Zľava na cestovné s BMK platí už 36 mesiacov - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Tlačové správy

Zľava na cestovné s BMK platí už 36 mesiacov

DPB vychádza v ústrety cestujúcej verejnosti a predlžuje platnosť bonusovej zľavy Bratislavskej mestskej karty z pôvodných 13 mesiacov na 36 mesiacov.

BMK, ktoré využívajú cestujúci s trvalým pobytom v Bratislave na zľavnené cestovné, banky vydávajú s platnosťou na 36 mesiacov. Bonus na zľavnené cestovné však mohli ich držitelia využívať len po dobu 13 mesiacov. Po uplynutí tohto času si museli cestujúci opätovne predĺžiť nárok na zľavu v predajniach DPB preukázaním sa trvalého pobytu v Bratislave.
DPB upozorňuje cestujúcu verejnosť, že bonusová zľava platí už na dobu celých 36 mesiacov, rovnako ako platnosť samotnej BMK.
V prípade, že cestujúci má už zakúpenú funkčnú kartu, ktorú si aktivoval pred dátumom 15. 6. 2012, je potrebné nastaviť platnosť bonusovej zľavy. Predĺženie zľavy možno vykonať osobnou návštevou držiteľa BMK v predajniach DPB. Zľava na cestovanie bude mať rovnako dlhú platnosť ako BMK vydaná bankou.
V prípade novo aktivovaných kariet vydaných v zmysle Tarify MHD v Bratislave majú cestujúci automaticky aktivovanú bonusovú zľavu na celú dobu platnosti 36 mesiacov.