V tuneli pod Hradom objavili ďalšie trhliny - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Tlačové správy

V tuneli pod Hradom objavili ďalšie trhliny

Spoločnosť Slovenské tunely a.s. v týchto dňoch ukončuje sanačné práce v tuneli pod Hradom. Stavbu však po ich ukončení nebude možné sprístupniť plánovanom termíne.
Odborníci totiž už v počiatočnej fáze po odhalení trhlín odporúčali zhľadom na charakter a vek stavby komplexný prieskum a upozorňovali na možné ďalšie skryté závady. Ak by sa prieskum neuskutočnil, po sprevádzkovaní tunela by hrozili ďalšie možné komplikácie, pre ktoré by musel byť opätovne odstavený z prevádzky.

DPB si na základe týchto odporúčaní objednal prieskum georadarom, ktorý v ostení tunela odhalil ďalšie, ešte závažnejšie poruchy na troch problematických úsekoch. Na týchto miestach sa v stredu 23. 5. 2012 začalo 36 jadrových vrtov, ktoré majú určiť rozsah poškodenia. Záverečná správa bude podkladom pre projekt ďalšej sanácie.

Tunel pod hradom je uzavretý od začiatku februára. V jeho ostení sa našli praskliny, ktoré v prudkých mrazoch spôsobila rozpínajúca sa zamrznutá voda. Električková doprava odvtedy premáva po obchádzkových trasách.