Povinné zverejňovanie - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Povinné zverejňovanie

Zmluvy Objednávky Faktúry
Rozšírené vyhľadávanie      
Dátum zverejnenia zmluvyRegistračné číslo zmluvyDodávateľNázov zmluvyCenaPredmet zmluvy
14.06.2013O 48/2013MEDILAB s.r.o.Zmluva o vykonávaní pracovnej zdravotnej služby138 350,00 EURVykonávanie pracovnej zdravotnej služby
13.06.2013O 51/2013Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.Konica Minolta Prenájomviď. zmluvaPrenájom, servis a údržba zariadenia
13.06.2013O 50/2013PUDOS-PLUS s.r.o.Zmluva o dielo345 183,00 EURModernizácia údržbovej základne DPB, a.s.
10.06.2013N 14/2013Hlavné mesto Slovenskej republiky BratislavaDohoda o započítaní vzájomných pohľadávok93 802,42 EURZapočítanie pohľadávok
10.06.2013N 13/2013Hlavné mesto Slovenskej republiky BratislavaDOHODA O SPOLUPRÁCIElektričková trať
10.06.2013O 45/2013Nadácia PontisZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU100,00 EURPoskytnutie grantu
06.06.2013Dodat. č. 1 O 17/2012Odvoz a likvidácia odpadu a.s. DodatokZmena otváracích hodín
30.05.2013N 14/2013Ing. Jozef ŠipošZmluva o poskytnutí DHMPoskytnutie DHM
30.05.2013Dodat. 1 O 13/2013Bratislavská integrovaná doprava, a.s. Slovak Lines, a.s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Železnice Slovenskej republikyDodatok č. 1Súčinnosť Integrovaného dopravného systému
28.05.2013Dodat. č. 2 O 45/2009DOPRAVOPROJEKT a.s.DODATOK č. 238 300,00 EURVypracovanie dokumentácie
28.05.2013O 46/2013SPEKTRUM PITTNER, s.r.o.ZMLUVA NA DODANIE CESTOVNÝCH LÍSTKOV A REAKTÍVNYCH PÁSOK DO OZNAČOVAČOV CESTOVNÝ LÍSTKOV211 375,00 EURDodávka cestovných lístkov a reaktívnych pások
27.05.2013O 204/2002Obec Chorvátsky GrobDODATOK č. 6Dodatok č. 6 k Zmluve o zabezpečení mestskej hromadnej dopravy
22.05.2013O 210, 211/2005Bratislavská teplárenská, a.s.DOHODA O PREDDAVKOVÝCH PLATBÁCH NA ROK 2013viď. rozpis platieb Preddavkové platby
21.05.2013N 11/2013TLD, s.r.o.Zmluva o poskytnutí DHMPoskytnutie DHM
20.05.2013Dodat. č. 2 O 137/2012ZSE Energia, a.s.Dodatok č. 2 k zmluve o nákupe a dodávke elektriny na rok 201353,40 EURNákup elektriny
20.05.2013Dodat. č. 2 O 136/2012ZSE Energia, a.s. Dodatok č. 2 k zmluve o nákupe elektriny na rok 201374,33 EURNákup elektriny
20.05.2013O 44/2013Asphare, a.s.Zmluva o poskytovaní služieb243 000,00 EURMonitorovanie vozidiel
15.05.2013Dodat. č.1 O 54/2012Divadlo ARÉNA DODATOK Č. 1706,00 EURPrevádzková doba linky mhd
14.05.2013O 42/2013Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, REMING CONSULT a.s.Dohoda o postúpení práv a povinnostíPostúpenie práv a povinností
14.05.2013N 9/2013Hlavné mesto Slovenskej republiky BratislavaZluva o prevode projektovej dokumentácie a právnom nástupníctve stavebníka stavby94 001,42 EURPrevod projektovej dokumentácie
09.05.2013Dodat. č. 1 O 18/2010Slovak Telekom, a.s.DODATOK č. 1Dodatok
09.05.2013O 32/2013Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.ZMLUVA č. K 164ČL. 4Odpadové vody
09.05.2013O 33/2013Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.ZMLUVA č. K 165ČL. 4Odpadové vody
09.05.2013O 34/2013Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.ZMLUVA č. K 166ČL. 4Odpadové vody
09.05.2013O 35/2013Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.ZMLUVA č. K 167ČL. 4Odpadové vody
07.05.2013N 10/2013T a M trans spedition, s.r.o.Zmluva o nájmeviď. zmluvaNájom ČSPL vo vozovni Jurajov dvor, Petržalka za účelom skladovania a výdaja pohonnej hmoty
07.05.2013O 43/2013TaM trans spedition s.r.o.Zmluva na dodávku pohonnej hmoty s prevádzkovaním čerpacích stanícviď. zmluvaDodávka pohonnej hmoty
06.05.2013O 41/2013ELZA Elektromontážny závod Bratislava a.s.Zmluva na opravu električkového telesaviď. zmluvaOprava priecestia cez koľajovú trať
03.05.2013Dodatok č. 1 O 59/2010TEKNOPLAST, s.r.o.DODATOK č. 1Dodatok č. 1 k Zmluve na dodanie tovaru
02.05.2013O 37/2013ZLINER s.r.o.Ročná zmluva o dieloviď. zmluvaGenerálna oprava trolejbusov

<<   <   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   >   >>

 

Dňa 01. januára 2012 nadobúda účinnosť zákon č. 382/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 207/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a zároveň mení a dopĺňa aj ďalšie zákony a to zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. januára 2011 (ďalej len infozákon).

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť (ďalej len DPB, a. s.) je povinná osoba podľa § 2 ods. 3 infozákona cit.: "Povinnými osobami sú ďalej aj právnické osoby založené povinnými osobami podľa ods. 1 a 2." Podľa § 3 ods. 2 cit.: "Povinná osoba podľa § 2 ods. 3 sprístupní iba informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami, nakladaní s majetkom štátu, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom obce, o životnom prostredí, o úlohách alebo odborných službách týkajúcich sa životného prostredia a o obsahu, plnení a činnostiach vykonávaných na základe uzatvorenej zmluvy".

Ustanovenia infozákona (podľa zákona č. 382/2011 Z. z.), sa vzťahujú na povinne zverejňovanú zmluvu uzavretú po 1. januári 2012, na objednávku tovarov a služieb vyhotovenú po 1. januári 2012 a na faktúru doručenú alebo zaplatenú po 1. januári 2012.