Povinné zverejňovanie - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Povinné zverejňovanie

Zmluvy Objednávky Faktúry
Rozšírené vyhľadávanie      
Dátum zverejneniaČíslo faktúryDodávateľFaktúrovaná čiastkaPredmet dodávky
13.02.2018180101-6518374952Rôzny1 775 050,91 EURRôzny
13.02.2018173764-2017404947Rôzny9 079 496,65 EURRôzny
10.01.201821701812-1100122017Rôzny7 578 754,23 EURRôzny
07.12.20172017050102-703172243Rôzny4 004 366,00 EURRôzny
13.11.2017657217000-2020171650Rôzny12 286 330,29 EURRôzny
12.10.20171600011174-4050002416Rôzny17 066 772,52 EURRôzny
14.09.20175560617-4200358Rôzny1 970 312,66 EURRôzny
18.08.201717016-6583869652Rôzny1 654 720,93 EURRôzny
01.08.20172017000012-703171459Rôzny2 881 112,30 EURRôzny
17.07.20172000002593-608170048Rôzny3 297 544,53 EURRôzny
23.06.201720170221-1100062017Rôzny2 320 425,25 EURRôzny
05.06.201717010101-703171020Rôzny3 270 991,41 EURRôzny
19.05.20171712108815-171440508Rôzny1 546 535,80 EURRôzny
04.05.2017170100192-20170010Rôzny5 201 965,49 EURRôzny
05.04.2017201704-2017010630Rôzny2 182 948,37 EURRôzny
20.03.2017703170089-170475Rôzny2 844 332,73 EURRôzny
01.03.201716273-40170459Rôzny3 447 888,18 EURRôzny
08.02.201783100064830-1100012017Rôzny5 381 417,28 EURRôzny
26.01.2017201610595-171000022Rôzny1 404 621,72 EURRôzny
04.01.20171300161581 - 20160675Rôzny2 521 006,91 EURRôzny
16.12.201610160127/8-2162428282Rôzny2 286 974,21 EURRôzny
01.12.201610160127-2016048Rôzny2 442 398,21 EURRôzny
21.11.2016160100148 - 1655Rôzny2 247 898,01 EURRôzny
03.11.201610114235-6518374952Rôzny3 085 432,33 EURRôzny
18.10.2016341612269-1650002591Rôzny1 980 306,38 EURRôzny
03.10.2016840160020 - 616400329Rôzny2 598 074,30 EURRôzny
19.09.20166319015955-216103141Rôzny1 483 712,50 EURRôzny
05.09.2016160100039 - 4350463748Rôzny2 287 932,90 EURRôzny
16.08.20162016178 - 162446Rôzny1 621 569,39 EURRôzny
01.08.2016201604567-6518374952Rôzny2 813 614,57 EURRôzny

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   >   >>

 

Dňa 01. januára 2012 nadobúda účinnosť zákon č. 382/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 207/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a zároveň mení a dopĺňa aj ďalšie zákony a to zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. januára 2011 (ďalej len infozákon).

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť (ďalej len DPB, a. s.) je povinná osoba podľa § 2 ods. 3 infozákona cit.: "Povinnými osobami sú ďalej aj právnické osoby založené povinnými osobami podľa ods. 1 a 2." Podľa § 3 ods. 2 cit.: "Povinná osoba podľa § 2 ods. 3 sprístupní iba informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami, nakladaní s majetkom štátu, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom obce, o životnom prostredí, o úlohách alebo odborných službách týkajúcich sa životného prostredia a o obsahu, plnení a činnostiach vykonávaných na základe uzatvorenej zmluvy".

Ustanovenia infozákona (podľa zákona č. 382/2011 Z. z.), sa vzťahujú na povinne zverejňovanú zmluvu uzavretú po 1. januári 2012, na objednávku tovarov a služieb vyhotovenú po 1. januári 2012 a na faktúru doručenú alebo zaplatenú po 1. januári 2012.