Kampaň DPB ,,Čierny pasažier cestuje za Vaše peniaze“ - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Tlačové správy

Kampaň DPB ,,Čierny pasažier cestuje za Vaše peniaze“

Dopravný podnik Bratislava spúšťa kampaň zameranú proti čiernym pasažierom, ktorí cestujú na úkor platiacich cestujúcich. Cieľom kampane je upozorniť a zároveň edukovať cestujúcu verejnosť, ktorá v mnohých prípadoch obhajuje ľudí bez platného cestovného lístka.

Dnes je veľmi častým javom, že cestujúci s platným cestovným lístkom sa pri kontrole postavia na stranu čierneho pasažiera. Cestujúci bez platného cestovného lístka alebo svedkovia udalosti sa snažia presvedčiť revízora, aby im odpustil pokutu. Revízor však nie je oprávnený pokutu odpustiť a môže sa riadiť len tým, či cestujúci má alebo nemá platný cestovný lístok.
DPB pravidelne zaznamenáva v súvislosti s výkonmi kontroly žiadosti o odpustenie pokuty, tie sa však po preverení spravidla ukážu ako neopodstatnené. Ak zistí DPB pochybenie pri výkone kontroly, vyvodí z prípadu patričné dôsledky.
Kľúčovým vizuálom kampane je obojstranná nálepka, ktorá sa objaví na dverách všetkých prostriedkov MHD počas tohto týždňa. Hlavným sloganom kampane je ,,Čierny pasažier cestuje za Vaše peniaze“. DPB chce prízvukovať aj to, že platiaci cestujúci v konečnom dôsledku doplácajú na neplatiacich. Zároveň tým DPB prichádza aj o časť tržieb, vďaka ktorým by mohol skvalitniť služby.
Bratislavský dopravca za uplynulé obdobie nasadil sprísnené kontroly, jeho záujmom však nie je len represívna forma pokutovania, ale aj výchova cestujúcej verejnosti. Jedným z najväčších problémov súčasnosti je totiž aj rastúca agresivita zo strany ľudí, ktorým pri výkone kontroly preukážu, že cestovali bez platného cestovného lístka.