Reakcia DPB na zavádzajúci článok v denníku Plus 1 deň - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Tlačové správy

Reakcia DPB na zavádzajúci článok v denníku Plus 1 deň

Dopravný podnik Bratislava sa dôrazne ohradzuje voči článku v denníku Plus 1 deň, ktorý je tendenčný a neobjektívny.

Predmetný článok autorky Petry Fačkovcovej - Klimešovej uverejnený dňa 12. novembra 2012 na str. 10 – 11, dezinterpretuje súvislosti o verejnej súťaži, ktorá bola transparentná. Už v samotnom názve „Kto bude prešívať zipsy za 40-tisíc eur?“ dochádza k hrubej manipulácii, napriek tomu, že DPB poskytol redaktorke stanovisko, v ktorom uvádza, že z daného objemu sa počas 3 rokov trvania zmluvy bude čerpať len podľa potreby. V samotnom texte je táto informácia uvedená iba okrajovo, aj keď je to kľúčová súvislosť. Ku dňu uzávierky denníka dokonca neboli čerpané žiadne prostriedky. Autorka túto informáciu zamlčala, čo DPB považuje za zámer so snahou o diskreditáciu vedenia a zamestnancov DPB.
Napriek poskytnutému stanovisku právneho oddelenia DPB, redaktorka Klimešová uviedla pracovné zaradenie zamestnanca, čo je v rozpore so zákonom 428/2002 o ochrane osobných údajov.
DPB považuje za tendenčné a zavádzajúce aj špekulatívne otázky autorky o vplyve bývalého poradcu generálneho riaditeľa na tender, ktoré nevie však podporiť faktami. V súťaži vyhrala najlacnejšia ponuka s najkvalitnejšími službami, a tieto kritériá v súťažiach nijako nesúvisia s akýmikoľvek príbuzenskými vzťahmi, o ktorých výberová komisia ani nemala vedomosť.
Služby, ktoré boli pre zamestnancov zabezpečené na základe požiadaviek odborárov, budú využívané v prípade ojedinelej potreby opráv uniforiem a DPB nepredpokladá, že tento objem by sa vyčerpal. Článok však navádza dojem, že spomínaná suma bude celá vyčerpaná, napriek tomu, že redaktorka mala aj tento predpoklad jasne uvedený v stanovisku DPB.
Vysúťažená spoločnosť má mnohé ďalšie, omnoho väčšie zákazky, dokonca pre Dopravný podnik Bratislava poskytovala služby aj v 90-tych rokoch a aj v minulosti sa uchádzala v niekoľkých ďalších tendroch, autorka článku však tieto súvislosti neuviedla.
Dopravný podnik Bratislava zároveň upozorňuje, že napriek opakovaným zníženým dotáciám zo strany mesta (o 2,4 mil. nižší rozpočet), sa mu v tomto roku podarí vďaka prijatým opatreniam dosiahnuť omnoho nižšiu stratu ako bola plánovaná. Tento výsledok DPB predpokladá aj napriek neočakávaným investíciám do rekonštrukcie tunela pod Hradom a zvýšeným nákladom na pohonné látky, ktoré spolu predstavujú viac ako 2,5 mil. eur.