Povinné zverejňovanie - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Povinné zverejňovanie

Zmluvy Objednávky Faktúry
Rozšírené vyhľadávanie      
Dátum zverejnenia objednávkyČíslo objednávkyDodávateľFinančná hodnota objednávkyPredmet objednávky
19.02.20184400006640-4400006637Rôzny830 309,93 EURRôzny
13.02.20184400006600-4400006612Rôzny622 294,75 EURRôzny
06.02.20184400006588-4200000223Rôzny570 269,38 EURRôzny
29.01.20184400006563-4400006577Rôzny506 817,95 EURRôzny
23.01.20184400006536-4400006552Rôzny1 324 529,68 EURRôzny
16.01.20184400006475-8400006262Rôzny3 091 311,49 EURRôzny
08.01.20184400006492-8200000124Rôzny244 041,85 EURRôzny
03.01.20184500080277-4600000017Rôzny241 596,05 EURRôzny
03.01.20184300000122-4400006484Rôzny2 032 138,35 EURRôzny
18.12.20174200000216-8500018357Rôzny2 058 322,22 EURRôzny
11.12.20174400006394-8400006174Rôzny612 970,89 EURRôzny
06.12.20174300000118-4300006372Rôzny1 081 340,39 EURRôzny
06.12.201743000000117-4400006364Rôzny1 081 340,39 EURRôzny
06.12.20174400006328-4400006348Rôzny967 607,69 EURRôzny
06.12.20174400006307-4400006311Rôzny981 533,75 EURRôzny
06.12.20174300000116-8200000115Rôzny11 542 076,15 EURRôzny
30.10.20174400006281-4400006292Rôzny959 672,32 EURRôzny
24.10.20174400006243-8400006013Rôzny998 857,25 EURRôzny
16.10.20174400006195-4400006235Rôzny8 558 332,80 EURRôzny
09.10.20174400006176-4400006213Rôzny463 390,54 EURRôzny
03.10.20174400006141-8400005945Rôzny430 726,62 EURRôzny
25.09.20174400006112-4400006121Rôzny580 049,59 EURRôzny
19.09.20174300000109-8400005904Rôzny786 189,22 EURRôzny
11.09.20174400006090-4400006113Rôzny473 436,05 EURRôzny
04.09.20174500079285-8400005841Rôzny57 785,24 EURRôzny
30.08.20174400006069-8400005802Rôzny327 006,08 EURRôzny
21.08.20174400006022-8400005800Rôzny538 415,55 EURRôzny
14.08.20174300000103-8400005780Rôzny12 337 639,66 EURRôzny
07.08.2017440000612-4400006023Rôzny496 193,83 EURRôzny
31.07.20174300000101-4400006016Rôzny2 809 032,51 EURRôzny

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   >   >>

 

Dňa 01. januára 2012 nadobúda účinnosť zákon č. 382/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 207/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a zároveň mení a dopĺňa aj ďalšie zákony a to zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. januára 2011 (ďalej len infozákon).

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť (ďalej len DPB, a. s.) je povinná osoba podľa § 2 ods. 3 infozákona cit.: "Povinnými osobami sú ďalej aj právnické osoby založené povinnými osobami podľa ods. 1 a 2." Podľa § 3 ods. 2 cit.: "Povinná osoba podľa § 2 ods. 3 sprístupní iba informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami, nakladaní s majetkom štátu, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom obce, o životnom prostredí, o úlohách alebo odborných službách týkajúcich sa životného prostredia a o obsahu, plnení a činnostiach vykonávaných na základe uzatvorenej zmluvy".

Ustanovenia infozákona (podľa zákona č. 382/2011 Z. z.), sa vzťahujú na povinne zverejňovanú zmluvu uzavretú po 1. januári 2012, na objednávku tovarov a služieb vyhotovenú po 1. januári 2012 a na faktúru doručenú alebo zaplatenú po 1. januári 2012.