Nový Cenový výmer predplatných cestovných lístkov - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Tlačové správy

Nový Cenový výmer predplatných cestovných lístkov

Dopravný podnik Bratislava oznamuje cestujúcim, že od 1. 8. 2012 sa menia ceny predplatných cestovných lístkov. Ceny jednorazových cestovných lístkov ostávajú nezmenené.

Na základe vopred avizovaných zmien sa mení a dopĺňa Cenový výmer č. 1/2011 účinný od 1. augusta 2011 v súlade s § 20 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Zmeny sa dotknú všetkých predplatných cestovných lístkov, ktorých ceny sa zvyšujú o mieru inflácie za predchádzajúci kalendárny rok vo výške 3,9%.
Zvýšenie najmenej pocítia držitelia mesačných zľavnených (žiackych, študentských a dôchodcovských) predplatných cestovných lístkov, kde cena porastie len o 50 centov. Nezľavnený mesačný PCL sa od 1. augusta 2012 zvyšuje o 1 euro z pôvodných 25 na 26 EUR.

K tomuto systémovému opatreniu pristúpilo mesto Bratislava na základe dohody s vedením Dopravného podniku Bratislava. Návrh vyplynul z potreby zohľadnenia miery inflácie, ktorá v spoločnosti ovplyvňuje celkovú cenovú hladinu tovarov a služieb.

Naposledy sa cenový výmer menil v roku 2011 v auguste, keď sa po siedmich rokoch pristúpilo k plošnému zvýšeniu cien všetkých cestovných lístkov. Toto rozhodnutie vyplynulo z viacerých faktorov, vrátane nevyhnutnosti stabilizovať finančnú situáciu Dopravného podniku Bratislava. DPB vlani v lete prijal balíček úsporných opatrení, vďaka ktorým sa podarilo ušetriť 10 miliónov eur, čo vytvára predpoklad na nulový hospodársky výsledok v tomto roku. Vďaka tejto výraznej úspore v roku 2012 ceny jednorazových cestovných lístkov ostávajú nezmenené.

 

Nové ceny predplatných cestovných lístkov platné od 1. 8. 2012:

 

Typ predplatného cestovného lístka (PCL)

                                                                

Časová platnosť PCL - cena v EUR 

 

 

 30 dní

 90 dní

365 dní

nezľavnený - obyčajný

 

 

 

celosieťový

                           26,00€

                           68,60€

                        260,00€

CL + BID

                           27,66€

                           73,58€

                        279,92€

žiacky

 

 

 

celosieťový

                           13,00€

                           34,30€

 

CL + BID

                           13,83€

                           36,79€

 

študentský

 

 

 

celosieťový

                           13,00€

                           34,30€

 

CL + BID

                           13,83€

                           36,79€

 

dôchodcovský

 

 

 

celosieťový

                           13,00€

                           34,30€

                        130,00€

CL + BID

                           13,83€

                           36,79€

                        139,96€

prenosný

 

 

 

celosieťový

                           78,00€

                        205,70€

                        779,00€