PODPISOM ZMLUVY O NÁKUPE JEDNOSMERNÝCH ELEKTRIČIEK DOPRAVNÝ PODNIK BRATISLAVA UKONČIL TRI TENDRE - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Tlačové správy

PODPISOM ZMLUVY O NÁKUPE JEDNOSMERNÝCH ELEKTRIČIEK DOPRAVNÝ PODNIK BRATISLAVA UKONČIL TRI TENDRE

Spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, a. s. a Škoda Transportation, a. s. včera podpísali zmluvu, na dodávku pätnástich jednosmerných električiek typu 29 T pre Bratislavu v celkovej hodnote 36, 75 mil. EUR. Súčasťou tendra je aj opcia na dodávku ďalších pätnástich električiek a opcia na údržbu vozidiel na obdobie 15 rokov.
„Je to veľmi dobrá správa pre cestujúcu verejnosť v našom meste. Aj v Bratislave sa bude konečne cestovať modernými a kvalitnými električkami, ktoré spĺňajú najvyššie štandardy,“ povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ DPB, a. s. Ľubomír Belfi.
Jednosmerné päťčlánkové električky 29 T majú kapacitu až 241 cestujúcich, z toho miest na sedenie je 69. Nové električky ponúknu predovšetkým komfortné cestovanie. Sú kompletne vybavené klimatizáciou, ako pre cestujúcich, tak aj pre vodiča. Zároveň disponujú spoľahlivým kamerovým systémom so šiestimi vnútornými a šiestimi vonkajšími kamerami, ktoré zvyšujú bezpečnosť cestujúcich. Samozrejmosťou je aj prehľadný audiovizuálny a informačný systém vrátane zariadenia pre hlasovú komunikáciu medzi nevidiacimi cestujúcimi a vodičom. Pre ľudí so zníženou pohyblivosťou je pripravená aj výklopná plošina a takmer celá električka je koncipovaná ako nízkopodlažná. Nové jednosmerné električky majú podvozok s rozchodom na 1000 mm a prvý a posledný podvozok sú plne otočné. Ich maximálna prevádzková rýchlosť je 65 km/hod. Ľahko dostupná elektrická výzbroj sa nachádza na streche vozidla a pri brzdení dochádza k rekuperácii energie, čo spoločne s asynchrónnymi trakčnými motormi znižuje náklady na prevádzku i údržbu.

Nové električky sa postupne objavia v uliciach hlavného mesta do roku 2015. „Naša spoločnosť Škoda Transportation slávi v Bratislave ďalší významný úspech. Cestujúci sa môžu tešiť na úplne nové a moderné vozidlá, ktoré im poskytnú vysoký komfort cestovania,“ povedal Jaromír Jelínek, obchodný riaditeľ Škoda Transportation, a. s.
„Podpisom tejto zmluvy sme ukončili tri veľké obstarávania na nákup nových vozidiel primárne z prostriedkov Európskej únie a hlavné mesto Bratislava tak získa nové jednosmerné a obojsmerné električky i nové trolejbusy. S využitím opcie príde k radikálnej obnove prestarnutého vozového parku MHD v Bratislave, ktorá by napríklad v prípade trolejbusov mala dosiahnuť takmer 100 percentnú obnovu a v prípade električiek približne polovicu vozoparku,“ povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ DPB, a. s. Ľubomír Belfi.
Spolu s 15 obojsmernými električkami s opciou na ďalších 15 električiek, by tak mohla Bratislava získať v najbližších rokoch spolu až 60 nových vozidiel. Pri tom od roku 1996 ide o vôbec prvý nákup úplne nových električiek pre DPB, a. s. a nielen modernizáciu starých vozňov. Tieto električky budú vôbec prvé nízkopodlažné a mali by zabezpečiť aj efektívne spojenie na plánovanej trase do Petržalky. Do hlavného mesta pribudne aj 80 nových trolejbusov s opciou na ďalších 40 vozidiel, ktoré zabezpečia výrazné skvalitnenie služieb a verejnú dopravu na úrovni európskeho štandardu.
Na financovaní nákupu nových vozidiel sa až vo výške takmer 85 percent podieľa Európska únia v rámci Operačného programu Doprava, ktorého riadiacim orgánom u nás je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Je to zásadný rozdiel oproti minulosti a takýmto postupom sa výrazne šetria investičné prostriedky podniku. „Na tomto mieste sa musím poďakovať Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, osobitne ministrovi Jánovi Počiatkovi a celému jeho tímu, spoločnosti JASPERS, bez ktorých pomoci by sa tento náročný projekt neuskutočnil,“ povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ DPB, a. s. Ľubomír Belfi.
Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ján Počiatek totiž zmenil pôvodne plánované využitie prostriedkov z Operačného programu Doprava a tým umožnil túto historickú obnovu vozoparku MHD v Bratislave.. „Ako ukázala nezávislá štúdia realizovateľnosti, projekt železničnej stanice Filiálka pripravovaný mojím predchodcom by nám Európska únia nikdy nepreplatila a peniaze pre Slovensko by prepadli. Vynaložili sme nesmierne úsilie na prípravu menších, no zato efektívnych projektov pre Bratislavu a Košice s cieľom zlepšiť kvalitu verejnej dopravy, a tým aj kvalitu života obyvateľov týchto dvoch najväčších slovenských miest. Som veľmi rád, že Bratislavčania sa aj vďaka eurofondom konečne dočkajú moderných električiek a trolejbusov a mestská hromadná doprava v hlavnom meste sa postupne dostane na úroveň ostatných európskych metropol,“ povedal minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ján Počiatek.
Ukončenie tendrov na nákup nových vozidiel MHD víta aj primátor hlavného mesta Bratislavy Milan Ftáčnik. „Som rád, že Dopravný podnik v krátkej dobe ukončil už tretiu verejnú súťaž, ktorá prináša nielen pre Bratislavčania, ale i návštevníkov slovenskej metropoly, veľmi pozitívnu správu. Slovenská metropola môže za pomoci európskych fondov modernizovať vozový park DPB, v meste budú čoskoro premávať moderné električky či trolejbusy. To je najlepšia pozvánka pre širokú verejnosť, aby ľudia prijali ponuku samosprávy a presadli z pohodlia osobného auta a po Bratislave cestovali modernými, kvalitnými prostriedkami MHD,“ uviedol primátor Milan Ftáčnik.
Základné technické parametre električiek 29 T: Dĺžka električky: 32,5 m, Nízkopodlažnosť: 87 %, Rozchod: 1000 mm, Max. prevádzková rýchlosť: 65 km/h, Obsaditeľnosť: 241 (z toho sediacich cestujúcich 69)