Povinné zverejňovanie - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Povinné zverejňovanie

Zmluvy Objednávky Faktúry
Rozšírené vyhľadávanie      
Dátum zverejnenia zmluvyRegistračné číslo zmluvyDodávateľNázov zmluvyCenaPredmet zmluvy
05.02.2013O 7/2013Mestská časť Bratislava - LamačDOHODA O SPOLUFINANCOVANÍ V OBLASTI MESTSKEJ HROMADNEJ DOPRAVY500,00 EURSpolufinancovanie dopravy obyvateľov
05.02.2013O 6/2013Autoprofit, s.r.o.Zmluva na dodanie tovaru143 050,00 EURDodanie tovaru
04.02.2013O 5/2013BARO, spol. s.r.o.ZMLUVA NA DODANIE TOVARU56 970,00 EURDodanie tovaru
31.01.2013O 4/2013SOR Libchavy spol. s r.o.SMLOUVA O VÝPŮJČCEviď. zmuvaZapožičanie autobusu
29.01.2013O 3/2013MEDIATEL, spol. s r.o.Zmluva o uverejnení inzercie150,00 EURUverejnenie inzercie
29.01.2013O 2/2013Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Zmluva o poskytovaní služby premiestňovania vozidiel78,10 EURPremiestňovanie motorových vozidiel
24.01.2013O 1/2013Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Zmluva č. PZ00177019_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôdviď. zmluvaDodávka pitnej vody
21.01.2013Dod. č. 3 O 65/2009REMING CONSULT a.s.DODATOK č. 3109 550,00 EURProjektové služby
16.01.2013Dod. č. 3 N 4/2000METRO Bratislava a.s.DODATOK č. 3viď. dodatokNájom pozemkov
14.01.2013N 1/2013Židovská náboženská obec BratislavaZMLUVA170,00 EURUžívanie kanalizačnej šachty
11.01.2013Dod. č. 5 O 96/2009Mestská časť Bratislava - RačaDodatok č. 5 k Dohode o spolupráci v oblasti mestskej hromadnej dopravyDodatok
09.01.2013O 147/2012Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, s.r.o.ZMLUVA O POSKYTOVANÍ VLEČKOVÝCH SLUŽIEB viď. prílohaVlečkové služby
02.01.2013Dod. č. 1 O 91/2012KONNEX, s.r.o.DODATOK č. 1Oprava zariadenia
02.01.2013N 46/2012BILLA REALITY SLOVENSKO, spol. s r.o.ZmluvaPoskytnutie dlhodobého hmotného majetku
02.01.2013O 145/2012MBL a.s.Rámcová dohoda97 408,96 EURDodanie tovaru
21.12.2012O 135/2009SAP Slovensko s.r.o.Dohodaviď. Dohoda Služby podpory SAP
21.12.2012Dod. č. 2 O 84/2011 Tatra banka, akciová spoločnosťDodatok č. 2Revolvingový úver
21.12.2012O 146/2012Slovenský plynárenský priemysel, a.s.ZMLUVA o dodávke stlačeného zemného plynu2 545 400,00 EURDodávka stlačeného zemného plynu
20.12.2012O 144/2012ZSE Distribúcia, a.s.Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy15,98 EURPripojenie elektrického zariadenia
19.12.2012Dod. č. 2 N 45/2009Klub vojenskej histórie - CARPATHIADODATOK č. 2Doba nájmu
19.12.2012N 40/2012Jarmila Hargašová - LajčákováZmluva o poskytnutí dlhodobého hmotného majetkuOchrana napájacích káblov
19.12.2012N 42/2012SR - Univerzitná nemocnica BratislavaDohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorovUkončenie zmluvného vzťahu
19.12.2012Dod. č. 1 N 15/2012Alois Dallmayr Automaten - Service, s.r.o.Dodatok č. 1 Dodatok č. 1
19.12.2012Dod. č. 3 N 68/2008Železničná spoločnosť Slovensko. a.s.DODATOK č. 3Dodatok č. 3
19.12.2012Dod. č. 1 O 98/2012Tlačová agentúra Slovenskej republikyDODATOK č. 1Dodatok č.1
10.12.2012O 143/2012PANEURO INVEST, s.r.o.Kúpna zmluvaviď zmluvaNákup tovaru
10.12.2012O 142/2012EUROMAR spol. s r.o.Zmluva na dodanie tovaru36 000,00 EURPosypová soľ
06.12.2012Dodatok č. 5 O 81/2011Všeobecná úverová banka a.s.Dodatok č. 5viď. zmluvaZmluva o úvere
05.12.2012O 140/2012BKS Úspech, s.r.o.Zmluva o dielo č. 2012/0711 800,00 EURAudit logistických procesov
03.12.2012O 139/2012Nadácia pre deti SlovenskaZmluva o spolupráci pri realizácii verejnej zbierky Hodina deťomVerejná zbierka

<<   <   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   >   >>

 

Dňa 01. januára 2012 nadobúda účinnosť zákon č. 382/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 207/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a zároveň mení a dopĺňa aj ďalšie zákony a to zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. januára 2011 (ďalej len infozákon).

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť (ďalej len DPB, a. s.) je povinná osoba podľa § 2 ods. 3 infozákona cit.: "Povinnými osobami sú ďalej aj právnické osoby založené povinnými osobami podľa ods. 1 a 2." Podľa § 3 ods. 2 cit.: "Povinná osoba podľa § 2 ods. 3 sprístupní iba informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami, nakladaní s majetkom štátu, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom obce, o životnom prostredí, o úlohách alebo odborných službách týkajúcich sa životného prostredia a o obsahu, plnení a činnostiach vykonávaných na základe uzatvorenej zmluvy".

Ustanovenia infozákona (podľa zákona č. 382/2011 Z. z.), sa vzťahujú na povinne zverejňovanú zmluvu uzavretú po 1. januári 2012, na objednávku tovarov a služieb vyhotovenú po 1. januári 2012 a na faktúru doručenú alebo zaplatenú po 1. januári 2012.