Uzávierka v križovatke ulíc Imricha Karvaša a Radlinského - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Tlačové správy

Uzávierka v križovatke ulíc Imricha Karvaša a Radlinského

Od 13. júla 2015 (pondelok) bude čiastočne uzavretá križovatka ulíc Imricha Karvaša a Radlinského z dôvodu realizácie koľajových konštrukcií, v rámci projektu modernizácie električkovej trate Radlinského - Štefanovičova. Obmedzenia sa dotknú liniek č. 31, 39, 94 a N55.
Trvanie obmedzenia cestnej premávky sa predpokladá na dobu 4-5 týždňov.

Z dôvodu realizácie koľajových konštrukcií v danom úseku budú linky č. 31, 39, N55 v smere na Trnavské mýto, Súhvezdnú a Raču premávať nasledovne: z Námestia 1. mája odklonom na Kollárovo námestie so zastavením na zastávke trolejbusov „Kollárovo nám.“ (náhrada za zastávku Nám. 1. mája) a následne cez Radlinského ulicu. Od zastávky „Blumentál“ budú premávať po stálej trase liniek.

Linka č. 94 bude v centre mesta premávať po skrátenej trase po náhradnú konečnú zastávku „Slovenská technická univerzita“ na Radlinského ulici. Linka bude v centre premávať z Námestia slobody smerom na ulicu Imricha Karvaša a na Radlinského ulicu, kde za zastávkou električiek zastaví na náhradnej zastávke „STU“, ktorá je priebežnou konečnou zastávkou a odtiaľto naspäť do Petržalky cez Kollárovo námestie.