Výluka električiek na Jesenského ulici a nábreží - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Tlačové správy

Výluka električiek na Jesenského ulici a nábreží

Dopravný podnik Bratislava, a.s. si dovoľuje informovať cestujúcu verejnosť, že od 4. júla 2015 bude vylúčená premávka električiek č. 2 a 4 na Jesenského ulici. Obmedzenia v južnej časti centra hl. mesta Bratislavy budú v úseku od tunela pod Hradom cez nábrežie, Nám. Ľ. Štúra, Mostovú a Jesenského ulicu z dôvodu výstavby koľajovej križovatky na stavbe električkovej trate do Petržalky, pričom od 6. júla 2015 bude ďalej prebiehať výluka na Jesenského ulici. Na zabezpečenie obslužnosti bude zavedená posilová električková doprava na linke č. 6.

Od 4. júla 2015 (sobota) bude vylúčená premávka električiek liniek č. 2 a 4 na Jesenského ulici.
Električky linky č. 2 budú premávať okružnou trasou, t . j. od ŽST Nové Mesto po zastávku „Poštová-Martinus“ po stálej trase (v súvislosti s výlukou električiek na Hlavnú stanicu), od uvedenej zastávky budú premávať cez Námestie SNP, Kamenné námestie, Špitálsku, Americké námestie,
od zastávky „Blumentál“ na Radlinského ul. k ŽST Nové Mesto po stálej trase.
Električky linky č. 4 budú premávať obojsmerne medzi zastávkami „Mariánska/Kamenné námestie“ na Špitálskej ul. a „Park kultúry“ na Nábr. arm. gen. L. Svobodu cez Námestie SNP, Kapucínsku, tunel.


V súvislosti s výlukou na Jesenského ulici bude zároveň od pondelka 6. júla 2015 zavedená posilová električková doprava z Karlovesko-Dúbravskej radiály do centra mesta k Mostu SNP. Premávať bude linka číslo 6, na ktorú budú nasadené obojsmerné električky, ktoré majú umožnený prejazd na stavebnej výhybke za zastávkou Most SNP.

Uzavreté traťové úseky:
- Nábr. arm. gen. Svobodu od Karlovej Vsi - priamo, v smere na Most SNP okrem električky typu 30T
- tunel pod Hradom- odbočenie doľava, v smere na Most SNP okrem električky typu 30T
- Rázusovo nábr. za stavebnou výhybkou s prejazdom na protismernú koľaj (zastávka Most SNP v smere na Nám. Ľ. Štúra)
- Námestie SNP - odbočenie doprava, v smere na Jesenského
- Špitálska ul. - odbočenie doľava, v smere na Jesenského

Od 6. júla 2015 budú počas výluky premávať električky linky č. 6 obojsmerne po trase: Dúbravka – Karlova Ves – MOST SNP
Električky linky č. 6 nebudú premávať počas trvania dopravných obmedzení medzi centrom mesta a ŽST Vinohrady. Počas trvania výstavby koľajovej križovatky nebudú obsluhované zastávky „Námestie Ľ. Štúra“ a „Jesenského“. Odporúčame cestujúcim využiť v smere Karlova Ves, Dúbravka zastávku „Most SNP“, v centre mesta zastávky „Námestie SNP/Kamenné námestie“.
Obnovenie premávky električiek cez Mostovú, Jesenského predpokladáme približne o 3 mesiace.