Zastavme vandalizmus v prostriedkoch MHD! - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Tlačové správy

Zastavme vandalizmus v prostriedkoch MHD!

Dopravný podnik Bratislava, a.s. zaznamenal od začiatku roka 2011 k dnešnému dňu množstvo prípadov vandalizmu v prostriedkoch MHD, najviac sa ich týka autobusov.

Z evidovaných škodových udalostí spôsobených vandalizmom vyplýva, že u trolejbusov to bolo 15 udalostí, pri ktorých došlo ku škode v rozmedzí od 30,- EUR do 366,- EUR. Celková škoda bola vyúčtovaná na 1.416,- EUR. U električiek došlo síce k 10 udalostiam, avšak rozsah škôd bol päťnásobne vyšší. Najväčší počet prípadov vandalizmu bol zaznamenaný v autobusoch. Hovoríme o 79 udalostiach, kde výška odhadu škôd dosiahla 20.923,- EUR. V prepočte počas tohto krátkeho osemmesačného obdobia bolo zaznamenaných spolu 104 prípadov vandalizmu, ktoré stáli DPB, a.s. 27.759,- EUR!
Vandali pravidelne odcudzujú označovače lístkov, hasiace prístroje, núdzové kladivká, poškodzujú interiér a exteriér vozidiel, rozbíjajú sklá okien a dverí, spätné zrkadlá, rozrezávajú sedadlá, znečisťujú interiér vozidiel, zaznamenali sme aj extrémne prípady, napríklad počas jazdy účastník cestnej premávky hodil kameň do okna autobusu, našťastie bez zranenia osôb. Dňa 28. 6. 2011 po bitke dvoch cestujúcich v autobuse došlo poškodeniu interiéru vozidla. Ďalšími príkladmi sú arogantní cestujúci zadržaní bez platného cestovného lístka, ktorí v mnohých prípadoch reagujú neprimerane agresívne a poškodia interiér vozidla.
V kritickej finančnej situácii, v ktorej sa Dopravný podnik Bratislava, a.s. momentálne nachádza, predstavuje odstraňovanie škôd spôsobených vandalizmom veľkú finančnú záťaž.
Dopravný podnik Bratislava, a.s. apeluje na cestujúcu verejnosť, aby nepoškodzovali prostriedky verejnej dopravy, ktoré slúžia všetkým cestujúcim. Zároveň vyzýva cestujúcich, aby prispeli k odhaľovaniu vandalov, agresívnych cestujúcich a tých, ktorí sa správajú neprimerane, arogantne a porušujú zásady Prepravného poriadku. Cestujúci tým môžu prispieť k skvalitneniu a skultivovaniu cestovania verejnou dopravou.