Návrh Dopravného podniku Bratislava na redukciu kilometrov - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Tlačové správy

Návrh Dopravného podniku Bratislava na redukciu kilometrov

Ako koncom júla na tlačovej konferencii oznámil nový manažment DPB,  a. s., spoločnosti do konca roka 2011 hrozila strata vo výške takmer 12 miliónov eur. V tejto súvislosti DPB, a. s. prijal úsporné opatrenia, ktoré majú viesť k zníženiu straty na 6,9 mil. eur.

 
Ako oznámil predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti    Ing. Ľubomír Belfi,  DPB, a. s. sa snaží vyjsť v ústrety cestujúcim a aj napriek nepriaznivej finančnej situácii sa chce vyhnúť rušeniu spojov a preferuje cestu redukcie intervalov liniek. V tomto kontexte zástupcovia spoločnosti podali na Magistrát hlavného mesta SR Bratislava vypracovaný návrh na redukciu 1 a pol milióna kilometrov do konca roku 2011.
 
Dopravný podnik Bratislava rokuje so zástupcami magistrátu a verí, že dospejú ku konsenzu, ktorý pomôže k stabilizácii finančného stavu podniku a zároveň bude mať čo najmenší dopad na cestujúcu verejnosť.
 
 
 
V Bratislave dňa 9. 8. 2011