Platby pokút kartou cestujúci uvítali - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Tlačové správy

Platby pokút kartou cestujúci uvítali

Už po prvých dňoch sa nová služba, ktorú DPB, a. s. spustil 11. 10. 2013 ukázala ako mimoriadne efektívna. Počas tohto krátkeho obdobia ju využili v spojoch MHD desiatky cestujúcich.
Cestujúci, ktorí sa pri výkone kontroly nevedia preukázať platným cestovným lístkom, môžu zaplatiť pokutu na mieste priamo vo vozidle nielen v hotovosti, ale aj platobnou kartou. Revízori sú totiž vybavení prenosným zariadením na platbu kartou, tzv. POS terminálom. „Za pondelok 14. 10. 2013 bolo vďaka tejto službe uhradených až 18 pokút prostredníctvom platby kartou, čo svedčí o tom, že DPB zavedením tejto služby skvalitnil proces výkonu kontroly a vyšiel v ústrety cestujúcej verejnosti. Tá túto novú službu hodnotí pozitívne, nakoľko cestujúci bez platného cestovného lístka často pri sebe nemali potrebnú hotovosť na zaplatenie sankčnej úhrady, resp. prirážky. Zároveň sa tým cestujúci vyhnú aj plateniu pokuty v doplatkovej pokladni na Olejkárskej ulici alebo prevodom na účet DPB,“ vyjadril sa predseda predstavenstva a generálny riaditeľ DPB Ing. Ľubomír Belfi.
Platba kartou prostredníctvom POS terminálu zefektívni proces platenia aj z toho dôvodu, že mnohí cestujúci často stratili informačný leták o sankčnej úhrade, resp. prirážke, dokonca sa nedostavili ani v lehote do 30 dní do doplatkovej pokladne. Po tejto časovej lehote však DPB, a. s. postupuje všetky prípady ako neuhradené pohľadávky advokátskej kancelárii, ktorá ich následne vymáha.
DPB vyjadruje presvedčenie, že po zavedení audiozáznamov a urýchlenia platby v doplatkovej pokladni, aj túto službu cestujúca verejnosť ocení a bude ju využívať čoraz väčšie množstvo cestujúcich bez platného cestovného lístka.