Obsluha otvárania dverí na nových trolejbusoch - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Tlačové správy

Obsluha otvárania dverí na nových trolejbusoch

 Dopravný podnik Bratislava si dovoľuje upozorniť cestujúcu verejnosť, že všetky nové trolejbusy majú odlišný systém otvárania dverí ako staršie typy trolejbusov.
Nový vonkajší dotykový systém otvárania dverí, ktorý je na nových trolejbusoch zreteľne označený piktogramom, má odlišný vonkajší dotykový senzor. Ak ho cestujúci stlačí len jedným prstom ako je to u starších typoch vozidiel, senzor nereaguje, a teda dvere sa neotvoria. Senzor reaguje len vtedy, ak cestujúci priloží na vyznačené miesto otvárania dverí celú dlaň, vtedy sa dvere riadne otvoria. Prosíme preto cestujúcich, aby do vonkajšieho dotykového systému otvárania dverí nebúchali a neskúšali dvere otvárať iným spôsobom.
Ak teda cestujúci dodržia správny postup dotykom dlane, vodiči nových trolejbusov nebudú nútení otvárať všetky dvere, aj tie, ktoré cestujúci v danom momente na nástup nevyužijú. V horúcich dňoch sa tým zabráni sálaniu tepla do trolejbusov, ktoré majú klimatizáciu a naopak, v zime sa zabráni úniku tepla z vykúrených vozidiel.
Veríme, že cestujúci si na tento odlišný spôsob otvárania dverí čoskoro zvyknú a prevádzka nových vozidiel tým bude efektívnejšia. Zároveň pre uľahčenie otvárania dverí zvonka dal DPB, a.s. vyrobiť zreteľné nálepky okolo senzoru, ktoré cestujúcich navigujú na správny spôsob otvárania dverí nových trolejbusov zvonka.