Komplexná obnova dopravného dispečingu DPB, a. s. po tridsiatich rokoch - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Tlačové správy

Komplexná obnova dopravného dispečingu DPB, a. s. po tridsiatich rokoch

Dopravný podnik Bratislava, a. s. po tridsiatich rokoch pristúpil ku komplexnej obnove a modernizácii svojho kľúčového pracoviska a vybudoval moderný dispečing centra dopravy, ktorý dnes riadi chod MHD v našom meste. Práve toto pracovisko prijíma rozhodnutia na základe aktuálnej dopravnej situácie, privoláva pohotovostné služby a v prípade potreby aj nariaďuje náhradnú verejnú dopravu. Pracovisko dispečingu sleduje polohu vozidla v reálnom čase, kontroluje nadväznosť spojov s priamym prehľadom o odchýlkach od cestovného poriadku a zároveň sleduje ďalšie informácie o vozidlách, ako je spotreba, či rýchlosť. Dispečing poskytuje hlasové a dátové prenosy v rámci celého systému verejnej dopravy, vytvára základ pre budovanie integrovaných dopravných systémov riadenia MHD a zároveň rieši spoluprácu s pohotovostnými službami ako je RZP, Polícia, či HaZZ.

Náklady na prestavbu a modernizáciu tohto centra znášala spoločnosť Radiopol, ktorá pre Dopravný podnik Bratislava zabezpečuje komunikáciu medzi vozidlami MHD a technologickými vozidlami, rovnako GPS monitorovanie pohybu vozidiel verejnej dopravy v prevádzke. Celkové náklady na modernizáciu presiahli sumu 59 000 euro. Na stavebných úpravách prístupových priestorov sa finančne spolupodieľal DPB, a. s. „Som veľmi rád, že sa to podarilo, nakoľko podmienky v ktorých doposiaľ naši dispečeri pracovali boli zastarané a to najmä z technologického hľadiska. Podarilo sa nám vybudovať moderné pracovisko, ktoré je dnes porovnateľné s podobnými v iných metropolách Európskej únie. Verím, že aj takto zabezpečíme bezpečnejšiu a spoľahlivejšiu verejnú dopravu v Bratislave,“ uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ DPB, a. s. Ing. Ľubomír Belfi.

Okrem úplne nového zázemia celého dispečingu (stavebné úpravy – zníženie stropu, nová antistatická podlaha, nové stropné osvetlenie, nové silnoprúdové a slaboprúdové rozvody) sa stavebne dispečing rozdelil na operačnú sálu dopravného dispečingu a vznikla samostatná serverovňa. Súčasťou prestavby dopravného dispečingu je aj video stena zložená zo 4 monitorov. Takto vznikne multifunkčný monitor s uhlopriečkou 110 palcov t. j. 280 cm v celkovom rozlíšení Ultra HD 4K. Dopravný dispečer má možnosť podľa svojich potrieb zobraziť ľubovoľné informácie na všetkých 4 monitoroch naraz, či na každom monitore zvlášť. Takto získava informácie o aktuálnych polohách vozidiel MHD na mapách mesta, systém mu umožňuje vyselektovať časť mesta, sledovať linky, trakcie, či problematické oblasti. Profesionálne prevedenie predpovedá dlhú a stabilnú prevádzku pri zaťažení 24 hodín denne, 7 dní v týždni, čím bude nepretržite zabezpečená kontrola na cestách a kľúčových križovatkách v Bratislave.