločnosť, a.s.Dodatok č. 14/2001Dodatok k zmluve
19.06.2014O 41/2014RAILprotect s.r.o.Zmluva o dielo149 950,00 EURÚprava geometrickej polohy koľaje
16.06.2014DODATOK č. 1ŠKODA ELECTRIC a.s.DODATOK č. 1Dodatok k zmluve
12.06.2014Dodat. č. 1 O 39/20134RAIL, a.s.Dodatok č. 4Dodatok k zmluve
10.06.2014O 37/2014SOLARIS Bus&Coach S.A.Zmluva na kúpu sólo autobusov961 500,00 EURNákup autobusov
10.06.2014O 36/2014COREX s.r.o.Zmluva na kúpu sólo autobusov4 097 940,00 EURNákup autobusov
10.06.2014O 40/2014REMPO, s.r.o.Rámcová dohoda na dodanie tovaru389 118,60 EURDodanie tovaru
10.06.2014O 39/2014Západoslovenská distribučná, a.s.Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy53,59 EURZmluva o pripojení
10.06.2014O 38/2014Západoslovenská distribučná, a.s.Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy23,30 EURZmluva o pripojení
02.06.2014Dodat. č. 2 82/2010SOR SLOVAKIA, s.r.o.Dodatok k zmluve
28.05.2014O 35/2014JUDEX CORP., s.r.o.Rámcová zmluva na dodanie tovaru190 000,00 EURNákup ochranných odevov a pracovných pomôcok
22.05.2014Dodat. č. 1 N 48/2013KGJ Invest a.s.DODATOK č. 1Dodatok k zmluve

<<   <   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   >   >>

 

Dňa 01. januára 2012 nadobúda účinnosť zákon č. 382/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 207/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a zároveň mení a dopĺňa aj ďalšie zákony a to zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. januára 2011 (ďalej len infozákon).

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť (ďalej len DPB, a. s.) je povinná osoba podľa § 2 ods. 3 infozákona cit.: "Povinnými osobami sú ďalej aj právnické osoby založené povinnými osobami podľa ods. 1 a 2." Podľa § 3 ods. 2 cit.: "Povinná osoba podľa § 2 ods. 3 sprístupní iba informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami, nakladaní s majetkom štátu, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom obce, o životnom prostredí, o úlohách alebo odborných službách týkajúcich sa životného prostredia a o obsahu, plnení a činnostiach vykonávaných na základe uzatvorenej zmluvy".

Ustanovenia infozákona (podľa zákona č. 382/2011 Z. z.), sa vzťahujú na povinne zverejňovanú zmluvu uzavretú po 1. januári 2012, na objednávku tovarov a služieb vyhotovenú po 1. januári 2012 a na faktúru doručenú alebo zaplatenú po 1. januári 2012.