Nové ceny cestovných lístkov MHD v Bratislave - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Tlačové správy

Nové ceny cestovných lístkov MHD v Bratislave

V súlade s platným Cenovým výmerom č. 1/2011 vydaným hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava podľa § 20 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, sa od 1. 8. 2011 určujú nové ceny cestovných lístkov mestskej hromadnej dopravy v Bratislave pre Dopravný podnik Bratislava, a.s.

Cestovné lístky na jednu cestu sa menia nasledovne:
 
Základný 15-minútový neprestupný cestovný lístok na jednu cestu sa zvyšuje na 0,70 € a 60-minútový bude mať hodnotu 0,90 €. Zľavnené cestovné lístky podľa nového cenového výmeru budú stáť: 15-minútový 0,35 €60-minútový 0,45 €. Cena SMS lístka s časovou platnosťou 70 minút bude v hodnote 1,00 €. Cena prepravy nočným spojom s časovou platnosťou 90-minút bude od 01. 08. 2011 1,60 €.
 
Ďalšia zmena nastáva v zvýhodnení nočnej prepravy pre držiteľov predplatných a turistických cestovných lístkov. Od 1. augusta 2011 si už nebudú musieť priplácať za nočné spoje.
 
Dopravný podnik Bratislava, a. s. zároveň pristupuje k zjednodušeniu systému cestovania MHD pri využívaní predplatných cestovných lístkov, a to rušením tarifných pásiem. Prvé tarifné pásmo dnes využíva asi 51,6% cestujúcej verejnosti, druhé len 1,22% cestujúcich.
 
Najmenej pocíti zdražovanie početná skupina cestujúcich, ktorá využíva celosieťové električenky – v priemere 47,18%. Pre tých zdražie predplatný cestovný lístok len o 4,6 %. Ak sú držiteľmi Bratislavskej mestskej karty, prepravu budú mať dokonca o 6% lacnejšiu.
 
Všetky predplatné cestovné lístky predané do 31. 7. 2011 budú platiť na obdobie a v rozsahu pre ktoré boli vydané. Cestovné lístky na jednu cestu, turistické, kombinované cestovné lístky predané do 31. 7. 2011 bude cestujúca verejnosť môcť využiť do 31. 8. 2011. Po tomto termíne sa uskutoční výmena nevyužitých cestovných lístkov vo všetkých predajniach DPB, a.s. O výmene bude DPB, a.s. cestujúcu verejnosť včas informovať.
 
Nový cenový výmer súvisí so súčasnou ekonomickou situáciou a jej priamym dopadom na ceny v rôznych oblastiach. Súčasné ceny cestovného sú v platnosti od 1. 5. 2004, takže ich úroveň sa prakticky nemenila takmer 7 rokov. Úroveň inflácie za toto obdobie možno stanoviť až na takmer 20% a jej vplyvy sa prejavili v sústavnom raste nákladov na prevádzku MHD: nárastom cien pohonných hmôt, spotrebnej dane, nárastom DPH, cestnej dane a ďalších faktorov.