Obmedzená prevádzka vybraných autobusových liniek - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Tlačové správy

Obmedzená prevádzka vybraných autobusových liniek

Dopravný podnik Bratislava oznamuje cestujúcej verejnosti, že vzhľadom na poruchovosť až 20 autobusov spôsobenú extrémnymi horúčavami, nastali počas dnešného rána výpadky v MHD.
Poruchy sa týkajú vozidiel, ktoré nie sú vzhľadom na ich závažnosť momentálne prevádzkyschopné. Na opravu si vyžadujú dlhší čas a DPB vyvíja maximálne úsilie, aby sa čo najskôr opätovne zaradili do prevádzky. Napriek tomu, že priemerný vek autobusov DPB je približne 7 rokov (toto číslo je dôsledkom nových vozidiel v skladbe), väčšina autobusov je po životnosti a ich vek je približne 20 rokov a viac, preto podliehajú častým poruchám. V uplynulých dňoch DPB zaznamenal zvýšenú poruchovosť najmä v súvislosti s extrémnymi horúčavami: prasknutie niekoľkých palivových nádrží pohonných hmôt, prehrievanie paliva pri plynových vozidlách, čo spôsobilo poškodenie reduktorov plynu a pre zvýšené teploty evidujeme aj poruchy na elektroinštaláciách vozidiel.
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ DPB Ing. Ľubomír Belfi z tohto dôvodu nariadil mimoriadne nasadenie pracovníkov v dielňach, aby sa urýchlilo opravovanie porúch a nedošlo tak k výpadkom spojov najmä v špičkách. Divízia Autobusy na základe príkazu vedenia zabezpečila aj mimoriadne práce cez víkendy.
DPB okamžite pristúpil aj k úprave cestovných poriadkov vzhľadom na to, že niektoré obmedzenia pravdepodobne potrvajú až do zavedenia letného režimu. Odbor dopravného inžinierstva po dôkladnej analýze určil autobusové linky, ktoré budú mať obmedzenú premávku tak, aby to cestujúci pocítili čo najmenej. Zvolil redukciu intervalov najmenej vyťažených liniek ako plánované výpadky spojov, pričom nové cestovné poriadky budú zohľadňovať dodržiavanie nadväznosti jednotlivých liniek v dôležitých dopravných uzloch. Napríklad spoj č. 21 vynechá v ranných hodinách len jeden odchod medzi 5:00 a 6:00, pričom všetky ostatné výpravy v zhustených ranných intervaloch budú dodržané. Rovnakým princípom budú upravené aj intervaly ďalších liniek, čím sa cestujúci vyhnú preplneným spojom.
Redukcia vybraných intervalov sa bude týkať nasledovných spojov: 21, 34, 39, 68, 83, 84, 94, 95 a 98. Autobusy č. 55 a 178 nebudú premávať vôbec, nakoľko sú nahradené inými linkami. Spoj č. 55 je plne suplovaný súbežnou linkou č. 65 a obslužnosť spoja č. 178 v danom úseku zabezpečuje linka č. 87.
Dopravný podnik Bratislava zabezpečí komplexnú zmenu informačného systému. Od pondelka 24. 6. 2013 budú na všetkých zastávkach vyvesené nové cestovné poriadky, rovnako bude nastavený aj elektronický informačný systém a zmenené cestovné poriadky budú k dispozícii aj na webovej stránke DPB v predstihu už od 21. 6. 2013. Za obmedzenia autobusovej dopravy sa DPB cestujúcim vopred ospravedlňuje, túto situáciu však operatívne rieši a verí, že výpadky sa cestujúcich dotknú čo najmenej.