Kamerový systém v autobusoch - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Tlačové správy

Kamerový systém v autobusoch

Dopravný podnik Bratislava v týchto dňoch inštaluje kamery do autobusov. Zámerom je chrániť cestujúcu verejnosť a vodičov MHD pred vandalmi a výtržníkmi.
Kamerový systém slúži aj ako prevencia proti vandalizmu, ktorý podľa štatistík DPB oproti minulému roku vzrástol. Za prvého polroka 2014 stúpol až o 50%. Ďalším dôvodom tohto projektu je skutočnosť, že najmä počas víkendov sa v prostriedkoch MHD prepravujú cestujúci pod vplyvom alkoholu, či iných omamných látok, ktorí vyvolávajú vo vozidlách konflikty. Kamerový systém napomôže identifikovať nebezpečných výtržníkov a napomôcť aj polícii pri prešetrení takýchto incidentov.
„DPB na tomto projekte pracoval približne mesiac, aby našiel vhodné riešenie, ktoré by nebolo finančne náročné, nakoľko v tomto roku musíme dosiahnuť vyrovnaný hospodársky výsledok, čo je požiadavka Európskej únie, aby sme mohli čerpať ďalšie prostriedky z Eurofondov,“ vyjadril sa predseda predstavenstva a generálny riaditeľ DPB Ing. Ľubomír Belfi.
Počas skúšania tohto systému, DPB realizoval porovnávania a testy a na skúšobnú prevádzku v súčasnosti vybaví kamerami 10 autobusov. „Vďaka kamerám bude monitorovaný priestor vozidla, takže v prípade incidentov alebo vandalizmu v ktorejkoľvek časti autobusu, budeme disponovať záznamom, ktorý v zmysle zákona poskytneme polícii ako usvedčujúci materiál,“ dopĺňa predseda predstavenstva a generálny riaditeľ DPB Ing. Ľubomír Belfi.
V budúcnosti DPB zváži aj inštaláciu ďalších kamier na autobusy. Z hľadiska efektivity však nebude inštalovať kamery na staré vozidlá, ktorých priemerný vek je vyše 20 rokov, nakoľko by to bolo zbytočné plytvanie finančnými prostriedkami. DPB totiž obstaráva 50 nových autobusov s možnosťou využitia opcie na nákup ďalších 50, ktoré už budú vybavené kamerovým systémom a budú dodané už v tomto roku. Rovnako všetky vysúťažené vozidlá financované z Eurofondov – 120 nových trolejbusov a 60 električiek budú plne vybavené kamerovým systémom.
DPB, a. s. ako prevádzkovateľ informačného systému postupuje podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov (napr. označenie priestoru ako monitorovaného, likvidácia záznamu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený, ak záznam nie je využitý na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch).