Navýšený príspevok pre DPB nie je dostatočný - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Tlačové správy

Navýšený príspevok pre DPB nie je dostatočný

Dopravný podnik Bratislava víta navýšenie príspevku zo strany mesta o 1,5 milióna eur, túto sumu však nepovažuje za dostačujúcu vzhľadom na objem objednaných výkonov.
 
DPB na objednané výkony vo verejnom záujme na rok 2012 žiadal 55,8 milióna eur, mesto však pôvodne navrhlo o 4,1 milióna eur menej. Suma 51,7 milióna eur by predstavovala výrazné zníženie požadovaných prevádzkových zdrojov, čo znamená, že by nepokryla náklady na objednané výkony. Odrazila by sa aj na prípadnej redukcii vozokilometrov, a teda aj kvalite cestovania. Zároveň by to viedlo k stratovému hospodáreniu a ďalšiemu prehlbovaniu dlhov.
 
Mesto po požiadavkách DPB výšku príspevku na rok 2012 prehodnotilo a rozhodlo o navýšení pôvodnej sumy o 1,5 milióna eur, čo predstavuje 53,2 milióna eur. DPB hodnotí tento krok pozitívne, zároveň však upozorňuje, že ani pri tomto navýšení nebude môcť dosiahnuť vyrovnané hospodárenie, ktoré od neho mesto požaduje: „Ide len o čiastočnú kompenzáciu našej pôvodnej požiadavky vo výške 55,8 milióna eur. Príspevok v tejto výške je potrebný na zabezpečenie objednaných výkonov vo verejnom záujme,“ vyjadril sa predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Dopravného podniku Bratislava Ľubomír Belfi.
 
Dopravný podnik Bratislava sa stotožňuje s myšlienkou podporovania verejnej dopravy v hlavnom meste, zároveň však apeluje na poslancov mestského zastupiteľstva, že na skvalitňovanie služieb a zvyšovanie výkonov,  je potrebné vyčleniť aj požadovaný objem finančných prostriedkov.