Koncom septembra bude v Bratislave už 15 nových kĺbových trolejbusov - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Tlačové správy

Koncom septembra bude v Bratislave už 15 nových kĺbových trolejbusov

K novým trolejbusom pribúdajú Dopravnému podniku Bratislava ďalšie. Najnovšie sa cestujúci môžu tešiť zo 7 nových kĺbových trolejbusov, ktoré začali jazdiť po bratislavských cestách od pondelka 22.septembra 2014. Do konca leta 2015 bude postupne obnovený celý vozidlový park trolejbusov – pribudne až 120 nových vozidiel.

Dopravný podnik Bratislava podpísal ešte minulý rok so spoločnosťou Škoda Electric zmluvu na nákup 80 trolejbusov a neskôr si uplatnil opciu na nákup ďalších 40. Nákup vozidiel je spolufinancovaný z prostriedkov EÚ.
Prvý kĺbový trolejbus dodali do Bratislavy 19. júna 2014 a ďalších šesť priviezli 20. augusta 2014. Spoločnosť Škoda Electric nové vozidlá dodala približne o dva týždne skôr ako bol zmluvný termín. Do konca septembra bude spolu dodaných už 15 trolejbusov. Skôr ako vyšli vozidlá do premávky, museli prejsť skúšobnou prevádzkou prvého trolejbusu – prototypu, ktorá trvala približne 3 mesiace. Počas nej boli vykonané rôzne merania a skúšky a nainštalovanie softvéru. V Dopravnom podniku Bratislava sa takisto konali aj školenia zamestnancov údržby a školenia vodičov, čiže budú pokryté všetky služby na nových vypravených kĺbových trolejbusoch.
Pri ďalších dodaných šiestich vozidlách už išlo o prípravu na premávku, ktorá trvala približne mesiac. Počas tohto obdobia sa zrealizovali technicko-bezpečnostné skúšky, vykonalo sa nahratie a úpravy informačného systému a zabezpečili sa všetky doklady, ktoré boli k vozidlám potrebné.
Nové kĺbové trolejbusy budú postupne vypravované na linky č.201, 202 a 208, kde nahradia najstaršie vozidlá, resp. doplnia výpravu kĺbových vozidiel na linke č. 208 namiesto sólových vozidiel. Dopravný podnik Bratislava nasadil nové trolejbusy práve na tieto linky z dôvodu veľkej vyťaženosti. „Ďalšie nové trolejbusy postupne zabezpečia kompletnú obnovu celého vozidlového parku – 120 trolejbusov, ktorý má v súčasnosti už priemerný vek na hranici 20 rokov. Postupne sa teda nové vozidlá objavia na všetkých linkách MHD,“ povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Dopravného podniku Bratislava Ing. Ľubomír Belfi.
V súčasnej dobe sa na základe aktuálneho technického stavu vozidiel pripravujú návrhy na vyradenie starých trolejbusov, kde už nie sú rentabilné ich opravy.
Všetky nové trolejbusy sú nízkopodlažné - zabezpečený je bezbariérový prístup do vozidiel, plne klimatizované s moderným tarifným a informačným systémom či zabudovaným vonkajším i vnútorným kamerovým systém. Časť trolejbusov bude s pomocným diesel-agregátom, takéto vozidlá teda budú schopné jazdy aj na miestach kde nie je trakčné vedenie.
Obnovou vozidlového parku dosiahne hlavné mesto súčasný európsky štandard verejnej dopravy trolejbusov, zároveň týmto krokom DPB, a. s. podporí aj ekologickejšiu dopravu, ktorú predstavuje práve táto forma dopravy, čoraz preferovanejšia vo veľkých európskych mestách.

Bratislava, 22.9.2014