Nové autobusy Solaris kategórie MIDI dodal výrobca v predstihu - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Tlačové správy

Nové autobusy Solaris kategórie MIDI dodal výrobca v predstihu

Výrobca dodal dňa 22.5.2015 v rámci opcie Dopravnému podniku Bratislava posledných 5 kusov 10-metrových nových autobusov, ktoré budú nasadené na linky č. 123, 23, 130 a 30, prípadne podľa potreby.
Desaťmetrové autobusy MIDI Solaris Urbino, premávajú v bratislavských uliciach už od októbra roku 2014. DPB, a.s. vysúťažil 5 kusov týchto nízkopodlažných vozidiel, pričom využil aj opciu na ďalších 5 kusov. Autobusy sú moderne vybavené, poskytujú komfort vodičom a ich celková obsaditeľnosť je 75 miet.
Autobus MIDI Solaris Urbino je nízkopodlažnej konštrukcie so zapracovanými modernými ergonomickými prvkami v kabíne vodiča, s kvalitnými rozhľadovými podmienkami, doplnenými o kamerové systémy, čím sa zvyšuje bezpečnosť cestujúcich vo vozidle aj na zastávke. Je vyrobený z nerezovej ocele, kamerový systém je doplnený záznamovým zariadením a informačným systémom najnovšej generácie vrátane označovačov cestovných lístkov s možnosťou osadenia čítačiek čipových kariet. Prvý krátky midibus bol nasadený na linku č. 30 do Lamača, v súčasnosti dodané autobusy DPB, a.s. nasadí na linky č. 123, 23, 130 a 30, respektíve podľa aktuálnej potreby.
Nové vozidlá majú modernejší dizajn, sú nízkopodlažné, vybavené modernejším pohonom a pre cestujúcich je výhoda aj vybavenosť modernejšími prvkami informačného systému. Vozidlá sú vybavené: klimatizáciou, samoobslužným otváraním dverí ovládaným cestujúcimi, samostatnou signalizáciu nástupu/výstupu pre prepravu vozíkov pre osoby so zníženou pohyblivosťou, resp. detským kočíkom, kamerovým systémom sledujúcim pohľad do interiéru vozidla, na vonkajšie strany vozidla a do priestoru za vozidlom pri cúvaní. Pre nástup slabozrakých cestujúcich je vytvorený systém komunikácie medzi týmto cestujúcim a vozidlom/vodičom. Po aktivácii systému – systém oznámi cestujúcemu informáciu o linke a smere a vodiča upozorní o nástupe takejto osoby.
Po vybavení všetkých náležitých dokumentácií budú nasadené nové autobusy Solaris Urbino do premávky v priebehu budúceho týždňa.
Po dodávke všetkých 100 nových autobusov, ktorého nákup schválilo ešte vlani mestské zastupiteľstvo, vozidlový park výrazne omladne a priemerný vek autobusov sa bude pohybovať na úrovni 6 rokov.