Otvorenie trolejbusovej trate Pražská – Hroboňova - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Tlačové správy

Otvorenie trolejbusovej trate Pražská – Hroboňova

Od 27. marca 2012 začne premávať nová linka na novovybudovanej trolejbusovej trati. Predĺženie trate prispeje k rozvoju trolejbusovej dopravy v Bratislave a eliminuje až 45-tisíc neproduktívne najazdených kilometrov ročne. Slávnostné otvorenie trate sa uskutoční 27. marca 2012 o 15:00 vo vozovni Hroboňova za účasti primátora mesta Bratislava Milana Ftáčnika, generálneho riaditeľa DPB Ľubomíra Belfiho a generálneho riaditeľa spoločnosti ELZA Vladimíra Kováča. Na obnovenej trati v oblasti Horského parku bude premávať nová trolejbusová linka č. 64, ktorá zabezpečí spojenie z Trnavského mýta na Lovinského cez Šancovú ulicu. Nový spoj s obratiskom na Jelačičovej ulici bude jazdiť v 20-minútových intervaloch.

Keďže trolejbus č. 64 zabezpečí obslužnosť v úseku Lovinského - Hroboňova - Pražská - Šancová - Trnavské mýto, od 27. marca bude mať autobusová linka č. 41 skrátenú trasu. Autobus bude premávať na úseku Vozovňa Hroboňova - Drotárska cesta – Búdkova. Jeho interval bude prispôsobený premávke trolejbusu č. 64, na ktorý bude od vozovne Hroboňova nadväzovať. Kapacitne najvyťaženejší úsek tak bude mať zabezpečenú lepšiu obslužnosť vďaka novej trolejbusovej linke.

Projekt Trolejbusová trať Pražská – Hroboňova bol spolufinancovaný z fondov Európskej únie - Operačného programu Bratislavský kraj, štátneho rozpočtu a rozpočtu prijímateľa pomoci – Hlavného mesta SR Bratislavy. Projekt vypracovala spoločnosť Deltes, s.r.o. a stavbu zrealizoval víťazný uchádzač spoločnosť ELZA Elektromontážny závod Bratislava, a.s. Celková dĺžka trate je 4 150 metrov. Výstavba sa skončila 12. 12 2011, následne bola uvedená do skúšobnej prevádzky. Zmluvná cena so zhotoviteľom diela  bola 2 361 364.91 Eur.
Projekt zahŕňal okrem výstavby trolejového vedenia vrátane trakčných stožiarov v úseku Hroboňova - Pražská aj nové vedenie vo vozovni Hroboňova, ktoré nezodpovedalo potrebným štandardom na prevádzku trolejbusov. V rámci výstavby boli vedenia napojené aj na existujúcu trať na Búdkovej a Lovinského a tiež na Pražskej v odbočke na Kramáre.
Nová trolejbusová trať skvalitní dopravu prepojením trate Pražská – Kramáre s trolejbusovou traťou Mudroňova – Lovinského. Umožní tým vytvorenie linky prepájajúcej Pražskú ulicu s Mudroňovou. Vďaka novému spoju budú posilnené vyťažené autobusy č. 84 a 184, ktoré prepravujú najmä študentov medzi internátom Horský park a Ekonomickou univerzitou. Preferovanie trolejbusovej dopravy má aj ekologický rozmer, keďže trolejbusy sú k životnému prostrediu šetrnejšie ako autobusy.
Bratislavský dopravca sprevádzkovaním trate a ďalšími plánovanými úpravami ušetrí 45-tisíc neproduktívnych kilometrov ročne, ktoré vznikali dlhými výjazdmi trolejbusov z vozovne na linky a ich dojazdmi späť do vozovne.