Povinné zverejňovanie - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Povinné zverejňovanie

Zmluvy Objednávky Faktúry
Rozšírené vyhľadávanie      
Dátum zverejnenia zmluvyRegistračné číslo zmluvyDodávateľNázov zmluvyCenaPredmet zmluvy
05.12.2013Dodat. č. 3 O 136/2012ZSE Energia, a.s.Dodatok č. 3Dodatok k zmluve
04.12.2013Dodat. č. 6 O 81/2011Všeobecná úverová banka, a.s. DODATOK č. 6Dodatok k zmluve
03.12.2013O 153/2013Aspex, s.r.o.Rámcová zmluva na dodanie tovaru48 186,85 EURNákup kancelárskych potrieb
03.12.2013N 39/2013Hlavné mesto Slovenskej republiky BratislavaDOHODA O SPOLUPRÁCISpolupráca na realizácií projektu
03.12.2013N 38/2013Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, DOPRAVOPROJEKT, a.s.Dohoda o postúpení práv a povinnostíPostúpenie práv a povinností
03.12.2013N 40/2013Hlavné mesto Slovenskej republiky BratislavaZMLUVA O PREVODE PROJEKTOVAJ DOKUMENTÁCIE A PRÁVNOM NÁSTUPNÍCTVE STAVEBNÍKA STAVBYPrevod práv
03.12.2013Dodat. č. 1 N 58/2011Marek LachkovičDODATOK č.1Dodatok k zmluve
03.12.2013Dodat. č. 1 53/2013EMEL GRU s.r.o.Dodatok č. 1Dodatok k zmluve
29.11.2013Dodat. č.6 O 110/2006JUDr. Vladimír Kán, advokátDodatok č. 6Vzájomné vysporiadanie
29.11.2013Dodat. č.2 O 1/2013Hlavné mesto Slovenskej republiky BratislavaDodatok č. 2Finančná výpomoc
29.11.2013Dodat. č. 3 N 93/2005Orange Slovensko, a.s.DODATOK č. 3Predĺženie doby nájmu
27.11.2013Dodat. č. 5 N 56/2003ŽS-EMZ, spol. s r.o.DODATOK č. 5Predĺženie doby nájmu
26.11.2013O 152/2013Š-STRECHY, spol. s r.o.Zmluva o dielo č. 16/201313 338,21 EUROprava strechy, 2. časť
26.11.2013O 151/2013Š-STRECHY, spol. s r.o.Zmluva o dielo č. 15/201328 095,37 EUROprava strechy, 1. časť
25.11.2013Dodat. č. 2 N 83/2008Darina IvetičováDODATOK č. 2Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
25.11.2013Dodat. č. 4 N 22/2009Slovak Telekom, a.s.DODATOK č. 4Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve
25.11.2013Dodat. č. 2 N 91/2008Tatiana Chrkavá - Salón Tatiana, kaderníctvoDODATOK č. 2Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
25.11.2013Dodat. č. 1 O 11/2013Bratislavská organizácia cestovného ruchuDODATOK č. 1Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve
25.11.2013Dodat. č. 1 O 70/2013POLÁK, spol. s r.o.DODATOK č. 1Dodatok č. 1 k Zmluve o odbere a spracovaní vyradených MHD vozidiel
22.11.2013O 149/2013KGJ Invest a.s.ZMLUVA O DODÁVKE A ODBERE TEPLADodávka a odber tepla
22.11.2013N 148/2013E.P.E., s.r.o.DOHODA O UKONČENÍ Nájomnej zmluvy č. N 16/2013 a Zmluvy o prenájme a prevádzkovaní tepelno-technického zariadeniaUkončenie nájmu
21.11.2013O 150/2013OsP doprava, s.r.o.Zmluva na dodanie tovaru45 600,00 EURNákup posypovej soli
19.11.2013O 147/2013ISO CERT, s.r.o.Zmluva o certifikácií systému manažérstva590,00 EURCertifikačný audit
18.11.2013O 146/2013BTT s.r.o.Zmluva o nakladaní s odpadom327 650,00 EURZber, preprava, zhodnotenie a zneškodňovanie odpadu
04.11.2013O 145/2013SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.Zmluva o dodávke, odbere a využívaní súboru informácií350,00 EURPoskytovanie informácií
31.10.2013O 144/2013A.T. Servis, a.s.Zmluva na poskytnutie služby79 800,00 EUROprava a revízia samohasiacich zariadení autobusov
31.10.2013O 211/2005Bratislavská teplárenská, a.s.ODBEROVÝ DIAGRAM NA DODÁVKU A ODBER TEPLAOdber tepla
31.10.2013O 210/2005Bratislavská teplárenská, a.s.ODBEROVÝ DIAGRAM NA DODÁVKU A ODBER TEPLAOdber tepla
31.10.2013 O 133/2013GGT a.s.MANDÁTNA ZMLUVA399 999,00 EURPredaj a distribúcia cestovných lístkov
30.10.2013O 143/2013INTERAUDIT BENETIP, s.r.o.Zmluva o dielo na vypracovanie znaleckého posudku33 500,00 EURVypracovanie znaleckého posudku

<<   <   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   >   >>

 

Dňa 01. januára 2012 nadobúda účinnosť zákon č. 382/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 207/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a zároveň mení a dopĺňa aj ďalšie zákony a to zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. januára 2011 (ďalej len infozákon).

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť (ďalej len DPB, a. s.) je povinná osoba podľa § 2 ods. 3 infozákona cit.: "Povinnými osobami sú ďalej aj právnické osoby založené povinnými osobami podľa ods. 1 a 2." Podľa § 3 ods. 2 cit.: "Povinná osoba podľa § 2 ods. 3 sprístupní iba informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami, nakladaní s majetkom štátu, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom obce, o životnom prostredí, o úlohách alebo odborných službách týkajúcich sa životného prostredia a o obsahu, plnení a činnostiach vykonávaných na základe uzatvorenej zmluvy".

Ustanovenia infozákona (podľa zákona č. 382/2011 Z. z.), sa vzťahujú na povinne zverejňovanú zmluvu uzavretú po 1. januári 2012, na objednávku tovarov a služieb vyhotovenú po 1. januári 2012 a na faktúru doručenú alebo zaplatenú po 1. januári 2012.