Úprava koľají v Rači - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Tlačové správy

Úprava koľají v Rači

Cestujúca verejnosť určite privíta kvalitnejšiu a komfortnejšiu prepravu električkami vďaka úpravám tratí, ktoré zamestnanci DPB realizovali v uplynulom období.

Dopravný podnik Bratislava už v mesiaci jún 2014 naplánoval úpravu geometrickej polohy koľají v nasledovných úsekoch tratí: Račianske mýto – Ursínyho, Pionierska – Žst. Vinohrady, Nový záhon – Pekná cesta, Hečkova – Hybešova. Špeciálnou požiadavkou bola jednokoľajná úprava v úseku Jurajov Dvor – Odborárska. V tomto úseku sú totiž plánované skúšobné jazdy nových električiek.


Neustále rastúce požiadavky na kvalitu, komfort, ale najmä bezpečnosť koľajovej dopravy, ako aj zvyšujúce sa nároky na prepravu, spôsobujú aj zvyšovanie nárokov na stabilitu a kvalitu koľajového zvršku a spodku. Od týchto faktorov priamo závisí geometrická poloha koľaje. Udržaním predpísaných hodnôt geometrickej polohy koľají sa zabezpečí plynulá a bezpečná jazda električiek a zároveň sa eliminujú možné nepriaznivé vplyvy, napríklad opotrebenie koľajníc, pokles nivelety koľaje (projektovou dokumentáciou predpísaná skutočná "nadmorská" výška koľaje), pokles zvarov, či eliminácia odstredivých síl pri jazde v oblúkoch. Práce v koľajach s otvoreným štrkovým lôžkom DPB realizoval automatickým strojným zariadením – tzv. podbíjačkou. Dňa 17.6.2014 sa vo vozovni Krasňany realizovalo zloženie podbíjačky z prepravného návesu, ktoré sa vykonalo bez komplikácií. Samotná podbíjačka má totiž v úrovni kabín hydraulické podpery na oboch stranách, ktorými sa dokáže z prepravného zariadenia zdvihnúť a po vysunutí prepravného zariadenia spod podbíjačky sa samostatne uloží do koľaje. Začiatok prác sa realizoval na Račianskom mýte dňa 20. júna a všetky boli ukončené dňa 1.7.2014 v skorých ranných hodinách podľa navrhnutého harmonogramu. Prínos podbíjania bol zistiteľný okamžite po podbití uceleného úseku, nakoľko použitý typ podbíjačky má vlastné záznamové zariadenie, ktorého výstupom sú dva grafy – geometria koľaje pred podbitím a po podbití. Pozitívny prínos potvrdili aj samotní vodiči električiek ihneď po odskúšaní jázd v opravených úsekoch.
DPB verí, že skvalitnenie električkovej dopravy v Rači ocení aj cestujúca verejnosť, nakoľko úprava geometrickej polohy koľaje minimalizovaním smerových a výškových závad koľaje zabezpečí pokojnejšiu jazdu električkových vlakov bez výrazných otrasov a vibrácií, čím sa jazda stane komfortnejšou a pohodlnejšou. Zároveň tieto zmeny zaregistrujú aj tí, ktorí električkou necestujú - vylepšením geometrickej polohy koľaje sa totiž zmierni aj negatívny dopad električkovej prevádzky na okolité prostredie - zníženie intenzity hluku a vibrácií vznikajúcich pri jazde električkových vozidiel.