Vyjadrite svoj názor na MHD v hlavnom meste - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Tlačové správy

Vyjadrite svoj názor na MHD v hlavnom meste

Dopravnému podniku Bratislava záleží na spokojnosti cestujúcich a kvalite poskytovaných služieb. Zároveň nás zaujíma názor cestujúcej verejnosti na kvalitu MHD v hlavnom meste a preto sme pre vás v spolupráci so spoločnosťou KPMG pripravili dotazník.
DPB v súčasnosti spúšťa masívnu obnovu vozidlového parku - od mája 2014 a počas roka 2015 bude v uliciach Bratislavy jazdiť 120 nových trolejbusov, 60 nových električiek a 100 nových autobusov. Veríme, že tak zabezpečíme pre cestujúcich vysoký komfort cestovania verejnou dopravou. Táto modernizácia vozidlového parku, ktorý je v súčasnosti zastaralý, sa podarila vďaka úsiliu zamestnancov Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktorí uvoľnili na modernizáciu bratislavského vozoparku prostriedky z fondov EU. Cestujúci nové komfortné vozidlá pocítia už čoskoro nasadením nových trolejbusov a postupne aj nových električiek.
DPB záleží na názore cestujúcej verejnosti, aby na základe vyjadreného úsudku, naďalej pokračoval v skvalitňovaní služieb. Veríme, že si nájdete pár minút na vyplnenie dotazníka, aby sme v budúcnosti mali spätnú väzbu priamo od vás – cestujúcich.
Za váš čas vopred ďakujeme.