Posilový autobus z Hlavnej stanice - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Tlačové správy

Posilový autobus z Hlavnej stanice

Dopravný podnik Bratislava posilní dopravu z bratislavskej Hlavnej stanice do centra mesta. Od 9. januára 2012 začne premávať náhradný autobus X13 z Hlavnej stanice cez Štefánikovu ulicu, Hodžovo námestie až po Kollárovo námestie. Špeciálny spoj nahradí zrušené električky a bude premávať v pracovných dňoch v 12-minútových intervaloch a počas víkendov a sviatkov v 15-minútových. Linka prioritne nahradí zrušenú električku č. 13.

 

Dočasne uzatvorený úsek DPB pravidelne monitoroval a na základe zabezpečenia obslužnosti už počas posledných mesiacov uplynulého roka pristúpil k posilneniu dopravy. Okrem zavedenia náhradných električkových liniek č. 15 a 16 Dopravný podnik Bratislava zvýšil frekvenciu intervalov trolejbusovej dopravy z Hlavnej stanice a zároveň opätovne zaviedol operatívne premávajúcu električku č. 7 z Vinohradov. Po rokovaniach s mestom vyplynulo, že čiastková rekonštrukcia trate by bola neefektívna, preto bratislavský dopravca zvolil alternatívu zavedenia posilovej autobusovej linky, ktorá zabezpečí spojenie Hlavnej stanice s centrom mesta (Hodžovo námestie a Kollárovo námestie) a umožní prestup na električkové linky premávajúce na Obchodnej ulici.
 
Dopravný podnik Bratislava pozastavil premávku električiek v úseku Radlinského – Hlavná stanica na základe diagnostiky Správy koľajových tratí 2. novembra. Dôvodová správa totiž poukázala na kritický, až havarijný stav trate. Pripravenú rekonštrukciu s predpokladanými nákladmi cca 9 miliónov eur však nie je možné realizovať, keďže časť úseku má v nájme súkromný investor.
Viac informácií o pozastavenej električkovej premávke na Hlavnú stanicu nájdete na www.dpb.sk.