Nová trolejbusová trať v Bratislave - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Tlačové správy

Nová trolejbusová trať v Bratislave

Dňa 5. augusta 2013 sa začne skúšobná prevádzka novej trolejbusovej trate v Bratislave, ktorá spojí Vojenskú nemocnicu s Patrónkou linkou číslo 212.

Jej dobudovaním sa dosiahlo obojsmerné trolejbusové prepojenie s prestupným uzlom Patrónka a tým bezproblémové prestupovanie z autobusových liniek MHD a regionálnych autobusov, prichádzajúcich z celej západnej časti Bratislavy a jej okolia. Vznikne tak možnosť priameho prestupu z autobusových liniek zo smerov Dúbravka, Lamač, Záhorská Bystrica a Devínska Nová Ves nielen na trolejbusovú linku obsluhujúcu Kramáre, ale aj s predĺženou trolejbusovou linkou číslo 207, ktorá premáva do Starého mesta. Po sprevádzkovaní novej trate sa skráti autobusová linka č. 22 po OD Tesco Lamač.
Vybudovaním tejto trasy a pripravovaného trolejbusového prepojenia Pražská - Brnianska - Patrónka sa trate v oblasti Kramáre a Patrónka dostanú do stavu pred rokom 1974, keď bola celá táto oblasť (zo smeru Pražská) obsluhovaná iba trolejbusovými linkami.
Objednávateľom stavby bolo Hlavné mesto SR Bratislava a realizovala ju spoločnosť ELZA - Elektromontážny závod Bratislava, a. s. v rámci Operačného programu Bratislavského kraja. Celkové náklady na stavbu by mali predstavovať sumu 1 765 000,00 €.