Stanovisko k úsporným opatreniam DPB, a. s. - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Tlačové správy

Stanovisko k úsporným opatreniam DPB, a. s.

Dopravný podnik Bratislava v súvislosti s prijatými úspornými opatreniami, ktoré sa začali nástupom nového manažmentu od 1. júla 2011, predložil Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava „Opatrenia na redukciu výkonov MHD V Bratislave.“ 

 Okrem znižovania stavu zamestnancov DPB, a. s., úspory materiálových nákladov, spoločnosť navrhuje zredukovať do konca roka 1,5 milióna najazdených kilometrov, čo predstavuje len 10 percentnú úsporu z celkového množstva plánovaných vozokilometrov.

Navrhované úsporné opatrenia sú z dôvodu kritickej finančnej situácie spoločnosti nevyhnutné. DPB, a. s. hrozila do konca roka 2011 strata takmer vo výške 12 miliónov eur, ktorú nové vedenie plánuje znížiť na 6,9 milióna eur. Situácia je o to horšia, že záväzky voči Dopravnému podniku Bratislava si neplní ani mesto, ktoré doteraz spoločnosti DPB, a. s. neuhradilo 15 miliónov eur z minulých rokov a zároveň znížilo príspevky na tento rok o 3 milióny eur.

Dopravný podnik Bratislava, a. s. víta snahu primátora Bratislavy o vyvolanie odbornej diskusie o návrhoch na redukciu s mestskými poslancami a verejnosťou. Veríme, že vďaka nej sa podarí nájsť optimálne riešenie, ktoré by viedlo k stabilizácii finančnej situácie Dopravného podniku Bratislava.