Od novembra končí bezplatné cestovanie MHD v Bratislave pre ťažko zdravotne postihnutých - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Tlačové správy

Od novembra končí bezplatné cestovanie MHD v Bratislave pre ťažko zdravotne postihnutých

Držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S s trvalým pobytom v v bratislavskom kraji budú mať na električenky zľavu 90%. Táto výnimka platí aj pre držiteľov diamantovej Janského plakety a Protikomunistických odbojárov a politických väzňov, nie však pre ich rodinných príslušníkov.

Zdravotne ťažko postihnutí občania už nebudú môcť ako doposiaľ cestovať v bratislavskej mestskej hromadnej doprave bezplatne, nakoľko poslanci mestského zastupiteľstva v Bratislave túto výnimku neschválili. Táto skupina cestujúcich si teda od spustenia III. etapy BID, ktorá sa plánuje od 1.11.2015, bude musieť v predajniach DPB, a.s. zakúpiť električenky s 90% zľavou.

Protifašistickí odbojári nebudú mať nárok na zľavu vzhľadom na to, že spadajú už do kategórie osôb nad 70 rokov.

Zmenu schválili dňa 24.9.2015 bratislavskí mestskí poslanci. Zľava vo výške 90% pre držiteľov preukazov ŤZP a ŤZP-S a tiež pre držiteľov diamantovej Janského plakety a s trvalým pobytom v bratislavskom kraji však platí len na zakúpené električenky.

DPB, a.s. upozorňuje, že výnimka platí len pre samotných držiteľov plakiet a Protikomunistických odbojárov a politických väzňov, nie však pre ich rodinných príslušníkov, ako tomu bolo doposiaľ.

DPB, a.s. upozorňuje túto skupinu cestujúcich, že pri jednorazových lístkoch poslanci 90% zľavu neschválili, takže cestujúci si budú musieť zakúpiť zľavnený cestovný lístok s 50% zľavou.