Zmena prevádzkového režimu počas letných školských prázdnin - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Tlačové správy

Zmena prevádzkového režimu počas letných školských prázdnin

DPB dáva cestujúcej verejnosti do pozornosti, že v rámci letných školských prázdnin budú spoje v Bratislave jazdiť podľa režimu školských prázdnin.
Dopravný podnik Bratislava, a.s. informuje cestujúcu verejnosť, že od stredy 1. júla 2015 bude platiť v autobusovej a trolejbusovej doprave prevádzkový režim „pracovný deň - školské prázdniny“.
Zároveň sa táto zmena bude uplatňovať od pondelka 6. júla 2015 aj v električkovej doprave. DPB túto zmenu v električkovej doprave zavedie v neskoršom termíne z toho dôvodu, že v prvom júlovom víkende sa budú konať výluky električkovej dopravy.
V tomto letnom období sú linky menej vyťažené a obmedzenia sa preto týkajú najmä školských spojov. Na linkách, ktoré v pracovných dňoch nemajú celoročný cestovný poriadok, platia tzv. prázdninové cestovné poriadky.

MHD bude premávať podľa prázdninového režimu v pracovných dňoch na nasledovných linkách:

autobusy: prechod na letný režim od 1. júla 2015 (vrátane). V tomto obmedzení prichádza k zníženiu intervalov na linkách č.: 20, 21, 25, 30, 31, 32, 37, 50, 52, 53, 58, 59, 61, 63, 66, 67, 68, 75, 80, 83, 84, 88, 91, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 191, 196.
trolejbusy: prechod na letný režim od 1. júla 2015 (vrátane). V tomto obmedzení prichádza k redukcii intervalov na linkách č.: 33, 201, 202, 206, 208.
električky: prechod na letný režim bude od 6. júla 2015 (vrátane). V tomto obmedzení sa celoplošne pri električkovej doprave predlžuje interval z 8 minút na 10 minút.

Počas školských letných prázdnin nebudú premávať linky č.: 133, 192 a premávka linky č. 82 počas divadelných prázdnin je ukončená po 19:00.

Cestovné poriadky počas školských prázdnin sú zverejnené na zastávkach MHD ako aj na webstránke DPB, a.s.