Nový cenový výmer Predplatných cestovných lístkov - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Tlačové správy

Nový cenový výmer Predplatných cestovných lístkov

Dopravný podnik Bratislava oznamuje cestujúcim, že od 1. 8. 2013 sa menia ceny PCL. Ceny jednorazových cestovných lístkov ostávajú nezmenené.

Úprava cien Predplatných cestovných lístkov o mieru inflácie nastáva na základe minuloročného schváleného systémového opatrenia hlavného mesta SR Bratislavy. Tento návrh vyplynul z potreby zohľadnenia miery inflácie, ktorá má vplyv na celkovú cenovú hladinu tovarov a služieb.

V kontexte uvedeného opatrenia sa Dodatkom č. 1/2013 mení a dopĺňa Cenový výmer č. 1/2013 účinný od 1. marca 2013 v súlade s § 20 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Úpravu cien Predplatných cestovných lístkov najmenej pocítia držitelia 30-dňových zľavnených predplatných cestovných lístkov, v prípade ktorých sa cena zvýši len o 40 centov. Nezľavnený 30-dňový PCL sa od 1. augusta 2013 zvyšuje o 90 centov z pôvodných 26 EUR na 26,90. Výhodu majú držitelia Bratislavskej mestskej karty, ktorí majú 10% zľavu.
Dopravný podnik Bratislava upozorňuje cestujúcich, že ceny jednorazových cestovných lístkov ostávajú nezmenené. Rovnakú cenovú úroveň si držia už od poslednej úpravy cien v roku 2011, čím má Bratislava v porovnaní s mnohými európskymi mestami ceny jednorazových cestovných lístkov na MHD lacnejšie.

Vlaňajšia dohoda medzi vedením DPB a mestom vyplynula z požiadavky vyhnúť sa plošnému zvyšovaniu cien, ktoré by cestujúca verejnosť pocítila negatívne. Predchádzajúca úprava Cenového výmeru totiž nastala v roku 2011 až po siedmich rokoch, čím musela za toto obdobie zohľadniť takmer 20% úroveň inflácie. Jej vplyv sa prejavil v sústavnom raste nákladov na prevádzku MHD: nárastom cien pohonných hmôt, spotrebnej dane, nárastom DPH, cestnej dane a ďalších faktorov. Vďaka systémovému opatreniu sa v budúcnosti cestujúca verejnosť vyhne neefektívnemu a radikálnemu zvyšovaniu cien po dlhom období.