Kampaň DPB „Nezatváraj oči pred nevidiacimi!“ - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Tlačové správy

Kampaň DPB „Nezatváraj oči pred nevidiacimi!“

Dopravný podnik Bratislava (DPB) v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) spúšťa informačno - osvetovú kampaň, ktorou chce vyjsť v ústrety cestujúcim so zrakovým postihnutím.

Koncom roku 2011 realizovala ÚNSS v rámci projektu Ústretová verejná doprava prieskum zameraný na prístupnosť MHD v Bratislave pre ľudí so zrakovým postihnutím.
Na frekventovaných zastávkach MHD sa sledovalo zastavenie autobusu na zastávke vzhľadom na žlté vodorovné značenie a pozíciu označníka, zastavenie ďalšieho autobusu, stojaceho súčasne v zastávke, opakovane pri označníku, ak tam stojí osoba s bielou palicou alebo s vodiacim psom a ústretovosť vodičov bratislavskej MHD.
Výsledky prieskumu priniesli pozitívne informácie príkladne sa správajúcich vodičov autobusov ochotných pomôcť, niekedy aj nad rámec svojich povinností, no aj časté prípady menej ústretových. Zhruba dve tretiny vodičov autobusov nezastavilo tak, aby mohol cestujúci so zrakovým postihnutím nastúpiť.
Dopravný podnik Bratislava preto okamžite prijal zásadné opatrenia: k 1. 1. 2012 bol zmenený Prepravný poriadok, kde má každý vodič povinnosť pristaviť vozidlo pri označníku ak na zastávke stojí osoba s bielou palicou alebo vodiacim psom, aj v prípade, že sú na zastávke ďalšie vozidlá. Ďalším opatrením bolo zavedenie pravidelných školení pre vodičov DPB. Videozáznam ÚNSS sa stal povinnou súčasťou autoškoly a pravidelného preskúšavania vodičov DPB. Na prevádzkach DPB sú aj ilustračné plagáty, ktoré názorne informujú o povinnostiach a spôsobe pomoci vodiča v prípade kontaktu s cestujúcim so zrakovým postihnutím.
Od začiatku roka, teda od zavedenia novoprijatých opatrení DPB do praxe, registruje ÚNSS pozitívne ohlasy od svojich klientov, ktorí si všimli zlepšenie prístupu a väčšiu ústretovosť vodičov bratislavskej MHD.
Možnosti pohybu nevidiacich a slabozrakých ľudí sú na zastávke obmedzené, spoliehajú sa preto nielen na pomoc zo strany vodičov, ale i verejnosti. Cestujúci sa však často správajú ľahostajne a osobám so zrakovým postihnutím ako účastníkom dopravy nepomôžu. Podľa skúseností ÚNSS je to spôsobené aj tým, že verejnosť nevie ako pomôcť cestujúcim so zrakovým postihnutím.
Z tohto dôvodu DPB realizuje kampaň v spolupráci s ÚNSS, ktorá má cestujúcej verejnosti pripomenúť, že aj hendikepovaní ľudia sú súčasťou našej spoločnosti a majú rovnaké práva na verejnú dopravu ako tí bez zdravotného postihnutia.
Kampaň je rozdelená na niekoľko fáz: v prvej bude komunikovať kľúčový vizuál v prostriedkoch MHD, paralelne s nimi bude spustená 4-týždňová informačná kampaň v spravodajstve zastávkových Radio Point a zároveň budú distribuované letáky na predajných miestach DPB. Následne budú v týždňovej periodicite počas šiestich týždňov zverejnené na webe Dopravného podniku Bratislava edukatívne informácie o spôsobe pomoci nevidiacim a poslednou fázou kampane bude výlep špeciálnych nálepiek na vozidlá MHD, ktoré majú za cieľ apelovať na cestujúcich, aby k tejto skupine obyvateľstva neboli ľahostajní.