Nové autobusy súčasťou vozoparku DPB - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Tlačové správy

Nové autobusy súčasťou vozoparku DPB

Do Dopravného podniku Bratislava dodajú v nasledujúcich týždňoch 15 nových kĺbových autobusov značky Mercedes-Benz CapaCity. Do prevádzky ich Divízia Autobusy zaradí v druhom januárovom týždni. Vozidlá prichádzajú na základe zmluvy, ktorú podpísalo ešte predchádzajúce vedenie Dopravného podniku Bratislava.
Prvé štyri nové autobusy sú už vo vozovni Jurajov Dvor. V súčasnosti DPB zariaďuje všetky náležitosti, ktoré sú potrebné na ich sprevádzkovanie: inštalovanie vysielačiek, palubných počítačov, označovačov cestovných lístkov, informačných tabúľ a zabezpečenie dokumentácie.
Dopravný podnik Bratislava bude mať po dodaní zvyšných vozidiel celkovo 41 autobusov Mercedes-Benz Capacity.
Kĺbové, plne klimatizované nízkopodlažné autobusy Mercedes-Benz CapaCity majú dĺžku až 19,54 metra. Počet miest na sedenie v týchto vozidlách je 45 a na státie až 142, celkovo teda dokážu prepraviť až 187 cestujúcich. Autobusy sú vybavené naftovým radovým 6-valcovým motorom s technológiou Blue-Tec a 6-stupňovou automatickou prevodovkou. Vozidlá majú štvoro dvojkrídlových dverí s otváraním dovnútra s dopytovým ovládaním a zároveň disponujú aj ochranou proti privretiu tlakovými spínačmi. Pri druhých dverách je osadená plošina pre bezproblémový nástup telesne postihnutých cestujúcich. Zároveň je oproti týmto dverám vyčlenený aj priestor pre kočíky alebo invalidné vozíky. Cestujúci ocenia aj moderný vykurovací systém prostredníctvom elektrických vyhrievacích telies a strešné klimatizačné jednotky s integrovaným vykurovaním.