Nové trolejbusy v bratislavských uliciach - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Tlačové správy

Nové trolejbusy v bratislavských uliciach

Dňa 4.6.2014 vypravil Dopravný podnik Bratislava nové vysúťažené trolejbusy spoločnosti Škoda Electric, a. s. prednostne na linky obsluhujúce zdravotnícke zariadenia a centrum mesta.

Nové vozidlá, ktoré pre DPB, a.s. v predstihu dodala spoločnosť Škoda Electric, a. s. sú už kompletne vybavené informačným systémom. Dnešným dňom v hlavnom meste premáva 10 nových trolejbusov Škoda 30 Tr. Kompletná obsluha novými trolejbusmi je zabezpečená na linke č. 210, ktorá zabezpečuje spojenie medzi Hlavnou stanicou a Autobusovou stanicou. „Ďalšie nové vozidlá sú nasadené na linke č. 204, ktorá jazdí k Nemocnici Kramáre, čo bola naša priorita, nakoľko nízkopodlažné trolejbusy uľahčia nastupovanie a vystupovanie cestujúcim s obmedzenou pohyblivosťou. Nové trolejbusy jazdia taktiež na linke č. 206, ktorá obsluhuje trasu z Autobusovej stanice k Národnému ústavu srdcových a cievnych chorôb. Ďalšie nové trolejbusy sú nasadené na linku č. 212, ktorá od Vojenskej nemocnice obslúži aj zastávku Nemocnica Kramáre. Veríme, že novými komfortnými trolejbusmi spríjemníme a najmä uľahčíme cestovanie staršiemu obyvateľstvu,“ vyjadril sa predseda predstavenstva a generálny riaditeľ DPB, a.s. Ing. Ľubomír Belfi.
DPB, a.s. sa rozhodol nasadiť jedno nové vozidlo aj na linku č. 64, nakoľko sa s nasadením vozidla počítalo pôvodne na linky premávajúce na Trenčiansku (linky č. 207, 209), čo bude možné koncom mesiaca po ukončení predĺženia trolejbusovej trate na Trenčianskej ulici. Ďalšie vozidlá budú vypravené do premávky priebežne podľa harmonogramu a s využitím opcie tak DPB, a.s. postupne kompletne obnoví vozidlový park trolejbusov.