Obmedzenie trolejbusovej dopravy - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Tlačové správy

Obmedzenie trolejbusovej dopravy

V súvislosti s kritickým stavom trolejbusov, ktorých priemerný vek je dnes až 19 rokov, Dopravný podnik Bratislava nedokáže zabezpečiť kompletnú dennú výpravu.

Od pondelka 11. marca 2013 sa na trolejbusových linkách 201, 202, 206 a 208 predlžuje interval medzi spojmi. Ide o dôsledok technicky nevyhovujúceho stavu trolejbusov Dopravného podniku Bratislava, a. s., na ktorý vedenie spoločnosti upozorňovalo v priebehu celého minulého roku. V dôsledku vysokého veku vozidiel, dlhotrvajúcej tuhej zimy a zlého stavu komunikácií v hlavnom meste sa vo februári zlomili rámy až na štyroch kĺbových trolejbusoch. Už minulý mesiac DPB nebol v niektorých dňoch schopný zabezpečiť rannú výpravu trolejbusov, čo mohli cestujúci pocítiť najmä v špičke vynechaním spojov. Príčinou týchto porúch bol rovnako vysoký vek a nepriaznivé klimatické podmienky.

Z uvedených dôvodov všetky vozidlá museli absolvovať dôkladnú technickú prehliadku, aby neprišlo k ohrozeniu zdravia a bezpečnosti cestujúcich. Defektoskopiou sa zistilo, že DPB musí vyradiť z prevádzky ďalšie 4 kĺbové vozidlá.  Celkovo tak vozopark v uplynulých dňoch prišiel až o 8 kĺbových trolejbusov, ktorých je už aj tak v súčasnosti akútny nedostatok. Už pred vznikom tejto mimoriadnej situácie koncom februára a začiatkom marca chýbali do potrebnej dennej výpravy 2 kĺbové vozidlá, dnes ich je tak spolu až 10. Ide pritom o najstaršie vozidlá vo vozoparku DPB s vekom až 24 rokov, ktorých nosná konštrukcia je už opotrebovaná. Za životnosť trolejbusov sa pritom podľa ich výrobcu považuje hranica 12 rokov. Kĺbové vozidlá sú využívané na najvyťaženejších trasách v oblasti Dolné Hony a Prievoz. Výpadok až desiatich vozidiel preto cestujúca verejnosť výrazne pocíti. "Situáciu s plným nasadením riešime, aby cestujúci obmedzenia v špičke pocítili len krátkodobo. Buď ju vyriešime prenájmom vozidiel, aj keď zo strany mesta sme dostali na tento rok o 3 milióny EUR menej, zvažujeme však aj iné, finančne čo najvýhodnejšie varianty riešenia tohto problémového stavu, kým nebudú nové trolejbusy," vyjadril sa generálny riaditeľ DPB Ing. Ľubomír Belfi.

Pri krátkodobých poruchách trolejbusov v menšom počte vozidiel rieši DPB situáciu záložnými autobusmi. Výpadok v takomto rozsahu, žiaľ, nie sme schopní nahradiť záložnou dopravou, nakoľko aj tam je situácia u starších vozidiel obdobne kritická. Za posledné dva roky zo 100 autobusov značky Ikarus dodaných v roku 1998 bolo až 27 vyradených z prevádzky a to z rovnakého dôvodu, teda zlomených a prasknutých rámov.  Ich životnosť je pritom iba 8 rokov, takže takéto opotrebovania na konštrukciách sú dôsledkom prekračovania životnosti vozidiel.

Nové cestovné poriadky budú zverejnené na internetovej stránke www.dpb.sk a na zastávkach najneskôr tento víkend. Dopravný podnik Bratislava a. s. sa cestujúcej verejnosti ospravedlňuje.