Výluka električiek na Račianskej radiále s náhradnou dopravou - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Tlačové správy

Výluka električiek na Račianskej radiále s náhradnou dopravou

 V dňoch 11. a 12. júla 2015 (sobota, nedeľa) bude vylúčená premávka električiek na Račianskej radiále v úseku Blumentál - Vozovňa Krasňany z dôvodu realizácie nového priecestia pri Kominárskej ulici.
DPB, a.s. upozorňuje cestujúcu verejnosť na výluku električkovej dopravy v úseku Blumentál – Vozovňa Krasňany. Počas dvojdňovej výluky budú prepravu zabezpečovať nasledovné linky: č. 3, 5, 8 a X3

Linka 3: električka náhradnej dopravy bude premávať v úseku Rača - Vozovňa Krasňany, pričom bude jazdiť podľa osobitného cestovného poriadku a bude celodenne premávať v 7 až 8-minútovom intervale.

Linka X3: autobus náhradnej dopravy bude premávať v úseku Vozovňa Krasňany - Blumentál, pričom bude jazdiť podľa osobitného cestovného poriadku. Pre zlepšenie obslužnosti na zastávke Vozovňa Krasňany vodiči električiek a autobusov umožnia prestup cestujúcich z električky na autobus náhradnej dopravy X3. Náhradný autobus bude premávať rovnako v 7 až 8-minútovom intervale.

Linka 5/8 bude premávať po spojenej trase a zabezpečí obslužnosť mestských častí Dúbravka a Ružinov. Počas výluky bude premávať nasledovne: Dúbravka, Saratovská, Karloveská, Nábr. arm. gen. Svobodu, tunel, Kapucínska, Obchodná, Radlinského, Blumentál, Vazovova, Krížna, Trnavské mýto, Ružinov. Linka č. 5/8 bude premávať podľa štandardných cestovných poriadkov v 15-minútovom intervale. Upozorňuje však cestujúcu verejnosť, že môže dôjsť k odchýlkam, nakoľko ide odklonovú trasu tejto linky.

Cestujúcim za pochopenie ďakujeme.