Povinné zverejňovanie - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Vyhľadávač spojenia
Zo zastávky:  
Dátum:  
  Rozšírené

Povinné zverejňovanie

Zmluvy Objednávky Faktúry
Rozšírené vyhľadávanie      
Dátum zverejnenia zmluvyRegistračné číslo zmluvyDodávateľNázov zmluvyCenaPredmet zmluvy
19.09.2013O 107/2013Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôdviď. zmluvaDodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd
19.09.2013O 106/2013Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôdviď. zmluvaDodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd
19.09.2013O 105/2013Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôdviď. zmluvaDodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd
19.09.2013O 104/2013Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôdviď. zmluvaDodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd
19.09.2013O 103/2013Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôdviď. zmluvaDodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd
19.09.2013O 102/2013Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôdviď. zmluvaDodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd
19.09.2013O 101/2013Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôdviď. zmluvaDodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd
19.09.2013O 100/2013Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôdviď. zmluvaDodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd
19.09.2013O 99/2013Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôdviď. zmluvaDodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd
19.09.2013O 98/2013Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôdviď. zmluvaDodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd
19.09.2013O 97/2013Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôdviď. zmluvaDodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd
19.09.2013O 96/2013Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôdviď. zmluvaDodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd
19.09.2013O 95/2013Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôdviď. zmluvaDodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd
09.09.2013O 87/2013Motor-Car Bratislava, spol. s r.o. RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SERVISNÝCH SLUŽIEB A NÁKUPE TOVARU2 000 000,00 EURServisné práce
09.09.2013O 86/2013Trend Hygiena, s.r.o. Rámcová dohoda252 900,00 EURČistiace a hygienické potreby
09.09.2013O 85/2013Ing. Jaroslav ŠkolíkZMLUVA O DIELO 24 997,00 EURVýmena požiarnych rozvodov
06.09.2013Dod. č. 1/2013 O 214/2008Hlavné mesto Slovenskej republiky BratislavaDODATOK č. 1/2013Dodatok č. 1/2013 k Zmluve o službách vo verejnom záujme
04.09.2013O 84/2013EU - GROUP a.s.Zmluva o dielo59 777,27 EUROprava odvodňovacích žľabov
04.09.2013O 83/2013EU - GROUP a.s.Zmluva o dielo74 822,79 EUROprava komunikácie
03.09.2013O 15/2013Mestská časť Bratislava - PetržalkaZMLUVA O UZATVORENÍ BUDÚCEJ ZMLUVYEvakuačná preprava
02.09.2013 O 82/2013Slovenská autobusová doprava Poprad, akciová spoločnosťZMLUVA O NÁJME DOPRAVNÉHO PROSTRIEDKU0,48 EURNájom motorového vozidla
02.09.2013O 74/2013Mestská časť Bratislava - RačaZMLUVA O UZATVORENÍ BUDÚCEJ ZMLUVYEvakuačná preprava
22.08.2013O 81/2013HC SLOVAN Bratislava, a.s.Zmluva o spolupráci2 000,00 EURZmluva o spolupráci
22.08.2013Dodat. č. 1 O 19/2010Schindler výťahy a eskalátory a.s.DODATOK č. 11 104,00 EURÚdržba a servis výťahov
21.08.2013O 78/2013Shopping Palace Bratislava v.o.s.Zmluva o obchodnej spolupráci3 000,00 EURZmluva o obchodnej spolupráci
20.08.2013Dodatok č. 1 O 44/2013Asphere, a.s.DODATOK č. 1Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb GPS monitorovania vozidiel a merania analógových veličín
20.08.2013O 77/2013Občanské sdružení Za záchranu historických trolejbusů a autobusů ZMLUVA O OBCHODNEJ SPOLUPRÁCIPrevedenie vlastníckeho práva
14.08.2013O 76/2013EMtest-SK s.r.o.ZMLUVA O DIELO a LICENČNÁ ZMLUVA25 485,00 EURZhotovenie revízorských čítačiek
14.08.2013O 75/2013Západoslovenská distribučná, a.s.Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy16,34 EURPripojenie do distribučnej sústavy
14.08.2013O 73/2013Mestská časť Bratislava - Čuňovo ZMLUVA O UZATVORENÍ BUDÚCEJ ZMLUVYEvakuačná cestná preprava

<<   <   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   >   >>

 

Dňa 01. januára 2012 nadobúda účinnosť zákon č. 382/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 207/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a zároveň mení a dopĺňa aj ďalšie zákony a to zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. januára 2011 (ďalej len infozákon).

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť (ďalej len DPB, a. s.) je povinná osoba podľa § 2 ods. 3 infozákona cit.: "Povinnými osobami sú ďalej aj právnické osoby založené povinnými osobami podľa ods. 1 a 2." Podľa § 3 ods. 2 cit.: "Povinná osoba podľa § 2 ods. 3 sprístupní iba informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami, nakladaní s majetkom štátu, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom obce, o životnom prostredí, o úlohách alebo odborných službách týkajúcich sa životného prostredia a o obsahu, plnení a činnostiach vykonávaných na základe uzatvorenej zmluvy".

Ustanovenia infozákona (podľa zákona č. 382/2011 Z. z.), sa vzťahujú na povinne zverejňovanú zmluvu uzavretú po 1. januári 2012, na objednávku tovarov a služieb vyhotovenú po 1. januári 2012 a na faktúru doručenú alebo zaplatenú po 1. januári 2012.