Povinné zverejňovanie - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Povinné zverejňovanie

Zmluvy Objednávky Faktúry
Rozšírené vyhľadávanie      
Dátum zverejnenia zmluvyRegistračné číslo zmluvyDodávateľNázov zmluvyCenaPredmet zmluvy
18.11.2014Dodat. č. 2 O 50/2013PUDOS-PLUS s.r.o.DODATOK č. 2193 893,00 EURDodatok k zmluve
14.11.2014O 85/2014Račany Rosso s.r.o.Zmluva o dodávke a odbere elektrickej energie viď. zmluvaDodávka a odber elektrickej energie
14.11.2014O 84/2014Document Management Services, s.r.o.Rámcová zmluva34 300,00 EURZabezpečenie správy registratútnych záznamov chránenou dielňou
14.11.2014O 83/2014Západoslovenská distribučná, a.s.Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektrinyviď. zmluvaDistribučné služby do odberných miest
12.11.2014Dodat. č1 O 78/2013Shopping Palace Bratislava v.o.s. Zmluva o obchodnej spolupráci Dodatok k zmluve
12.11.2014Dodat. č. 1 O 114/2012Kharisma, s.r.o.DODATOK č. 1Dodatok k zmluve
06.11.2014N 30/2014Betana, s.r.o.Zmluva o poskytnutí dlhodobého hmotného majetku na určených dráhových zariadeniach na reatizáciu stavbyPoskytnutie DHM
06.11.2014O 81/2014TransData s.r.o.Zmluva o dielo380 600,00 EURZhotovenie diela
28.10.2014Dodat. č. 1 O 36/2014COREX s.r.o.DODATOK č.1Dodatok k zmluve
27.10.2014O 78/2014PROFIS spol. s r.o.Zmluva o poskytnutí služieb pre zabezpečenie ochrany pred požiarmi277 200,00 EURPožiarna ochrana
27.10.2014O 77/2014IMPULS - LEASING Slovakia s.r.o.Kúpna zmluva33,19 EURKúpna zmluva
27.10.2014O 76/2014SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.Zmluva o dodávke, odbere a využívaní súboru informácií 400,00 EURPoskytnutie súbora informácií
27.10.2014Príloha č. 2 O 149/2013KJG invest a.s.Príloha č. 3Príloha k zmluve
24.10.2014O 75/2014REKMA - Trading, s.r.o.ZMLUVA O DIELO59 942,92 EUROprava zálievok
23.10.2014Dodat. č. 1 O 48/2014SOR Libchavy spol. s r. o.Dodatok č. 1Dodatok k zmluve
17.10.2014Dodat. č. 1 O 69/2013ŠKODA TRANSPORTATION a.s.Dodatok č. 1Dodatok k zmluve
15.10.2014O 73/2014Metrostav a.s.ZMLUVA O DIELO330 000,00 EURÚprava geometrickej polohy koľaje
15.10.2014O 74/2014HC SLOVAN Bratislava, a.s.Zmluva o obchodnej spolupráci10 000,00 EURZmluva o obchodnej spolupráci
15.10.2014O 72/2014HC SLOVAN Bratislava, a.s.Zmluva o spolupráci RZ 050/20146 200,00 EURZmluva o spolupráci
14.10.2014Dodat. č. 1 O 23/2014SMARTMEDIA solutions s.r.o.Dodatok č. 1Dodatok k zmluve
08.10.2014O 70/2014SLOVNAFT, a.s.Rámcová zmluva na dodanie tovaru195 000,00 EURDodanie motorových olejov
08.10.2014O 69/2014Messer Tatragas, spol. s r.o.Rámcová zmluva na dodanie tovaru90 500,00 EURDodanie technických plynov
07.10.2014Dodat. č. 8 N 2/2014Hlavné mesto Slovenskej republiky BratislavaDODATOK č. 8-83-0069-14-01Dodatok k zmluve
07.10.2014O 68/2014Západoslovenská distribučná, a.s.Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy349,50 EURPripojenie do distribučnej sústavy
26.09.2014O 67/2014A-Z LOKOMAT, s.r.o.ZMLUVA2 500,00 EURReklamné plnenie
26.09.2014O 66/2014hudobná skupina Petra KepeňováZMLUVA O UMELECKOM VÝKONE300,00 EURZmluva o umeleckom výkone
26.09.2014O 65/2014Richard VrablecZMLUVA O UMELECKOM VÝKONE500,00 EURZmluva o umeleckom výkone
23.09.2014Dodat. č. 3 N 50/2011Dallmayr Vending & Office k.s.DODATOK č., 3Zmena umiestnenia nápojového automatu
17.09.2014O 64/2014MPI Consulting s.r.o.Zmluva o poskytovaní služieb údržby a podpory systému SAP386 500,00 EURÚdržba a podpora systému SAP
12.09.2014O 63/2014Slovenská sporiteľňa, a.s.Zmluva o úvere č.181/AUOC/1412 764 440,00 EURZmluva o úvere č.181/AUOC/14

<<   <   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   >   >>

 

Dňa 01. januára 2012 nadobúda účinnosť zákon č. 382/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 207/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a zároveň mení a dopĺňa aj ďalšie zákony a to zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. januára 2011 (ďalej len infozákon).

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť (ďalej len DPB, a. s.) je povinná osoba podľa § 2 ods. 3 infozákona cit.: "Povinnými osobami sú ďalej aj právnické osoby založené povinnými osobami podľa ods. 1 a 2." Podľa § 3 ods. 2 cit.: "Povinná osoba podľa § 2 ods. 3 sprístupní iba informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami, nakladaní s majetkom štátu, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom obce, o životnom prostredí, o úlohách alebo odborných službách týkajúcich sa životného prostredia a o obsahu, plnení a činnostiach vykonávaných na základe uzatvorenej zmluvy".

Ustanovenia infozákona (podľa zákona č. 382/2011 Z. z.), sa vzťahujú na povinne zverejňovanú zmluvu uzavretú po 1. januári 2012, na objednávku tovarov a služieb vyhotovenú po 1. januári 2012 a na faktúru doručenú alebo zaplatenú po 1. januári 2012.