Obnovenie električkovej dopravy na Hlavnú stanicu - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Tlačové správy

Obnovenie električkovej dopravy na Hlavnú stanicu

Dopravný podnik Bratislava oznamuje cestujúcej verejnosti, že električková doprava na Hlavnú stanicu bude opätovne sprevádzkovaná od 11. novembra 2014, kedy sa začne testovacia prevádzka.

Vrchný úsek trate na Hlavnej stanici sa začal opravovať na základe ukončených rokovaní s investorom prestavby Predstaničného námestia a ukončením predprípravných a diagnostických prác.

Nová linka č.1 bude premávať okružnou trasou Hlavná stanica - Imricha Karvaša - Obchodná - tunel - nábrežie - Jesenského - Nám. SNP - Obchodná - Imricha Karvaša - Hlavná stanica.
Linka č. 2 bude premávať od ŽST Nové Mesto cez Vazovovu ulicu a uzol Blumentál na Hlavnú stanicu.
Autobusová linka č. X13 ostane naďalej v prevádzke z dôvodu modernizácie trate na Štúrovej ulici, čím sa zabezpečí lepšia obslužnosť a spojenie medzi Hlavnou stanicou a centrom mesta.

V najkritickejšom stave bolo obratisko a úsek po Kýčerského ulicu, čo aj bolo hlavným dôvodom pozastavenia električkovej dopravy na Hlavnú stanicu. Počas opravných prác, ktoré realizoval DPB, sa vymenili koľajové oblúky a osadili nové koľajové konštrukcie. Koľajový úsek medzi zastávkou Nám. Franza Liszta a začiatkom obratiska bol zrepasovaný a sfunkčnený.
Po dôkladnom posudzovaní úseku medzi zastávkou Nám. Franza Liszta vrátane priľahlého úseku prejazdu cez Šancovú ulicu a koľajového oblúku na Štefanovičovej ulici, sa zistilo, že stav koľajového telesa je vyhovujúci, nakoľko bol v roku 2011 opravovaný. Taktiež sme opravili úsek od Čajkovského ulice po Kýčerského - výmenou koľajových pásov za nové vrátane podvalov s upevňovacími uzlami a nového asfaltobetónového krytu.

Spodný úsek bude modernizovaný z prostriedkov EÚ. DPB zrealizuje regeneráciu koľajových konštrukcií a oblúkov aj na Radlinského ulici, aby bola celá trasa plne sfunkčnená aj za cenu obmedzenej zníženej prevádzkovej rýchlosti. „Modernizácia spodného úseku sa začne na jar roku 2015 a keďže našou prioritou bolo opätovné obnovenie električkovej dopravy na Hlavnú stanicu, rozhodli sme sa spustiť prevádzku električiek už po ukončení opravných prác vrchného úseku. V nasledujúcich mesiacoch možno predpokladať zvýšený počet cestujúcich vlakmi, preto obnovenie električkovej dopravy výrazne pomôže cestujúcej verejnosti,“ vyjadril sa predseda predstavenstva a generálny riaditeľ DPB, a.s. Ing. Ľubomír Belfi.